ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Սեդա Միքայելի Մանուկյան
10.02.2016

Բաժնի պետ տեղակալ

manukyanseda@aspu.am

ԲԱԺՆԻ ՊԵՏԻ ՏԵՂԱԿԱԼ/ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

Կրթություն
1976 – 1981թթ.՝ Երևանի պետական համալսարան, Ֆակուլտետ՝ Կիրառական մաթեմատիկա, Մասնագիտություն` Մաթեմատիկոս

Աշխատանքային փորձ
2012 թվականից «Խ. Աբովյանի անվան Մանկավարժական համալսարան» Անձնակազմի հաշվառման բաժնի պետի տեղակալ
2006-2012 թթ. «Երևանի մենեջմենթի համալսարան» Կադրերի բաժնի վարիչ
1997-2001 թթ. «Քալանթար» ՍՊԸ Համակարգչային համակարգող
1991-1994 թթ. «Ֆինանսների նախարարության հաշվողական կենտրոն» Նախագծման բաժնի առաջատար մասնագետ
1981-1991թթ. «Ֆինանսների նախարարության հաշվողական կենտրոն» Ծրագրավորող

Վերապատրաստում
2015 թվականի փետրվար – մայիս ամիսներին մասնակցել եմ մարդկային ռեսուրսների կառավարման դասընթացներին ՝ TEMPUS ՙԿրթական հաստատությունների զարգացումը մարդկային ռեսուրսների միջոցով՚ /PEOPLE/ ծրագրի շրջանակներում:

Լեզուներ՝ ռուսերեն, անգլերեն` աշխատանքային