ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Ռուզաննա Արմենի Մարգարյան
24.02.2016

Մասնագետ

ruzik.margaryan@mail.ru dev-psych23@aspu.am

Մասնագետ/Կիրառական հոգեբանության ամբիոն

Կրթություն
2012-2014թթ. Երևանի Խ. Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի Կրթության հոգեբանության և սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ, «Մանկավարժություն և հոգեբանություն /Կլինիկական հոգեբանություն/» մագիստրոսի որակավորում
2008 – 2012 թթ. Երևանի Խ. Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի Սոցիալական մանկավարժության և հոգեբանության ֆակուլտետ, «Մանկավարժություն և հոգեբանություն» մասնագիտության բակալավրի որակավորում

Աշխատանքային փորձ

2014թ. հունիսից առ այսօր Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի՝ Կրթության հոգեբանության և սոցոլոգիայի ֆակուլտետի, Կիրառական հոգեբանության ամբիոնի մասնագետ

Վերապատրաստումներ
1. 2015թ. հոկտեմբերի 12-ից 24-ը Խ. Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի կազմակերպած ուսումնաօժանդակ անձնակազմի վերապատրաստման դասընթաց (36 ժամ տևողությամբ):
2. Emotional intelligence, ancestral healing, suicide prevention, forgiveness and peace building using the 7-step integrative healing model. Association for trauma outreach and prevention (ATOP) 3 hour training, august 31 2014.
3. «Արտ-թերապիայի բազային հմտությունները» գործնական դասընթաց (24 ժամ), «Բիզնեսի և ներդրումների աջակցություն» հասարակական կազմակերպություն, 26.06.2013
4. «Դեպրեսիայի հոգեսոցիալական պատճառները և հոգեբանական ուղղորդման հիմունքները» թեմայով դասընթաց (20 ժամ տևողությամբ), «Առողջության և կրթության հայկական կենտրոն», 25.03.2013թ.-22.04.2013թ.:
5. «Սթրեսը մեր կյանքում, ինքնօգնություն և փոխօգնություն սթրեսային իրվավիճակներում» թեմայով դասընթաց (20 ժամ տևողությամբ), «Առողջության և կրթության հայկական կենտրոն», 01.03.2013թ.-10.03.2013թ.:
6. «Հոգեբանական խորհրդատվության» (3-րդ փուլ) «Անձի գնահատման և հոգեշտկման մոդելները հոգեթերապիայում» թրենինգ (20 ժամ տևողությամբ), «Ժեստ» հոգեբանական կենտրոն, 2012թ. հունվարի 14-ից փետրվարի 17-ը:
7. «Բախումնաբանության հիմունքները» թեմայով դասընթաց, «Առողջության և կրթության հայկական կենտրոն», 2012թ. մարտի 1-ից - 2012թ. ապրիլի 1-ը:
8. «Արդյունավետ շփում և հաղորդակցում: ՆԼԾ» պրակտիկ հոգեբանության դասընթաց (24 ժամ տևողությամբ), «Բարև» գիտակրթական հասարակական կազմակերպություն, 2011թ. հունիսի 20-ից հուլիսի 28-ը:
9. «Առաջնային խորհրդատվության հմտությունների մարզման» թրենինգ (20 ժամ տևողությամբ), ՀՊՄՀ «Հոգեբանական ծառայությունների կենտրոն», 2011թ. ապրլի 11-ից հունիսի 16-ը:
10. «Պրակտիկ հոգեբանի հմտությունների մարզման» թրենինգ (20 ժամ տևողությամբ), ՀՊՄՀ «Հոգեբանական ծառայությունների կենտրոն», 2011թ. ապրլի 11-ից հունիսի 16-ը:

Լեզուներ՝ ռուսերեն, անգլերեն