ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ՄԱՐԻԱՄ ՄԿՐՏՉԻ ԻՍՊԻՐՅԱՆ
26.02.2016

Մանկ. գիտ. թեկ.,դոցենտ, Ռեկտորի օգնական-քարտուղարության վարչության պետ

Հեռ.՝ 59-70-08
ispiryanmariam@aspu.am

Մանկ. գիտ. թեկ.,դոցենտ/Ռեկտորի օգնական-քարտուղարության վարչության պետ

Կրթություն

2012թ. Մանկավարժական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան: Թեկնածուական ատենախոսության թեման «Ռուսաց լեզվի հաղորդակցական ուսուցման ժամանակակից ռազմավարության մեջ շարժում արտահայտող բայերի ուսումնասիրման դինամիկան դպրոցում» /020 մասնագիտական խորհուրդ/
2008-2012թթ. Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Ռուսաց լեզվի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի հայցորդ
2003-2008թթ. Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի Բանասիրական ֆակուլտետի Ռուսաց լեզվի և գրականության բաժնի ուսանող (գերազանցության դիպլոմ)


Աշխատանքային փորձ

2015 թ. Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի ռուսաց լեզվի ամբիոնի դոցենտ
2011-ից Խ. Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի ռեկտորի օգնական-քարտուղարության վարչության պետ
2010-2011թ. Խ.Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի մագիստրոսական կրթության բաժնի վարիչ
2008-2010թ. Խ. Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի Ուսումնական և գիտամեթոդական գործունեության համակարգման վարչության տեսուչ
2008թ-ից Խ. Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի Ռուսաց լեզվի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դասախոս
2005-2008թ. Խ. Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի հեռակա ուսուցման ֆակուլտետի մեթոդիստ

Կարդացվող դասընթացներ
Օտար լեզու /ռուսաց լեզու/- Բակալավրիատ /հեռակա/
Օտար լեզու՝ մասնագիտական հաղորդակցում – Մագիստրատուրա /առկա/


Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
Ռուսաց լեզվի /որպես օտար լեզվի/ դասավանդման մեթոդիկա

Հայոց և ռուսաց լեզուների համեմատական տիպաբանություն

 

Վերապատրաստումներ

• «Ռուսաց լեզվի երիտասարդ ուսուցչի դպրոց. Ռուսաց լեզուն, որպես ռուսական կրթության լեզու» ծրագրով /ՌԴ ԿԳՆ 2012/

• «Ռուս բանասիրության ժամանակակից խնդիրները» ծրագրով /ՌԴ, Սանկտ-Պետերբուրգ 2012/

• «Լեզվաբանական և բանասիրական գիտելիքները ֆայնդրայզինգի միջազգային հարթակում » ծրագրով /ՌԴ, Աստրախանի պետական համալսարան 2013/

• «Ֆանդրայզինգի հիմնահարցերը և նրա գործածությունը գիտության մեջ» ծրագրով /ՀՀ ԳԱԱ 2013/

• «Ռուս բառարանագիտություն և խոսքի մշակույթ»;
«Լեզվամշակույթ. բուհական տեսակետ» ծրագրով /Հայ-ռուս Սլավոնական համալսարան 2013/

• «Օտար լեզուների դասավանդման և լեզվաբանության ժամանակակից հիմնախնդիրները» / ծրագրով ՌԴ, Աստրախանի պետական համալսարան 2014/

• «Ռուսաց լեզվի /որպես օտար լեզվի/, ռուս գրականության և մշակույթի դասավանդման ժամանակակից ասպեկտները» ծրագրով /ՌԴ, Ժող.բար. ռուսական համալսարան 2015/

• «Ռուսաց լեզվի /որպես օտար լեզվի/ դասավանդման մեթոդիկան և տեսությունը» ծրագրով /ՌԴ, 2015/

 

Անդամակցություն

2009-ից ՀԿՄՄ /Հայ կանանց միջազգային միություն/ անդամ, /կրթության հանձնաժողով/


Հրապարակումներ
21 գիտամեթոդական հոդված


Պարգևներ
«Մանկավարժական համալսարան 90-ամյակ» մեդալ

Լեզուներ

• հայերեն
• ռուսերեն
• անգլերեն