ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ՄԱՐԻԱՄ ՄԿՐՏՉԻ ԻՍՊԻՐՅԱՆ
26.02.2016

Մանկ. գիտ. թեկ.,դոցենտ, ռեկտորի օգնական-քարտուղարության վարչության պետ, գիտական քարտուղար

Հեռ.՝ 59-70-08
ispiryanmariam@aspu.am

Մանկ. գիտ. թեկ.,դոցենտ/Ռեկտորի օգնական-քարտուղարության վարչության պետ 

Գիտական քարտուղար

Կրթություն

2012թ. Մանկավարժական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան: Թեկնածուական ատենախոսության թեման «Ռուսաց լեզվի հաղորդակցական ուսուցման ժամանակակից ռազմավարության մեջ շարժում արտահայտող բայերի ուսումնասիրման դինամիկան դպրոցում» /020 մասնագիտական խորհուրդ/
2008-2012թթ. Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Ռուսաց լեզվի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի հայցորդ
2003-2008թթ. Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի Բանասիրական ֆակուլտետի Ռուսաց լեզվի և գրականության բաժնի ուսանող (գերազանցության դիպլոմ)


Աշխատանքային փորձ
2018-ից մինչ օրս՝ Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի գիտական քարտուղար
2015 թ. Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի ռուսաց լեզվի ամբիոնի դոցենտ
2011-ից Խ. Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի ռեկտորի օգնական-քարտուղարության վարչության պետ
2010-2011թ. Խ.Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի մագիստրոսական կրթության բաժնի վարիչ
2008-2010թ. Խ. Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի Ուսումնական և գիտամեթոդական գործունեության համակարգման վարչության տեսուչ
2008թ-ից Խ. Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի Ռուսաց լեզվի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դասախոս
2005-2008թ. Խ. Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի հեռակա ուսուցման ֆակուլտետի մեթոդիստ

Կարդացվող դասընթացներ
Օտար լեզու /ռուսաց լեզու/- Բակալավրիատ /հեռակա/
Օտար լեզու՝ մասնագիտական հաղորդակցում – Մագիստրատուրա /առկա/


Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
Ռուսաց լեզվի /որպես օտար լեզվի/ դասավանդման մեթոդիկա

Հայոց և ռուսաց լեզուների համեմատական տիպաբանություն

Վերապատրաստումներ

• «Ռուսաց լեզվի երիտասարդ ուսուցչի դպրոց. Ռուսաց լեզուն, որպես ռուսական կրթության լեզու» ծրագրով /ՌԴ ԿԳՆ 2012/

• «Ռուս բանասիրության ժամանակակից խնդիրները» ծրագրով /ՌԴ, Սանկտ-Պետերբուրգ 2012/

• «Լեզվաբանական և բանասիրական գիտելիքները ֆայնդրայզինգի միջազգային հարթակում » ծրագրով /ՌԴ, Աստրախանի պետական համալսարան 2013/

• «Ֆանդրայզինգի հիմնահարցերը և նրա գործածությունը գիտության մեջ» ծրագրով /ՀՀ ԳԱԱ 2013/

• «Ռուս բառարանագիտություն և խոսքի մշակույթ»;
«Լեզվամշակույթ. բուհական տեսակետ» ծրագրով /Հայ-ռուս Սլավոնական համալսարան 2013/

• «Օտար լեզուների դասավանդման և լեզվաբանության ժամանակակից հիմնախնդիրները» / ծրագրով ՌԴ, Աստրախանի պետական համալսարան 2014/

• «Ռուսաց լեզվի /որպես օտար լեզվի/, ռուս գրականության և մշակույթի դասավանդման ժամանակակից ասպեկտները» ծրագրով /ՌԴ, Ժող.բար. ռուսական համալսարան 2015/

• «Ռուսաց լեզվի /որպես օտար լեզվի/ դասավանդման մեթոդիկան և տեսությունը» ծրագրով /ՌԴ, 2015/

Անդամակցություն

ՀԿՄՄ /Հայ կանանց միջազգային միություն/ անդամ, /կրթության հանձնաժողով/

Ռուսագիտության արդի հիմնախնդիրները գիտամեթոդական հանդեսի խմբագրական խորհրդի անդամ

Մանկավարժության 020 մասնագիտական խորհրդի հրավիրյալ անդամ

Հայաստանի Հանրապետությունում «Մոսկվայի քաղաքապետի դրամաշնորհ» ծրագիրը համակարգող Հոգաբարձուների խորհրդի անդամ


Հրապարակումներ
24 գիտամեթոդական հոդված

Պարգևներ
«Մանկավարժական համալսարան 90-ամյակ» մեդալ
ՀՀ ԱԺ նախագահի պատվոգիր

Լեզուներ

• հայերեն
• ռուսերեն
• անգլերեն