ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Մարիամ Մկրտիչի Իսպիրյան
18.10.2023

Ուսումնագիտական գծով պրոռեկտոր, Գիտական քարտուղար, մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Հեռ.՝ +374 (010) 59 70 02
ispiryanmariam@aspu.am

Ուսումնագիտական գծով պրոռեկտոր
Մանկավարժական համալսարանի Գիտական քարտուղար
Մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտ/Ռուսաց լեզվի և դրանց դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Կրթություն
• 2012 թ. Մանկավարժական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան. թեկնածուական ատենախոսության թեմա՝ «Ռուսաց լեզվի հաղորդակցական ուսուցման ժամանակակից ռազմավարության մեջ շարժում արտահայտող բայերի ուսումնասիրման դինամիկան դպրոցում» (020 մասնագիտական խորհուրդ),
• 2008-2012 թթ. Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի ռուսաց լեզվի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի հայցորդ,
• 2003-2008 թթ. Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի բանասիրական ֆակուլտետի ռուսաց լեզվի և գրականության բաժնի ուսանող (գերազանցության դիպլոմ):

Աշխատանքային փորձ
• 2022 թ-ից մինչ օրս՝ Ուսումնագիտական գծով պրոռեկտոր
• 2018 թ-ից մինչ օրս՝ Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Գիտական քարտուղար
• 2015 թ-ից մինչ օրս՝ Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ ռուսաց լեզվի ամբիոնի դոցենտ
• 2011-2022 թթ.՝ Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ ռեկտորի օգնական-քարտուղարության վարչության պետ
• 2010-2011 թթ.՝ Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Մագիստրոսական կրթության բաժնի վարիչ
• 2008-2010 թթ.՝ Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ ուսումնական և գիտամեթոդական գործունեության համակարգման վարչության տեսուչ
• 2008-2015 թթ. Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ ռուսաց լեզվի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դասախոս
• 2005-2008 թթ. Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի հեռակա ուսուցման ֆակուլտետի մեթոդիստ

Կարդացվող դասընթացներ
Օտար լեզու (ռուսաց լեզու)- բակալավրիատ (հեռակա)
Օտար լեզու. մասնագիտական հաղորդակցում – մագիստրատուրա (առկա)

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
Ռուսաց լեզվի՝ որպես օտար լեզվի դասավանդման մեթոդիկա
Հայոց լեզվի և ռուսաց լեզվի համեմատական տիպաբանություն

Վերապատրաստումներ
•2022 թ. ARMDOCT ծրագրի մասնակցության վկայական, նոյեմբերի 15-17-ը
•2022 թ. Պատերազմի սոցիալ-հոգեբանական հետևանքները՝ ՀՊՄՀ ։ 21-22․10․2022։
• 2022 թ. Տեղական ինքնակառավարման մարմինների վերապատրաստման ծրագրով դասընթաց ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, (24 ժամ)։ Հուլիսի 12-14։
• 2022 թ. Նորարարական և տեղեկատվական տեխնոլոգիաները ռուսաց լեզվի ուսուցման մեթոդաբանության մեջ (16 ժամ) Հունիսի 22-23։ Ռուս-հայկական համալսարանական հումանիտար ինստիտուտ.
•2022թ.- Գիտական աշխատություններում ինքնամեջբերման խնդիրը. «Հակագրագողություն» համակարգի հնարավորությունները. 23.06.2022թ
• 2022 թ․ Միջազգային կլոր սեղան «Երկլեզու կրթություն. ճանապարհ դեպի մշակույթների երկխոսություն» 27 մայիսի, 2022թ.։ Ռուսաստանի Դաշնության կրթության նախարարության Բարձրագույն կրթության դաշնային պետական բյուջետային ուսումնական հաստատության «Ա.Ի.Գերցենայի անվան ռուսաստանի պետական մանկավարժական համալսարան» երկլեզու և բազմամշակութային կրթության միջբուհական կենտրոն։
• 2022թ․ IV միջազգային գիտագործնական գիտաժողով «Մանկավարժական պարապմունքներ. փորձ և հեռանկարներ» 21.04.2022թ.
•2022թ․- «Շարունակական կրթությունը ապագայի գաղափարի համատեքստում. մանկավարժական գործունեության էկոհամակարգային հայացք» միջազգային գիտագործնական գիտաժողով: Ապրիլի 19-20.
•2022թ․ առաջին աստիճանի դափնեկիր։ Հետազոտությունների և զարգացման 56-րդ միջազգային մրցույթ ՕՆՌ հետազոտությունների և զարգացման համառուսաստանյան ընկերություն ПТСАЙНС
• 2022 г.-Иновационные и информационные технологии в методике преподавания русского как иностранного (16 часов) 22-23 июня Российско-Армянский университет Институт гуманитарных наук
• 2022 г.-Международном Круглом столе «Билингвальное образование – путь к диалогу культур» 27 мая 2022 г. Министерство просвещения российской федерации федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. А. И. ГЕРЦЕНА» межвузовский ЦЕНТР билингвального и поликультурного образования
• 2022 г.-Проблема самоцитирования в научных работах: возможности системы «Антиплагиат»
• 2022г. - IV Международная научно-практическая конференция «Педагогические классы: опыт и перспективы» 21апреля2022 года
• 2022г. –Лауреат 1 степени․ 56-й Международный конкурс научно-исследовательских работ․ОНР Всероссийское обшество научно-исследовательских разработок ПТСАЙНС
• 2021թ․- Կոստոմարովյան ֆորում /24-28 մայիսի, 2021/, (ՌԴ, ք.Մոսկվա, Պուշկինի անվան ՌԼՊԻ):
• Միջազգային գիտագործնական համաժողով․ «Ժամանակակից բարձրագույն կրթության արդիականացման խնդիրները․ ոչ լեզվաբանական բուհում օտար լեզուների լեզվաբանական տեսանկյունները, լեզվամեթոդական խնդիրներն ու միտումները» /21 մայիսի, 2021թ․, Օմսկ/
• Միջազգային վեբ-սեմինար․ «Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառումը ՌՄԻ դասավանդման մեջ» /14 մայիսի, 2021թ․, ՀՀ, Երևան/
• 4-րդ միջազգային գիտագործնական համաժողով․ «Անընդմեջ կրթությունը ապագայի գաղափարի համատեքստում․ էկոհամակարգային հայացք նոր գրագիտությանը» /21-22 ապրիլի, 2021, ՌԴ, Մոսկվա, ՄՊՄՀ/
• Վեբինար․ «Մանկավարժական ձևավորումը լրացուցիչ կրթության մեջ․ գործնական նոր գաղափարներից մինչև ստեղծում» /26 փետրվարի, 2021, ՌԴ, Մոսկվա, ՄՊՄՀ/
• Միջազգային մանկավարժական ֆորում․ «Դպրոցականների թվային իրավասությունների և գործառական գրագիտության զարգացումը․ ռուսաց լեզվի հեռավար ուսուցման լավագույն պրակտիկան» /18 դեկտեմբերի, 2020, ՀՀ, Երևան/
• Միջազգային մանկավարժական ֆորում․ «Ռուսաց լեզվով հեռավար ուսուցման և բաց կրթության գործիքներն ու միջոցները» /4 դեկտեմբերի, 2020թ․, Մոնղոլիա/
• «Ռուսագիտությունն առանց սահմանների» միջոցառում․ «Ռուսագիտության գիտամեթոդական վեկտորը» /ՌԴ, ԼՄԿԱ, Անընդմեջ կրթության ինստիտուտ, 2020/
• Միջազգային կիտակրթական ֆորում․ «Ռուսաց լեզուն թվայնացման դարաշրջանում․ նոր մոտեցումներ, մեթոդներ և դիդակտիկ նյութեր» /3-4 դեկտեմբերի, 2020, ՌԴ, ՌՀՏՀ/
• Միջազգային մանկավարժական ֆորում․ «Թվային դիդակտիկայի մեթոդաբանությունը․ ռուսաց լեզվով ուսուցման ժամանակակից մեթոդները» /Ղրղզստանի Հանրապետություն, Բիշքեկ, 25 նոյեմբերի, 2020թ․/
• «Ռուսագիտության գիտամեթոդական վեկտորը» մեթոդական նախագիծ-վեբինար, «Մեթոդական էտյուդներ» , «Սովորույթից նորարարություն» տեսախորհրդակցություն, «Խաղային տեխնոլոգիաներ» տեսադասախոսություն,
Վարպետաց դաս՝ «ՌՄԻ դաս + նշանով» 2019թ․
• Հոգեբանական խնդիրներ․ բնութագիրը և ախտորոշման սկզբունքները /21-23 ապրիլի, 2019թ․/։
• Որակավորման բարձրացման դասընթաց․ Նորարարական մեթոդները դպրոցում՝ ռուսաց լեզվի և գրականության ուսուցման համակարգում,, /2 դեկտեմբերի, 2019, Երևան/։
• Էրազմուս+ ԲՈՒՍԹ ծրագիր «Միջազգայնացումը բարձրագույն կրթության համակարգում» վերապատրաստում և միջազգայնացման շաբաթ Ռովիրա և Վիրջիլիի համալսարանում, Տարրագոնա, Իսպանիա, 2019:
• Որակավորման բարձրացում «Ռուսաց լեզու» ծրագրով (ՌԴ, ք.Մոսկվա,ՌՊՀՀ), 2018:
• Որակավորման բարձրացում «Ցանցային համագործակցությունը որպես «Պուշկինի ինստիտուտի» գործընկերային ցանցի կենտրոնների արդյունավետ գործարկման պայման» (ՌԴ, ք. Մոսկվա, Պուշկինի անվան ՌԼՊԻ), 2018:
• Մասնակցություն միջազգային գիտագործնական կոնֆերանսին. «Անձի զարգացման հիմնախնդիրները գլոբալիզացիայի պայմաններում. հոգեբանամանկավարժական ասպեկտներ», 2018:
• Մասնակցություն մեթոդական միջոցառումներին. «Մանկավարժություն. նորարարական փորձ և նորագույն պրակտիկաներ ռուսաց լեզվի և գրականության, ռուսաց լեզվով դասավանդվող առարկաների ուսուցիչների համար», 2018, հոկտեմբերի 3-4:
• Արտերկրում ապրող հայրենակիցների՝ ռուսաց լեզու և գրականություն դասավանդողների համար ծրագրի յուրացում (Սանկտ Պետերբուրգ, Ա.Ի.Գերցենի անվան ՌՊՄՀ), 2018:
• Մասնակցություն Միջազգային ուսանողական առցանց գիտաժողովի կազմակերպմանը և անցկացմանը. «Լեզվաերկրագիտություն. հայրենիքը ուսանողի աչքերով», 2018:
• «Մշակութային ժառանգություն մուլտիմեդիայի կրթական տարածքում» (ծրագիր), 2017:
• Մասնակցություն նախագծային սեմինար-պարապմունքներին ռուսաց լեզվի ուսուցիչների համար. «Աշակերտների մոտ ռուսաց լեզվի և գրականության, մշակույթի ուսումնասիրությունը խթանելու հարցերի քննարկում՝ ժողովրդական բանահյուսության տարրերի, տոնական ավանդույթների կիրառմամբ», 2017:
• Մասնակցություն «Մարդասիրական համագործակցություն միջմշակույթային հաղորդակցության շրջանակներում» ծրագրին (ՌԴ, ք.Մոսկվա, Պուշկինի անվան ՌԼՊԻ), 2017:
• Աջակցություն կլոր սեղանի կազմակերպմանը և անցկացմանը. «Պատմամշակութային մեթոդաբանությունը Ա.Ս.Վիգոտսկու աշխատություններում և տարբերակված զարգացնող կրթություն. հոգեբանական և մանկավարժական ասպեկտներ», 2016:
• Մասնակցություն պաշտպանության և ակտիվ համագործակցություն իրացման ծրագրին, ՀՊՄՀ, 2016:
• «Ռուսաց լեզվի՝ որպես օտար լեզվի դասավանդման մեթոդիկան և տեսությունը» ծրագիր, ՌԴ, 2015:
• «Ներառական կրթություն․ ժամանակակից խնդիրներ ու մարտահրավերներ» (ՀՊՄՀ, 2015):
• «Ռուսաց լեզվի՝ որպես օտար լեզվի, ռուս գրականության և մշակույթի դասավանդման ժամանակակից ասպեկտները» ծրագիր (ՌԴ, Ժող. բարեկ. ռուսական համալսարան, 2015):
• «Օտար լեզուների դասավանդման և լեզվաբանության ժամանակակից հիմնախնդիրները» ծրագիր (ՌԴ, Աստրախանի պետական համալսարան, 2014):
• «Լեզվամշակույթ. բուհական տեսակետ» ծրագիր (Հայ-ռուսական Սլավոնական համալսարան 2013):
• «Ռուս բառարանագիտություն և խոսքի մշակույթ», 2013:
• «Ֆանդրայզինգի հիմնահարցերը և նրա գործածությունը գիտության մեջ» ծրագիր (ՀՀ ԳԱԱ, 2013):
• «Լեզվաբանական և բանասիրական գիտելիքները ֆայնդրայզինգի միջազգային հարթակում» ծրագիր (ՌԴ, Աստրախանի պետական համալսարան, 2013):
• «Ռուս բանասիրության ժամանակակից խնդիրները» ծրագիր (ՌԴ, Սանկտ Պետերբուրգ 2012):
• «Ռուսաց լեզվի երիտասարդ ուսուցչի դպրոց. ռուսաց լեզուն՝ որպես ռուսական կրթության լեզու» ծրագիր (ՌԴ ԿԳՆ 2012):

Անդամակցություն
• ՌԴ Յարոսլավի պետական համալսարանի հոգեբանական գիտությունների միջազգային ակադեմիայի թղթակից անդամ. (Հոգեբանական գիտությունների միջազգային ակադեմիայի նախագահություն, որը ստեղծվել է Ռուսաստանում հոգեբանների միջազգային կոնգրեսի կողմից 1992 թվականի հոկտեմբերի 29-ին)
• «Գիտական տեղեկագիր» գիտամեթոդական հանդեսի գլխավոր խմբագիր,
• «Ռուսագիտության արդի հիմնախնդիրները» գիտամեթոդական հանդեսի խմբագրական խորհրդի անդամ,
• «Մանկավարժության 020» մասնագիտական խորհրդի հրավիրյալ անդամ,
• «Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրները» գիտամեթոդական հանդեսի խմբագրական խորհրդի անդամ,
• Հայաստանի Հանրապետությունում «Մոսկվայի քաղաքապետի դրամաշնորհ» ծրագիրը համակարգող Հոգաբարձուների խորհրդի անդամ:

Անկուսակցական 

Հրապարակումներ
30 ուսումնամեթոդական համալիրի նյութեր, հոդվածներ, ծրագրեր

ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-1974-8698 

Պարգևներ
«Մանկավարժական համալսարան 90-ամյակ» մեդալ
ՀՀ ԱԺ նախագահի պատվոգիր

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն