ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Մարիանա Միշայի Ստեփանյան
02.09.2015

Դասախոս

stepanyanmariana47@aspu.am

Դասախոս/ Ռոմանագերմանական լեզուների և դրանց դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն