ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Մարիաննա Սամվելի Ավագյան
15.02.2016

Մանկ. գիտ. թեկ.,ասիստենտ

avagyanmarianna44@aspu.am

Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ/Նախադպրոցական մանկավարժության և մեթոդիկաների ամբիոն

Կրթություն

• 2004-2009թթ. ՀՊՄՀ նախադպրոցական մանկավարժության և մեթոդիկաների ամբիոնի հայցորդ
• 1999-2004թթ. Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի նախադպրոցական մանկավարժության և հոգեբանության \անգլերեն լեզվի ուսուցմամբ\ ֆակուլտետի շրջանավարտ

Աշխատանքային փորձ
2011թ. առ այսօր նախադպրոցական մանկավարժության և մեթոդիկաների ամբիոնի դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ
• Երեխայի էկոլոգիական կրթության տեսություն և մեթոդիկա
• Կերպարվեստի դասավանդման մեթոդիկա
• Նախադպրոցական մանկավարժություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը նախադպրոցական մանկավարժություն, էկոլոգիական կրթություն

Հրապարակումներ

1. Ժողովածու ՀՊՄՀ-ի հիմնադրման 85-ամյակին \նախադպրոցական տարիքի երեխաների համագործակցությունը գործունեության տարբեր ձևերում, Երևան 2008թվ.\
2. Թեմատիկ զրույցները՝ որպես երեխաների համագործակցության ձևավորման միջոց: «Նախաշավիղ 1-2», 2009թ.
3. Նախադպրոցականի համագործակցային կարողությունների ձևավորման առանձնահատկությունները <<մեթոդական հանձնարարական>> Զանգակ -97,Երևան 2010
4. Նախադպրոցականի համագործակցության կարողությունների զարգացման առանձնահատկությունները «Մխիթար Գոշ» 2013թ.
5. ՛՛Формы, методы и средства формирования коммуникативной компетенции дошкольников в процессе сотрудничества'', Сибак, Личность, семья и общество. Вопросы педагогики и психологии, Москва 2016

Լեզուներ ՝ ռուսերեն, անգլերեն