ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Մարինե Ավետիսի Մկրտչյան
15.02.2016

Դասախոս

mkrtchyanmarina41@aspu.am

Դասախոս/Հատուկ մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոն

Կրթություն
2014թ. առ այսօր Խաչատուր Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ, Հատուկ մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի հայցորդ
2011-2013թ. Խաչատուր Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Հատուկ կրթության ֆակուլտետի <<տիֆլոմանկավարժության>> բաժին /մագիստրատուրա/
2007թ.-2011թ. Խաչատուր Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ, Նախադպրոցական, սկզբնական և հատուկ կրթության ֆակուլտետի <<տիֆլոմանկավարժության>>բաժին /բակալավր/

Աշխատանքային փորձ

2018թ-ից առ այսօր Երևանի թիվ 92 մանկապարտեզի հատուկ մանկավարժ
2016թ-ից առ այսօր ՀՊՄՀ Հատուկ կրթության ֆակուլտետի Հատուկ մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի դասախոս
2011-2016թթ. Խաչատուր Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ, Հատուկ մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի մասնագետ
2014թ. հունիս-դեկտեմբեր` <<Հանգրվան>> առողջապահական մշակութային ՀԿ-ի և <<Ամբրա>> հոգեկան բարեկուցության ՀԿ-ի՝<<Տանք մինյանց աշխատանք>> խորագրով ծրագրի շրջանակներում, որպես հատուկ մանկավարժ /ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության աջակցությամբ/:
2013թ. հոկտեմբեր-դեկտեմբեր` <<Հանգրվան>> առողջապահական մշակութային հասարակական կազմակերպության՝ <<Բաց աչքերով>> խորագրով ծրագրի շրջանակներում, որպես տարածական կողմնորոշման ինստրուկտոր, տիֆլոմանկավարժ /ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության աջակցությամբ/:
2013թ. մայիս-նոյեմբեր` <<Հանգրվան>> առողջապահական մշակութային հասարակական կազմակերպության՝ <<Կորցրած հմտությունների վերականգնում>> խորագրով ծրագրի շրջանակներում, որպես տարածական կողմնորոշման ինստրուկտոր, տիֆլոմանկավարժ / Philip Morris International կազմակերպության աջակցությամբ/:
2011թ. մայիս-նոյեմբեր` <<Հանգրվան>> առողջապահական մշակութային հասարակական կազմակերպության կողմից բացված Ն.Տիգրանյանի անվան տեսողության խանգարումներով երեխաների թիվ 14 հատուկ դպրոցին կից վերականգնողական կենտրոնում, որպես տիֆլոմանկավարժ, տարածական կողմնորոշման ինստրուկտոր:

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հատուկ մանկավարժություն, տիֆլոմանկավարժություն, տեսողության խանգարում ունեցող երեխաների զարգացման բազմակի խանգարում ունեցող երեխաների /չտեսնող-չլսող/ կրթության հիմնահարցեր, տեսողության խանգարում ունեցող անձանց տարածական կողմնորոշման զարգացում:

Վերապատրաստումներ

2018 թ. 21.12 <<Զարգացման բարդ խանգարում` պոտենցիալ և հնարավորություններ>> դասընթաց` 6 ժամ /Հավաստագիր/
2018թ. 09-11.10 Международная молодежная научно-практическая конференция по проблемам слепоглухоты /доклат/ /Հավաստագիր/
2018թ. 04-06.04 <<Ներառական կրթությունը թանգարաններում.թանգարան առանց խոչընդոտների>> եռօրյա դասընթաց-վարժանք /Հավաստագիր/
2016 թ. 04.12.-10.12 <<Познание раннего вмешательства, реабилитации зрения и ориентации в пронстранстве>>, Լեհաստան /Специальный учебно-воспитательный центр N6 им.Геронима Баранского в Лодз/ /Հավաստագիր/
2016թ. 07.11-09.11 <<Независимость 2016. Кавказские аудиодескрипции, Международное Сотрудничество Молодежи 2016>>, Վրաստան
2015թ. 14.12-20.12 <<Познание раннего вмешательства, реабилитации зрения и ориентации в пронстранстве>>, Լեհաստան /Հավաստագիր/
2015թ. 23.11-27.11 <<Երիտասարդների փոխանակման ծրագիր>>, Վրաստան
2015թ. 12.10-24.10 Խաչատուր Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ, ուսումնաօժանդակ անձնակազմի վերապատրաստում, Երևան /Հավաստագիր/
2015թ. 01.10-02.10 <<Ներառական կրթություն.Ժամանակակից խնդիրներն ու մարտահրավերները>> Միջազգային գիտագործնական գիտաժողով, Երևան
2015թ. «Զագորսկի մանկատան փորձը չտեսնող-չլսող երեխաների կրթության համատեքստում»: «Չտեսնող-չլսող երեխաների անձի ձևավորման և սոցիալիզացիայի հիմնախնդիրները» / Ալեքսանդր Սուվորով. Հոգեբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, Մոսկվա, ՌԴ / երկօրյա միջազգային դասախոսություն, Երևան
2015թ. 01.07-12.07 Международный проект <<Мамина школа>>, летняя выездная школа родительского мастерства для семей, воспитывающих детей с тяжелыми нарушениями зрения, тифлопедагог, Польша /Հավաստագիր/
2014թ. 22.09-14.10 Տեմպուս IV ծրագրի մեջ «Հատուկ կարիքներով մարդկանց հասանելիությունը հասարակությանը» (ASPIRE) միջազգային վերապատրաստում /Երևան//Հավաստագիր/
2014թ. 05.05-07.05 <<Էրգոթերապիա մասնագիտության զարգացումը Հայաստանում և Վրաստանում 10 տարի անց>> էրգոթերապիայի 2-րդ համակովկասյան գիտաժողով, Երևան /Հավաստագիր/
2013թ. 26.09-30.10 մեկ ամսյա վերապատրաստում Լեհաստանի Հանրապետության քաղաք Բիդգոշ, Լուի Բրայլի անվան տեսողության խանգարում ունեցող երեխաների դպրոցում.
• Բարդ և բազմակի և տեսողության խանգարում ունեցող անձանց կրթության և դաստիարակության հիմնահարցեր
• Integracja sensoryczna jako metoda wspierajaca rozwoj dzieska >> Zabawy I cwiczenia ogolnarozwojowe dla dzieci ze ztozona niepetnosprownoscia w mtodszym wieku szkolnym
• Иппотерапевтическая Конференция в Быдгоще <<Человек и лошадь в иппотерапевтическом взаимоотношении>> /Հավաստագիր/
2013թ. 24.08-31.08 <<CENTAUR>> հիպոթերապիայի կենտրոն Ուշիում՝ Լեհաստանի Հանրապետության և Հայաստանի մասնագետների կողմից <<Հիպոթերապիայի դերը և նշանակությունը տեսողության խանգարում ունեցող անձանց կյանքում >> տեսագործնական դասընթացներ
2013թ. 01.06-15.06 Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամ /ՀԵՀ/ և լեհական <<Ariari>> հիմնադրամ դասընթաց-պարապմունքներ՝ տեսողության խանգարումներ ունեցող անձանց բինուալ ձայնագրություններ, տիֆլոգրաֆիկա
2012-2013թթ. դասընթացներ կույր և բազմակի խանգարումներ ունեցող անձանց հետ աշխատելու Perkins միջազգային ծրագրերի /ԱՄՆ/. ՀՊՄՀ, Քեզ համար,Երևան /Հավաստագիր/
2012թ. <<Տարածական կողմնորոշման ինստրուկտոր II-րդ կարգ, Լեհաստան /Հավաստագիր/
2011թ. <<Ազգային սեմինար>> կույր և թույլ տեսնող, բազմակի խնդիրներ ունեցող երեխաների իրազեկում, Երևան
2011թ. <<Տարածական կողմնորոշման ինստրուկտոր I-ին կարգ,Երևան /Հավաստագիր/


Անդամակցություն
2015թ. члень Украинского Международного института слепых
2011 թ. մինչ օրս <<Հանգրվան>> հասարակական կազմակերպության անդամ
2011-2014թթ. <<Ֆորտե>> գիտամշակութային հասարակական կազմակերպության կամավոր
2008-2011թթ. ՀՊՄՀ նախադպրոցական, սկզբնական և հատուկ կրթության ֆակուլտետի ուսանողական խորհրդի կազմակերպչական հանձնաժողովի նախագահ


Հրատարակումներ
1․ Տեսողության խանգարումներով կրտսեր դպրոցականների երկրաչափական պատկերացումների զարգացման առանձնահատկությունների մեթոդիկա, <<Մխիթար Գոշ>> ուսումնամեթոդական հոդվածներ, Երևան 2014, էջ 117-123
2․ М.А.Мкртчян, Р.Н.Азарян Социологическое исследование уровня информированности учителей в вопросах формирования геометрических представлений у детей с нарушением зрения, <<Հատուկ կրթության հիմնախնդիրներ>> գիտամեթոդական հանդես, Երևան 2014, էջ 21-26
3․ М.А.Мкртчян, Р.Н.Азарян Анализ опыта работы учителей по формированию геометрических представлений и понятий у незрячих младших школьников, <<Социально-психологические проблемы тифлопедагогики>> зборник наукових праць.-КНПУ имени М.П.Драгоманова, Киев 2015,13 (21).-102-109 с.
4․ Уровень информированности учителей общеобразовательных школ в вопросах формирования геометрических представлений у детей с нарушением зрения, <<Евразийское образование>>международный научно-методический, педагогический журнал, Казахстан 2016, N 7-8 (14), 9-11 с.
5․  М.А.Мкртчян, М.К.Марутян Анализ школьной программы учебных дисциплин в аспекте по формированию геометрических представлений у детей начальных классов с нарушением зрения, <<Личность, семья и общество:вопросы педагогики и психологии /РИНЦ/,/Сб.ст.по материалам LXIX междунар.науч.-практ.конф. Новосибирск 2016, N10 (67), 24-30 с. / http://elibrary.ru/item.asp?id=27158844
6․ Характеристика уровня развития представлений об обьемных геометрических фигурах у младших школьников нарушением зрения, <<Евразийское образование>>международный научно-методический, педагогический журнал, Казахстан 2017, N 7 (20), 13-14 с.
7․ Moderm approaches to the problem of deafblindness in Armenia, International youmg researchers conference on deafblindness:Generating new knowledge and improving practice ,abstracts, Moscow, 28-29

Պարգևներ
2014թ. Վկայական <<Եկ մտածենք>> ինտելեկտուալ խաղին մասնակցելու համար:
2014թ.Շնորհակալագիր <<Եկ Մտածենք>> ինելեկտուալ խաղին մարդասիրական վերաբերմունք ցուցաբերելու համար /Հաշմադամների մարզամշակութային կենտրոն ՀԿ Գյումրի/
2011թ. Հավաստագիր <<Պատանի մարզիկ>> ծրագրով անցկացրած մրցումներին, որպես կամավոր ակտիվ աջակցություն ցուցաբերելու համար /<<Հայկական հատուկ օլիմպիադաներ>> հասարակակա կազմակերպություն/
2011թ. Պատվոգիր ուսումնառության տարիներին բարձր առաջադիմություն և հասարակական ակտիվություն դրսևորելու համար:
2009թ. Պատվոգիր Ուսանողական խորհրդում կատարած աշխատանքների և ակտիվ հասարակական գործունեության համար

Լեզուներ` ռուսերեն, ֆրանսերեն