ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Մարինե Կարապետի Շահբազյան
05.02.2016

Դասախոս

shahbazyanmarine25@aspu.am

Դասախոս / Փիլիսոփայության և տրամաբանության ամբիոն

Կրթությունը
2008 թ.-ից ԵՊՀ-ի փիլիսոփայության ֆակուլտետի սոց. փիլիսոփայության ամբիոնի հայցորդ
2001-2003 թթ. ԵՊՀ-ի փիլիսոփայության ֆակուլտետի մագիստրատուրա
1995-1999 թթ.ԵՊՀ-ի փիլիսոփայության ֆակուլտետի բակալավրիատ

Գիտական աստիճան
Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի դոցենտ

Աշխատանքային փորձ
2016 թ.–ից մինչ օրս՝ Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի փիլիսոփայության և տրամաբանության ամբիոնի դասախոս։
2008 թ.-ից աշխատում եմ Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայում որպես փիլիսոփայության դասախոս:
2004-2008 թթ. աշխատել եմ Ֆիռդուսի անվան համալսարանում որպես փիլիսոփայության դասախոս:

Կարդացվող դասընթացներ
Փիլիսոփայություն,
Բիոէթիկայի հիմունքներ,
Էթիկա և էթիկետ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Փիլիսոփայություն, սոցիալական փիլիսոփայություն, բիոէթիկա, էթիկա :

Հրատարակություններ
1. Ինֆորմացիոն անվտանգության ֆունկցիոնալ վերլուծությունը//Գարուն: N7-8, Երևան, 2008թ.
2. Ինֆորմացիոն հակամարտությունը նոր դարաշրջանում//Կանթեղ: Գիտական
հոդվածների ժողովածու-Երևան,2008թ.
3.Տեղեկատվական վերազինում և գլոբալացում//Լրաբեր-75: Գիտական և մեթոդական հոդվածների ժողովածու ,ԵՊՃՀ, Երևան, 2008
4.Գիրք - Տեղեկատվական անվտանգության դերը ժամանակակից մարտահրավերների հաղթահարման գործում (ուսումնական թեմատիկ ձեռնարկ), Երևան, 20014թ.
5.Սոցիալական փիլիսոփայություն / Դասընթացի ծրագիրը և սեմինար պարապմունքների պլանը , Երևան 20014թ.
6.Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման սոցիոմշակութային որոշ հիմնախնդիրներ // Կանթեղ:Գիտական հոդվածներ, Երևան 20014թ.
7. Զանգվածային տեղեկատվական միջոցները որպես մանիպուլյացիոն հզոր զենք // Կանթեղ:Գիտական հոդվածներ, Երևան 2015թ.
8.Տեղեկատվական բաղադրիչի ներառումը անվտանգության համակարգում // Լրաբեր-75: Գիտական և մեթոդական հոդվածների ժողովածու ,ԵՊՃՀ, Երևան 2015թ.
9. Տեղեկատվության և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ներդրումը կրթական համակարգի բարեփոխումների գործընթացում, (ուսումնական թեմատիկ ձեռնարկ), Երևան, 2015
10. Information Security in the System of Ensuring National Security. WISDOM 9(2), 2017, pp. 92-97. https://doi.org/10.24234/wisdom.v9i2.193
11. Տեղեկատվական հասարակության հարացույցը և ընդհանուր սոցիալ-փիլիսոփայական նկարագիրը, Կանթեղ, Երևան, 2018:

Լեզուներ
Ռուսերեն` գերազանց, գերմաներեն`լավ: