ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Մարինե Ռուսլանի Դալլաքյան
15.02.2015

Կենս․ գիտ․ թեկնածու

dallakyanmarine07@aspu.am

Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու/ՀՀ ԳԱԱ ԿՀԷԳԿ Հիդրոէկոլոգիայի և ձկնաբանության ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող/Կենսաբանության, քիմիայի և նրանց դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Կրթություն
2003թ. Խ․ Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ, կենսաբանության և քիմիայի ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան
2011թ-ից կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, ատենախոսության թեման՝ «Հրազդան գետի հատակային ֆաունայի փոփոխությունները մարդածին գործոնի ազդեցության պայմաններում», Գ.00.11 «Էկոլոգիա» մասնագիտությամբ

Աշխատանքային փորձ
2011-մինչ այժմ ՀՀ ԳԱԱ ԿՀԷԳԿ Հիդրոէկոլոգիայի և ձկնաբանության ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող
2003-2011 ՀՀ ԳԱԱ Հիդրոէկոլոգիայի և ձկնաբանության ինստիտուտի կրտսեր գիտաշխատող

Կարդացվող դասընթացներ
Մագիստրատուրա
Կենսաբանության մեթոդաբանության և տեսության հիմունքներ
Միջառարկայական կապերը կենսաբանության դասընթացում
Էկոհամակարգային ծառայություններ
Համամոլորակային հիմնախնդիրներ և դրանց լուծման ուղիները
Կենսաբազմազանության և էկոհամակարգային ծառայությունների գնահատում

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
• Հատակային մակրոանողնաշարներ
• Կենսաբացահայտում և քաղցրահամ ջրային էկոհամակարգերի էկոլոգիական վիճակի գնահատում ըստ ԵՄ ՋՇԴ նորմերի
• Էկոհամակարգային ծառայությունների գնահատում
• Կենսաբացահայտման մեթոդների մշակում ՀՀ ջրակալների էկոլոգիական վիճակի գնահատման համար
• ԴՆԹ-բարկոդ

Վերապատրաստումներ
07.2019-10.2019 Գերմանիայի Քյոնիգի անվան հետազոտական թանգարան (ZFMK, Բոնն, Գերմանիա): Հետազոտության թեման՝ Սևանի ավազանի գետերի հատակային մակրոանողնաշարների բազմազանությունը ըստ ԴՆԹ-բարկոդի
06.2013-09.2013 Լեյբնիցի անվան Բեռլինի Քաղցրահամ ջրերի էկոլոգիայի և ներքին ջրերի ձկնաբանության ինստիտուտ (IGB, Բեռլին, Գերմանիա)։ Հետազոտության թեման՝ ԵՄ Ջրի Շրջանակային Դիրեկտիվի պահանջներին համապատասխան գետային էկոհամակարգերի էկոլոգիական վիճակի գնահատումն ըստ հատակային մակրոանողնաշարների
2019- Գիտության ոլորտի կանանց առաջնորդության դպրոց: Կանայք քաղաքականության մեջ (ՄԱԿ), Ծաղկաձոր, Հայաստան
2018- GTI-ի (Global Taxonomy Initiative) նախաձեռնությամբ կազմակերպած «ԴՆԹ տեխնոլոգիաների կիրառումը ինվազիվ և վտանգված տեսակների հայտնաբերման և ուսումնասիրման համար» գիտապրակտիկ միջազգային դասընթաց, Մինսկ, Բելառուս
2018- Տվյալների վերլուծություն SPSS վիճակագրական փաթեթով, Կովկասի հետազոտական ռեսուրսների կենտրոն (CRRC), Հայաստան
2014- Տվյալների քանակական վերլուծություն SPSS վիճակագրական փաթեթով. հիպոթեզի փորձարկում, Կովկասի հետազոտական ռեսուրսների կենտրոն (CRRC), Հայաստան
2013- Quantum GIS և ESRI ArcGIS երիտասարդ գիտնականների դպրոց (HIB, YBA, YSSP)
2013- Հայաստանում քաղցրահամ ջրերի պահպանության և մոնիթորինգի ժամանակակից տեխնոլոգիաները գիտապրակտիկ դասընթաց․ ԳԱԱ Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտ, Երևան
2012- Արագ էկոլոգիական գնահատում, էկոլոգիական թողքեր, կենսա-մշտադիտարկում, Թբիլիսի, Վրաստան
2012- Քուռ գետավազանի անդրսահմանային գետերի կառավարում - III փուլ, Թբիլիսի, Վրաստան

Պարգև
2013- ՀՀ ԳԱԱ Բնագիտության բաժանմունքի կողմից պարգևատրում՝ «Գովեստագիր»

Անդամակցություն՝
Freshwater Biological Association (FBI)

Հրապարակումներ (44 գիտական աշխատանք)
1. Barseghyan N., Vardanyan T., Asatryan V., Dallakyan M., Arakelyan A., Mamikonyan V. (2020). Application of new method of artificial incubation of Sevan trout (salmo ischchan, Kessler) eggs in natural condition of tributaries of lake Sevan, Vestnik of Astrakhan State Technical University. Series: fishing industry, 2020(1)., 103-110. https://doi.org/10.24143/2073-5529-2020-1-103-110
2. Asatryan V., Dallakyan, M., Vardanyan, T., Barseghyan N., Gabrielyan B. (2020) An integrative evaluation of suitability of a river for natural reproduction of trout of Lake Sevan (Armenia). Environ Sci Pollut Res 27(6), 6352–6361. https://doi.org/10.1007/s11356-019-07151-1
3. Asatryan V. L., Dallakyan M. R. The Rapid Biological Assessment of Ecological Status of Arpa River (Armenia). Proceedings of the IWA 11th Eastern European Young Water Professionals Conference, Prague, 2019, 23-30.
4. Asatryan V. L., Dallakyan M. R. The changes of ecological status of the Hrazdan River under the impact of Aghbyurak dam. Proceedings of the international scientific conference “Regularities of formation and impact of marine and atmospheric hazardous phenomena and disasters on the coastal zone of the Russian Federation under the conditions of Global Climatic and industrial challenges. Rostov-on-Don, 2019, p257-260.
5. V.L. Asatryan, M.R. Dallakyan (2018). Assessment of seasonal differences of ecological state of lotic ecosystems and applicability of some biotic indices in the Basin of Lake Sevan (Armenia): case study of Masrik River. Water Science and Technology: Water Supply (2018) 19 (4): 1238-1245 https://doi.org/10.2166/ws.2018.182
6. Dallakyan M., Asatryan V. New records of Haemopis sanguisuga (Linnaeus, 1758) in the drainage basin of Lake Sevan (Armenia). Proceedings of I International scientific and practical conference “Current challenges in Belarus and adjacent regions wildlife protection”, 2018, Minsk, Belarus, pp. 110-114.
7. Asatryan V.L., Dallakyan M.R. Assessment of seasonal differences of ecological state of lotic ecosystems in the basin of Lake Sevan (Armenia) by bioindication methods: case study of Masrik River. Proceedings of the IWA 10th Eastern European Young Water Professionals Conference, Zagreb, 2018, pp. 19-26.
8. Asatryan V.L., Dallakyan M.R. The applicability of macrozoobenthos based indices for the assessment of water quality of riverlike clues inflowing into Lake Sevan on example of river Lichq (Armenia). Electronic journal of Natural Sciences of NAS of RA, 1(30), 2018, 30-34.
9. V. L. Asatryan, N. E. Barseghyan, M. R. Dallakyan, T. V. Vardanyan (2018), Prompt assessment for the potential spawning areas of Sevan Trout, South-West part of Lake Sevan // Water science and technology: Water Supply journal // IWA publishing, vol. 18 no. 1, 222-232; https://doi.org/10.2166/ws.2017.112
10. V.L. Asatryan, M.R. Dallakyan, I.V. Shokhin, R.M. Aroutiounian, G.G. Matishov. Study of sustainability and conformity of functioning of lotic ecosystems on the example of the Dzknaget river (Armenia), Proceedings of the Yerevan State University, Chemistry and Biology, 2017, 51(3), p. 186–192
11. N.E. Barseghyan, T.V. Vardanyan, V.L. Asatryan, M.R. Dallakyan, The current state of Sevan Trout’ reproduction ecology. Proceedings of all-Russian conference with international participation “Biodiversity: global and local processes”, Ulan-Ude, 2016, pp. 225-226.
12. V.L. Asatryan, N.E. Barseghyan, M.R. Dallakyan and T.V. Vardanyan, The Assessment Approach for the Potential of Rivers in the South-West Part of Lake Sevan as Spawning Areas for Sevan Trout. Proceedings of the IWA 8th Eastern European Young Water Professionals Conference, Gdansk, 2016, pp. 644-651
13. V.L. Asatryan, N.E. Barseghyan, T.V. Vardanyan, H.V. Yepremyan, A.H. Hayrapetyan, M.R. Dallakyan, B.K. Gabrielyan, Analysis of the state of biocenoses that formed in shallow areas of Small Sevan (Armenia) during the period of lake’s water level rise. Inland Water Biology, 9(1), 1-7, 2016. https://doi.org/10.1134/S199508291601003X
14. The current state of spawning areas of Gegharquni and Summer trout in the basin of Lake Sevan. Asatryan V. L., Barseghyan N. E., Vardanyan T. V., Dallakyan M. R., Gabrielyan B. K., 2013. Electronic Journal of Natural Sciences, National Academy of Sciences of RA, 2(21), pp. 51-56. Published. http://ejns.sci.am
15. The ecological state of Aghstev river (Armenia) by zoobenthos community structure. Ghukasyan E. Kh., Hakobyan S. H., Dallakyan M. R., Asatryan V. L., 2013. Electronic Journal of Natural Sciences of National Academy of Sciences of RA. 2(21), pp. 57-60. Published http://ejns.sci.am.
16. The assessment of ecological state of the river Hrazdan by macrophytes and benthic fauna. Asatryan V.L., Dallakyan M.R., Yepremyan H.V., Boshyan T.V., 2012. Electronic Journal of Natural Sciences, Vol 2. Issue2 (19), pp.51-56. Published. http://ejns.sci.am.
17. The study of the biocenoses formed in the water covered areas of Lake Sevan. Dallakyan M.R., Asatryan V.L., Barseghyan N.E., Vardanyan T.V., Yepremyan H.V., Hayrapetyan A.H., 2012.Electronic Journal of Natural Sciences, Vol2. Issue2 (19), pp.56-62. Published. http://ejns.sci.am.
18. The assessment of ecological state of the rivers Gavaraget and Dzknaget by the indicators of macrozoobenthos. Asatryan V., Akopyan S., Dallakyan M., Boshyan T., 2012. Biological journal of Armenia, Vol. 64 (2), pp. 6-9. Published, http://biology.asj-oa.am/10896/
19. The current condition of river Vardenis as a habitats of brown trout (Salmo trutta Linnaeus, 1758). Vardanyan T.V., Barseghyan N. E., Dallakyan M. R., 2012. Biological journal of Armenia, Vol. 64 (1), pp.42-45. Published, http://biology.asj-oa.am/10810/
20. The main groups of bottom community of the river Hrazdan and their ecology. Dallakyan M. R., Ghukasyan E. Kh., Hakobyan S. A., 2011. Biological journal of Armenia, Vol. 63 (2), pp. 37-42. Published, http://biology.asj-oa.am/4849/
21. Assesment of water quality of the Hrazdan River by different bioindication methods. Dallakyan M.R., Ghukasyan E. Kh., Hakobyan S. H., Barseghyan N.E., 2010. Biological journal of Armenia, volume 62 (2), pp. 40-45. Published, http://biology.asj-oa.am/4735/

Լեզուներ
Հայերեն
Ռուսերեն
Անգլերեն