ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Մարո Ադիլի Քոչարյան
15.02.2016

Կենս. գիտ. թեկ., դոցենտ 

qocharyanmaro10@aspu.am

Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ/Կենսաբանության, քիմիայի և նրանց դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Կրթություն
1990թ. Հայկական գյուղատնտեսսական ինստիտուտ

Գիտական աստիճան
Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, ատենախոսության թեման.- «Հայաստանի պտղատու մշակաբույսերի վնասակար տափակամարմին տզերը (ընտ. Tenuipalpidae) և նրանց ակարիֆագերը», Գ.00.08, «Կենդանաբանություն» մասնագիտությամբ

Աշխատանքային փորձ
2015թ.-ից Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ կենսաբանության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դոցենտ
2011թ.-2015թ. Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ կենսաբանության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դասախոս
2002-2011թ. Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ կենսաբանության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի ավագ լաբորանտ
1994-2002թթ. Երկրագործության գիտահետազոտական ինստիտուտ, գիտքարտուղար
1983-1994թթ. Հողագիտության և ագրոքիմիայի գիտահետազոտական ինստիտուտ, լաբորանտից մինչև կրտսեր գիտաշխատող:

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ
Կենդանաբանություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Բուսակեր և գիշատիչ տզերի էկոլոգիան և կենսաբանությունը

Վերապատրաստումներ
2015թ. «ԱՌՆ-ն մանկավարժական ուսումնական պլանում» UNICEF-ի և ՄԱԿ-ի կողմից իրականացվող դասընթացներին

Հրապարակումներ
1. Ներկարարյան Ա.Ս., Քոչարյան Մ.Ա. «Սովորողների ճանաչողական գործունեության ակտիվացումը կենսաբանության ուսուցման գործընթացում»/ Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, 2011թ.
2. Дилбарян К., Кочарян М. «Клещи-плоскотелки (Acariformes: Tenuipalpidae) Армении»/ Монография, Ереван, 2014г.:
3. Քոչարյան Մ.Ա. «Անողնաշարավոր կենդանիների հավաքման, խնամքի, դիտարկումների և փորձերի անցկացման եղանակները»/ Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, 2015թ.:
4. Քոչարյան Մ․ Ա․ «Անողնաշարավորների կենդանաբանություն»/ Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2017թ․

Լեզուներ` հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն