ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Հռիփսիմե Կարապետի Մարոնյան
18.02.2016

Դասախոս

maronyanhripsime52@aspu.am

Դասախոս/Կերպարվեստի ամբիոն

Կրթություն
2014 հունվար առ այսօր Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ –ի կերպարվեստի ամբիոն` հայցորդ:
2010-2012 Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ –ի Գեղարվեստի Ֆակուլտետ` մագիստրատուրա (գերազանցության դիպլոմ)
2005-2010 Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի Գեղարվեստի Ֆակուլտետի «Կերպարվեստ և գծագրություն » բաժին՝ բակալավր
2001 «Հայաստանի ժուռնալիստների միությանը դպրոց» (գերազանցության վկայական)
1997-2000 «ԱՏԵՔՍ» նորաձևության կենտրոնի դիզայնի քոլեջ
1997-2000 «Երևանի Ինդուստրիալ - Մանկավարժական Պետական Քոլեջ»՝ հագուստի մոդելավորման բաժին

Աշխատանքային գործունեություն

2012սեպտեմբեր-առ այսօր Խաչատուր Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի Գեղարվեստական Կրթության ֆակուլտետի Դիզայնի և դեկորատիվ-կիրառական արվեստի ամբիոն՝ դասախոս
2004-2013 «Երևանի Թեթև Արդյունաբերության Պետական Քոլեջ »` Հագուստի նախագծում, Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական ոլորտում, Հագուստի մոդելավորումը մուլյժային եղանակով առարկաների դասախոս և դիպլոմային նախագծերի ղեկավար
2001-2004 «ԱՏԵՔՍ» նորաձևության կենտրոն ` հագուստի նախագծող
2000-2001 «Շառլ Ազնավուրի» անվան նորաձևության կենտրոն` հագուստի մոդելավորող և նախագծող

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ Հագուստի նախագծում, Աշխատանք նյութի վրա, Հագուստի դիզայն

Գիտական հետաքրքրություններ շրջանակը

Հագուստի պատմություն, Նորաձևության պատմություն Արվեստի պատմություն 

Վերապատրաստումներ
2005 ապրիլ-մայիս «ԵՄ Տասիս Աջակցություն Հայաստանում մասնագիտական կրթության և ուսուցման միասնական համակարգի զարգացմանը» կազմակերպության կողմից անցկացվող «ՄԿՈՒ համակարգում ուսուցման և գնահատման նոր մեթոդները» դասընթաց
2007 հոկտեմբեր Երևանի Ինֆորմատիկայի Պետական քոլեջ «Հումանիտար առարկաների դասախոսների համակարգչային ուսուցում» վերապատրաստման դասընթաց

Հրապարակումներ
4 գիտական և ուսումնամեթոդական հոդվածների հեղինակ
1.Ժամանակակից մանկավարժագիտության մեջ ուսուցման արդիական մեթոդների
ընտրումը և հիմնավորումը- Գեղարվեստական միտք , թիվ1, 2012, Զանգակ
հրատարակչություն, էջ 155-159
2.Անհատի գեղագիտական դաստիարակության հիմնախնդիրները-Հայագիտական հանդես
3/20/,Երևան 2012 էջ131-135

Լեզուներ՝ հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն