ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Մարսելա Արմենի Մանուկյան
01.09.2016

Առկա ուսուցման համակարգի մասնագետ

manukyanmarsela-8@aspu.am

Առկա ուսուցման համակարգի մասնագետ/Սկզբնական կրթության ֆակուլտետ

Կրթություն
2017-2021 թթ. Խաչատուր Աբովյանի ՀՊՄՀ սկզբնական կրթության ֆակուլտետի Նախադպրոցական մանկավարժություն և մեթոդիկա բակալավրի կրթական ծրագիր
2021-2023 թթ. Խաչատուր Աբովյանի ՀՊՄՀ սկզբնական կրթության ֆակուլտետի Նախադպրոցական մանկավարժություն և մեթոդիկա մագիստրոսի կրթական ծրագիր

Աշխատանք՝

2023 թ-ի հունիսից Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Սկզբնական կրթության ֆակուլտետի դեկանատ, որպես առկա ուսուցման մասնագետ:

Հասարակական գործունեություն

ԵՄ-ի կողմից կազմակերպված մի շարք դասընթացների, որոնք ուղված են եղել `
«ԵՄ-ն հանուն երիտասարդների. Ուսանողական ժողովրդավարություն հիմա»
«Բաց տվյալներն ու Հենազոտությունը 0-ից»
«Տեքստի հետ աշխատանք»
«Սոցիալական և կանաչ ձեռներեցություն»
ՀՊՏՀ-ի կողմից կազմակերպված հետևյալ դասընթացներ
«Ռազմավարությունը 21-րդ դարում»
«Աշխատանքային իրավունք»
«Ինլայթ» հանրային Հետազոտությունների կենտրոն

Լեզուների իմացություն՝

հայերեն՝ գերազանց
ռուսերեն՝ լավ
անգլերեն՝ բավարար

Համակարգչային ծրագրերի իմացություն՝

Windows, Word, Excel, Power Point