ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Մարտուն Եզեկի Սոսյան
18.02.2016

Ուսումնական վարպետ

martun.ezeki.sosyan@aspu.am

Ուսումնական վարպետ/Տեխնոլոգիական կրթության ամբիոն

Կրթություն
1958 – 1963 Դնեպրոպետրովսկի Մետալուրգիական Ինստիտուտի տեխնոլոգիական ֆակուլտետ, ճարտարագետ մետալուրգի որակավորմամբ

Աշխատանքային փորձ-1974 թ.-ից առ այսօր ՀՊՄՀ-ում ավագ դասախոս, ասիստենտ, ուսումնական վարպետ
1967 -1974 թ.թ. Երևանի Պոլիտեխնիկական ինստիտուտ, մետաղագիտության ամբիոնի ավագ դասախոս
1963 -1967 թ.թ. «Անդրկովկասկաբել» գործարանում տեսակավոր գլանվածքի արտադրամասում ավագ տեխնոլոգ, գործարանի  գլխավոր մետալուրգի տեղակալ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը – բարձր ֆիզիկամեխանիկական հատկություններով պողպատների ստացման տեխնոլոգիաներ

Հրապարակումներ-շուրջ 25 գիտական և գիտամանկավարժական հոդվածներ, հեղինակային և համահեղինակային

Բ.Ա. Խոդերյան, Մ.Ե. Սոսյան, Վ.Ս. Ամիրխանյան, Գ.Ա. Տաբիրյան, Տ.Վ. Երզնկյան «Միջառարկայական կապերը էլեկտրամեխանիկական կոնստրուկտավորման գործընթացում», Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Գիտական տեղեկագիր 2-3 (21-22), Երևան 2014

Լեզուներ՝  ռուսերեն, անգլերեն (բառարանով)