ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Մարինե Ռաֆիկի Մաթոսյան
15.02.2016

Աշխ.գիտ. թեկ., դեցենտ

matosyanmarine14@aspu.am

Դոցենտ/Աշխարհագրության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Կրթություն
1996-2000 -Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտի պատմաաշխարհագրական ֆակուլտետի աշխարհագրության բաժին
2002-2006 - Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտի պատմաաշխարհագրական ֆակուլտետի աշխարհագրության բաժնի ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան

աշխարհագրական գիտությունների թեկնածու, ատենախոսության թեման. <<ՀՀ ռեգիոնալ քաղաքականության աշխարհագրական նախադրյալները>> ԻԴ. 00.20- տնտեսական, սոցիալական և քաղաքական աշխարհագրություն մասնագիտությամբ

Աշխատանքային փորձ
2000-2008թթ.- թիվ 197 միջն. դպրոցում՝ որպես աշխարհագրության ուսուցչուհի
2002-2008թթ.- Պատանեկան նվաճումներ հասարակական կազմակերպության սեմինարավար
2003-2004թթ. ACCELS միջազգային ամերիկայն կազմակերպության սեմինարավար
2008թ. սոցիալ-տնտեսական աշխարհագրության և ԱԴՄ ամբիոնի դասախոս
2013 թ. աշխարհագրության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դոցենտ
2016թ. Ավստրիական APPEAR/ Կայուն զբոսաշրջության զարգացումը Կովկասյան տարածաշրջանում/ ծրագրի համակրգող, գիտական հետազոտող:

Կարդացվող դասընթացները
Բակալավրիատ`Ռեգիոնալ սոցիալ-տնտեսական աշխարհագրություն
Մագիստրատուրա` Ռեգիոնալ քաղաքականություն, Հասարակական աշխարհագրության հիմնախնդիրները ու հետազոտության մեթոդները, ՀՀ բնակչության տարաբնակեցման հիմնախնդիրներ, Զբոսաշրջային ռեսուրսների գնահատումը կայուն զարգացման համատեքստում: 

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Տարածքային կառավարում, ռեգիոնալ քաղաքականություն, աշխարհագրական կանխատեսում և աշխարհագրական մշակույթ:

Վերապատրաստումներ
2002թ. վերապատրաստում ԱՄՆ /Ցինցինատի համալսարան/
2016թ. ՀՊՄՀ-ի կողմից կազմակերպված տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների վերապատրաստման դասընթաց:
Անդամակցություն
2005 թ. -Հայկական աշխարհագրական ընկերության անդամ

Անդամակցություն

Անդամակցություն

2017 թ. Նիդերլանդներ, Ամստերդամ գիտաժողով , EUROGEO <<Key challenges for geographical education>> խորագրով
2017 թ. Վրաստան, Թբիլիսի սեմինար և աշխատաժովով նվիրված կայուն զարգացման հիմնաղնդիրներին.
2018 թ Վրաստան, Ծաղվերի, դաշտային հետազոտական աշխատանքներ
2018 թ. Գերմանիա, Քյոլն գիտաժովով, EUROGEO <<Geography for all>> խորագրով
2018 թ.Հարավյին Կորեա , <<The 2th international Korean-European Joint Conference , Geograohical education>>.

Հրապարակումներ

• Հասարակական աշխարհագրությունը և կառավարումը, Լրաբեր հասարակական գիտություննրի ՀՀ ԳԱԱ <<Գիտություն>> հրատարակչություն, Երևան, 2012, 151-154
• Գիտության տեսականացման հիմնախնդիրները աշխարհագրական մշակույթի ենթատեքստում, էջ 233-243, Աշխարհագրական պրագմատիկ հետազոտությունների ներկա վիճակը ՀՀ-ում և դրանց զարգացման հիմնական միտումները մոտ ապագայում, Հանրապետական գիտագործնական նստաշրջանի նյութեր 31մարտ, 2014, Երևան, << Լուսաբաց>> հրատ.
• Տարածական մտածողությունը որպես աշխարհագրական մշակույթի բաղադրատարր, Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ 90-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութեր, էջ 138-141, 2012թ. դեկտեմբերի 14, 3-րդ պրակ, Երևան, 2014
• ՀՀ տարածքային զարգացման աշխարհագրական միտումները էջ 165-169, ՀՊՏՀ Զարգազման ժամանակակից մարտահրավերներ ՀՊՏՀ 24- րդ գիտաժողով II
• Ռեգիոնալ քաղաքականության հիմնահարցերը Թուրքիայի Հանրապ 2015, ետության ագրարային արևելք տնտեսական շրջանում, էջ 264-271, << Հայկական լեռնաշխարհ>> Հայոց Մեծ Եղեռնի 100- ամյակին, մարտի 24-25,Երևան, 2015
ՀՀ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ ՀՊՏՀ, գիտաժողով Զարգացման ժամանակակաից մարտահրավերներ գիտաժողով, էջ 165-169 Հայաստան 2015թ
Բնակչության տարածքային ինքնակազմակերպման հիմնախնդիրը որպես ՀՀ սոցիալ-տնտեսական զարգացման գործոն: ՀՊՏՀ Զարգացման ժամանակակից մարտահրավերներ գիտաժողով, Երևան 2016 էջ - 210-216 Հայաստան 2016թ
Հասարակագիտություն առարկայի աշխարհագրական բաղադրիչը: ՀՊՄՀ գիտաժողով մարտի 25-ի նյութերի ժողովածու-էջ.165-169 Հայաստան 2016թ

• Ուսումնական պրակտիկան որպես ժամանակակից բուհական աշխարհագրական կրթության անփոխարինելի բաղադրատարր: ՀՊՄՀ Կրթության ժամանակակաից հիմնախնդիրները
• Երիտասարդ գիտնականների ամառային դպրոցի մասնակիցների հեղինակային նախագծերի ժողովածու Մանկավարժ հրատարակչություն Էջ. 69-71 Հայաստան 2016թ
• Էքստրեմալ տուրիզմը և զբոսաշրջիկների անվտանգությունն արտակարգ իրավիճակներում: ՀՀ ԱԻՆ Ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիա Ճգնաժամային կառավարում և տեխնոլոգիաներ գիտական և գիտամեթոդական հոդվածների ժողովածու Էջ 96-103 Հայաստան 2017թ
• Sustainable tourism as a form of organization of environmental management.
• Matosyan Marine, Sahakyan Narek 3
• Формирование творческого мышления учеников, как одна из основных целей географического образования 4
• Materials of IV international scientific and practical conference (18-19 May, 2018, Kharkiv, Ukraine) 5233-237 ( Kharkiv, Ukraine) 18-19 May, 2018,
• Marine Matosyan
• South Korea’s role in the teaching course of “ Geography of regions and Countries” in the higher education of Armenia. The 2th international Korean-European Joint Conference , Geograohical education -2018 october 25 PP 32-34


Լեզուներ`հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն