ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Մարինե Ռաֆիկի Մաթոսյան
15.02.2016

Աշխ.գիտ. թեկ., դեցենտ

matosyanmarine14@aspu.am

Դոցենտ/Աշխարհագրության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Կրթություն
1996-2000 -Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտի պատմաաշխարհագրական ֆակուլտետի աշխարհագրության բաժին
2002-2006 - Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտի պատմաաշխարհագրական ֆակուլտետի աշխարհագրության բաժնի ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան

աշխարհագրական գիտությունների թեկնածու, ատենախոսության թեման. <<ՀՀ ռեգիոնալ քաղաքականության աշխարհագրական նախադրյալները>> ԻԴ. 00.20- տնտեսական, սոցիալական և քաղաքական աշխարհագրություն մասնագիտությամբ

Աշխատանքային փորձ
2000-2008թթ.- թիվ 197 միջն. դպրոցում՝ որպես աշխարհագրության ուսուցչուհի
2002-2008թթ.- Պատանեկան նվաճումներ հասարակական կազմակերպության սեմինարավար
2003-2004թթ. ACCELS միջազգային ամերիկայն կազմակերպության սեմինարավար
2008թ. սոցիալ-տնտեսական աշխարհագրության և ԱԴՄ ամբիոնի դասախոս
2013 թ. աշխարհագրության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դոցենտ

Կարդացվող դասընթացները
Բակալավրիատ`Ռեգիոնալ սոցիալ-տնտեսական աշխարհագրություն
Մագիստրատուրա` Ռեգիոնալ քաղաքականություն, Հասարակական աշխարհագրության հիմնախնդիրները ու հետազոտության մեթոդները, ՀՀ բնակչության տարաբնակեցման հիմնախնդիրներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Տարածքային կառավարում, ռեգիոնալ քաղաքականություն, աշխարհագրական կանխատեսում և աշխարհագրական մշակույթ:

Վերապատրաստումներ
2002թ. վերապատրաստում ԱՄՆ /Ցինցինատի համալսարան/
2016թ. ՀՊՄՀ-ի կողմից կազմակերպված տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների վերապատրաստման դասընթաց:
Անդամակցություն
2005 թ. -Հայկական աշխարհագրական ընկերության անդամ

Հրապարակումներ
• Հասարակական աշխարհագրությունը և կառավարումը, Լրաբեր հասարակական գիտություննրի ՀՀ ԳԱԱ <<Գիտություն>> հրատարակչություն, Երևան, 2012, 151-154
• Գիտության տեսականացման հիմնախնդիրները աշխարհագրական մշակույթի ենթատեքստում, էջ 233-243, Աշխարհագրական պրագմատիկ հետազոտությունների ներկա վիճակը ՀՀ-ում և դրանց զարգացման հիմնական միտումները մոտ ապագայում, Հանրապետական գիտագործնական նստաշրջանի նյութեր 31մարտ, 2014, Երևան, << Լուսաբաց>> հրատ.
• Տարածական մտածողությունը որպես աշխարհագրական մշակույթի բաղադրատարր, Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ 90-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութեր, էջ 138-141, 2012թ. դեկտեմբերի 14, 3-րդ պրակ, Երևան, 2014
• ՀՀ տարածքային զարգացման աշխարհագրական միտումները էջ 165-169, ՀՊՏՀ Զարգազման ժամանակակից մարտահրավերներ ՀՊՏՀ 24- րդ գիտաժողով II
• Ռեգիոնալ քաղաքականության հիմնահարցերը Թուրքիայի Հանրապ 2015, ետության ագրարային արևելք տնտեսական շրջանում, էջ 264-271, << Հայկական լեռնաշխարհ>> Հայոց Մեծ Եղեռնի 100- ամյակին, մարտի 24-25,Երևան, 2015

Լեզուներ`հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն