ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Մարինե Ռաֆիկի Մաթոսյան
15.02.2016

Աշխ.գիտ. թեկ., դոցենտ

matosyanmarine14@aspu.am

Աշխ.գիտ. թեկ., դոցենտ/Աշխարհագրության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Կրթություն
1996-2000 -Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտի պատմաաշխարհագրական ֆակուլտետի աշխարհագրության բաժին
2002-2006 - Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտի պատմաաշխարհագրական ֆակուլտետի աշխարհագրության բաժնի ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան

աշխարհագրական գիտությունների թեկնածու, ատենախոսության թեման. <<ՀՀ ռեգիոնալ քաղաքականության աշխարհագրական նախադրյալները>> ԻԴ. 00.20- տնտեսական, սոցիալական և քաղաքական աշխարհագրություն մասնագիտությամբ

Աշխատանքային փորձ
2000-2008թթ.- թիվ 197 միջն. դպրոցում՝ որպես աշխարհագրության ուսուցչուհի
2002-2008թթ.- Պատանեկան նվաճումներ հասարակական կազմակերպության սեմինարավար
2003-2004թթ. ACCELS միջազգային ամերիկայն կազմակերպության սեմինարավար
2008թ. սոցիալ-տնտեսական աշխարհագրության և ԱԴՄ ամբիոնի դասախոս
2013 թ. աշխարհագրության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դոցենտ
2016թ. Ավստրիական APPEAR/ Կայուն զբոսաշրջության զարգացումը Կովկասյան տարածաշրջանում/ ծրագրի համակրգող, գիտական հետազոտող:

Կարդացվող դասընթացները
Բակալավրիատ`Ռեգիոնալ սոցիալ-տնտեսական աշխարհագրություն
Մագիստրատուրա` Ռեգիոնալ քաղաքականություն, Հասարակական աշխարհագրության հիմնախնդիրները ու հետազոտության մեթոդները, ՀՀ բնակչության տարաբնակեցման հիմնախնդիրներ, Զբոսաշրջային ռեսուրսների գնահատումը կայուն զարգացման համատեքստում: 

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Տարածքային կառավարում, ռեգիոնալ քաղաքականություն, աշխարհագրական կանխատեսում և աշխարհագրական մշակույթ:

Վերապատրաստումներ
2002թ. վերապատրաստում ԱՄՆ /Ցինցինատի համալսարան/
2016թ. ՀՊՄՀ-ի կողմից կազմակերպված տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների վերապատրաստման դասընթաց:
2016 Միջազգային կրթության քաղաքացիական ինստիտուտ << Քաղաքացիական կրթության մեթոդներ և հմտություններ'
2017 EUROGEO կոնֆերանս «Աշխարհագրության կրթության մարտահրավերները» թեմայով։ Նիդեռլանդներ
Անդամակցություն:
Եվրոպական աշխարհագրական ընկերության անդամ 2017թ
2018 EUROGEO կոնֆերանս «Աշխարհագրություն բոլորի համար» թեմայով: Գերմանիա, Քյոլն
2018 ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ ԿՈՐԵԱ << Փոխանակում բարձրագույն կրթության ոլորտում >>
2019 EUROGEO համաժողով «Աշխարհագրություն բոլորի համար» թեմայով։ Ֆրանսիա զույգեր
2019 ՄԱԿ-ի խոսնակ Ժնևի ֆորումը նվիրված է կայուն զարգացմանը
2021թ.- Էրազմուս + շարժունության ծրագիր Վիեննա, Բոկու համալսարան,
AITC գիտության հզորացում.
Արդյունավետ հաղորդակցություն և բանակցություններ գիտության մեջ - 16 ժամ ուսուցում 7.1121-10.12.21:
AITC գիտության հզորացում.
Ինչպես գրել հաջող առաջարկ գիտական ոլորտում 15 ժամ ուսուցում 11.11-21-02.12.21:
APY կարողությունների զարգացման դասընթաց դասախոսների համար 30 ժամ 16․02-16․10․ 2021 թ.

Անդամակցություն
2017 թ. Նիդերլանդներ, Ամստերդամ գիտաժողով , EUROGEO <<Key challenges for geographical education>> խորագրով
2017 թ. Վրաստան, Թբիլիսի սեմինար և աշխատաժովով նվիրված կայուն զարգացման հիմնաղնդիրներին.
2018 թ Վրաստան, Ծաղվերի, դաշտային հետազոտական աշխատանքներ
2018 թ. Գերմանիա, Քյոլն գիտաժովով, EUROGEO <<Geography for all>> խորագրով
2018 թ.Հարավյին Կորեա , <<The 2th international Korean-European Joint Conference , Geograohical education>>.
2005 թ. -Հայկական աշխարհագրական ընկերության անդամ

Հրապարակումներ
• Հասարակական աշխարհագրությունը և կառավարումը, Լրաբեր հասարակական գիտություննրի ՀՀ ԳԱԱ <<Գիտություն>> հրատարակչություն, Երևան, 2012, 151-154
• Գիտության տեսականացման հիմնախնդիրները աշխարհագրական մշակույթի ենթատեքստում, էջ 233-243, Աշխարհագրական պրագմատիկ հետազոտությունների ներկա վիճակը ՀՀ-ում և դրանց զարգացման հիմնական միտումները մոտ ապագայում, Հանրապետական գիտագործնական նստաշրջանի նյութեր 31մարտ, 2014, Երևան, << Լուսաբաց>> հրատ.
• Տարածական մտածողությունը որպես աշխարհագրական մշակույթի բաղադրատարր, Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ 90-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութեր, էջ 138-141, 2012թ. դեկտեմբերի 14, 3-րդ պրակ, Երևան, 2014
• ՀՀ տարածքային զարգացման աշխարհագրական միտումները էջ 165-169, ՀՊՏՀ Զարգազման ժամանակակից մարտահրավերներ ՀՊՏՀ 24- րդ գիտաժողով II
• Ռեգիոնալ քաղաքականության հիմնահարցերը Թուրքիայի Հանրապ 2015, ետության ագրարային արևելք տնտեսական շրջանում, էջ 264-271, << Հայկական լեռնաշխարհ>> Հայոց Մեծ Եղեռնի 100- ամյակին, մարտի 24-25,Երևան, 2015
• Sustainable tourism as a form of organization of environmental management, Ландшафтные измерения устойчивого развития: Мат. межд. конференции, Тбилиси, Изд-во ТГУ, 2017, s. 498-502, (соавтор Матосян М. Мурадян М),
• Matosyan Marine, Sahakyan Narek Формирование творческого мышления учеников, как одна из основных целей географического образования Materials of IV international scientific and practical conference (18-19 May, 2018, Kharkiv, Ukraine) 233-237 ( Kharkiv, Ukraine) 18-19 May, 2018,
• Marine Matosyan The 2th international Korean-European Joint Conference , Geograohical education -2018 october 25
South Korea’s role in the teaching course of “ Geography of regions and Countries” in the higher education of Armenia.
• Khoetsyan Ashot, Matosyan Marine
THE IMPORTANCE OF TRANSDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH IN USTAINABLE TOURISM DEVELOPMENT (ON THE EXAMPLE OF DILIJAN COMMUNITY CASE STUDY) 129-137 Երևան Գ․ Վ․ Պլեխանովի անվան Ռուսաստանի տնտեսագիտական համալսարանի Երևանի մասնաճյուղ։ 2020
• Թամարա Միտրոֆանենկո, Անդրեա Զիտանովա, Մարինե Մաթոսյան, Աշոտ Խոեցյան
Անդրգիտակարգային դաշտային իրավաիճակային ուսումնասիրությունների մշակման և իրականացման դասընթաց Ձեռնարկ համալսարանական ուսումնառողների համար 206 Երևան, մեկնարկ ՍՊԸ 2021

ORCID ID https://orcid.org/0000-0001-5944-4616

Լեզուներ`հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն