ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Մելանյա Սաշայի Բարսեղյան
15.02.2016

Ասիստենտ

barseghyanmelanya43@aspu.am

Ասիստենտ /Մաթեմատիկայի և տարրական ուսուցման մեթոդիկայի ամբիոն/

Կրթություն 
• 1995-1999 Հեռակա ասպիրանտուրա, ասպիրանտ Խ. Աբովյանի անվ. hայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտ Մաթեմատիկայի և տարրական ուսուցման մեթոդիկայի ամբիոն

• 1990-1994 Մասնագիտությունը՝ մանկավարժություն և տարրական ուսուցման մեթոդիկա Խ. Աբովյանի անվ. հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտ «Տարրական կրթության և դեֆեկտոլոգիայի» ֆակուլտետ

Աշխատանքային փորձ

2003 թ. առ այսօր Մաթեմատիկայի և տարրական ուսուցման մթոդիկայի ամբիոնի ասիստենտ Խ. Աբովյանի անվ. հայկական պետական մանկավարժական համալսարան

1998-2003 Մաթեմատիկայի և տարրական ուսուցման մթոդիկայի ամբիոնի դասախոս
Խ. Աբովյանի անվ. հայկական պետական մանկավարժական համալսարան

1994-1998 Մաթեմատիկայի և տարրական ուսուցման մեթոդիկայի ամբիոնի լաբորանտ
Խ. Աբովյանի անվ. հայկական պետական մանկավարժական համալսարան

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ
• Մաթեմատիկա և դասավանդման մեթոդիկան ՏԽԵԴ-ում
• Մաթեմատիկա և դասավանդման մեթոդիկան օժանդակ դպրոցում
• Մաթեմատիկա և դասավանդման մեթոդիկան ԼԽԵԴ-ում
• Մաթեմատիկա և դասավանդման մեթոդիկան ԽԽԵԴ-ում

Վերապատրաստումներ
24.01-16.03.2005 Մանկավարժական բուհի ուսումնական վերապատրաստման ծրագիր «Մանկավարժության տեսություն» մասնագիտացմամբ

Մարտ-ապրիլ 2006 «Մասնագիտական զարգացման դպրոց» ծրագիր
Այռեքս-Միջազգային հետազոտությունների և փոխանակման խորհուրդ կազմակերպություն

30.06.2010 «Հումանիստական մանկավարժության տեխնոլոգիաները՝ որպես կրթության որակի բարձրացման միջոց» գիտագործնական կոնֆերանս

Հրապարակումներ
«Ուսումնական գործունեության օպտիմալացումը որպես խնդրադիր ուսուցման բավարար պայման» Մաթեմատիկայի ուսուցման գիտամեթոդական հարցեր (ժողովածու, պրակ 5), Երևան, «Յասոն», 2011:

Լեզուներ հայերեն, ռուսւերեն, անգլերեն