ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Լաուրա Վալիկի Մելիքյան
26.02.2016

Մանկ. գիտ.թեկ., դոցենտ

meliqyanlaura04@aspu.am

Մանկ.գիտ.թեկ.,դոցենտ/Ռուսաց լեզվի ամբիոն

Կրթություն 1987-1991թթ. Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտ, ռուսաց լեզվի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի ասպիրանտ

1976-1981թթ. Վ.Բրյուսովի անվ. Երևանի պետական մանկավարժական համալսարան, ռուսաց լեզվի, գրականության և մանկավար¬ժության ֆակուլտետի ուսանող

Գիտական աստիճան մանկավարժական գիտությունների թեկնածու
Թեմա՝ «Էթիկետային կաղապարների տեղը հայկական մանկավարժական բուհի ռուսաց լեզվի ուսուցման դասընթացում»
ԺԳ 00.02 «Դասավանդման և դաստիարակության մեթոդիկա»

Աշխատանքային փորձ
2007թ. առ այսօր Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժա¬կան համալսարանի ռուսաց լեզվի ամբիոնի դոցենտ:
2008-2009 թթ. ՀՀ սփյուռքի նախարարության ԱՊՀ վարչության միջինասիական երկրների հայ համայնքների հետ կապերի բաժնի պետ:

2001-2008 թթ. ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիայի նախագահություն, Նախագահության գիտական քարտուղար:
1991-2007 թթ. Խ.Աբովյանի անվ. հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտ, ռուսաց լեզվի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դասախոս:
1987 -1991թթ. Խ.Աբովյանի անվ. հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտ, ռուսաց լեզվի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի ասպիրանտ:
1985-1987թթ. Խ.Աբովյանի անվ. հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտ, ռուսաց լեզվի դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի ավագ լաբորանտ:
1981-1984թթ. Խ.Աբովյանի անվ. հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտ, գիտության բաժնի տեսուչ:

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ Գործնական ռուսերեն
Միջմշակութային հաղորդակցություն
Մագիստրատուրա Մասնագիտական հաղորդակցում
Հանրալեզվաբանություն
Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը՝
Վերբալ և ոչ վերբալ Էթիկետ, միջմշակութային հաղորդակցություն, հանրալեզվաբանություն, օտար լեզուների դասավանդման մեթոդիկա:

Վերապատրաստումներ
Հավաստագիր 2015 թ. փետրվարի 16-ից մարտի 6-ը
Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի կազմակերպված պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի որակավորման բարձրացման դասընթաց (60 ժամ)

Հավաստագիր 2015 թ. հոկտեմբերի 19-ից – 25-ը
ՌԴ Ֆեդերալ նպատակային ծրագիր Ռուսաց լեզվի օրերը Հայաստանում, «Ռուսաց լեզվի դասավանդման տեսություն և մեթոդիկա» ծրագրով որակավորման բարձրացման դասընթաց (72 ժամ)
Հավաստագիր, 2015թ., Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիա, Գիտակրթական միջազգային կենտրոն «Ինչպես կառուցել Մուդլ դասընթաց» (5 շաբաթ)
Հավաստագիր 2014թ. հուլիսի 14-25 Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիա, Գիտակրթական միջազգային կենտրոն, «Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների կիրառումը դասապրոցեսում» դասընթաց (46 ժամ)
Հավաստագիր 2014թ. մարտի 31-ից ապրիլի 3-ը
Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Գիտակրթական միջազգային կենտրոն և Հայսատնի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության Կրթական ծրագրերի կենտրոն
Հեռավար ուսուցման գարնանային դպրոց (ուսուցման լեզուն անգլերեն) «Հեռավար ուսուցման հետագա կրթության կազմակերպում ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոնում»
Հավաստագիր 2012թ, ապրիլի 16-ից – 24-ը
Ռուս-Հայկական պետական համալսարան, Ռուսաց լեզվի և գրականության ուսուցիչների որակավորման բարձրացման կենտրոն
Հավաստագիր 2012թ, հոկտոմբորի 15-ից – 21-ը
Կրթության ազգային ինստիտուտ, Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարություն «Ռուսաց լեզվի և գրականության դասավանդման արդի հիմնախնդիրները բիլինգվալ միջավայրում»

Անդամակցություն Ռուսաց լեզվի և գրականության դասավանդման միջազգային ասոցիացիայի անդամ

Հրապարակումներ
• Русско-Армянско-Русский учебный словарь терминов по социологии, Ереван, 2014, 174 С.
• Աշխարհի արժեքային պատկերի արտացոլումը հայկական բարեմաղ¬թանք¬ներում, ՛՛Հայագիտությունը և արդի ժամանակաշրջանի մարտահրավերները՛՛, Հայագիտական միջազգային երկրորդ համաժողովի զեկուցում¬ների ժողովածու, Երևան, 2014, էջ 200-203:
• Communicative Failures as a Result of Cultural and Linguistic Stereotypes. - The International Journal of the Humanities, Common Ground Publishing, Volume 9, Issue 11, 2012, pp. 93-99.
• "Armenian-Russian Linguistic and Cultural Interrelations: On the Material of Verbal Etiquette” - Cultural, Linguistic and Ethnological Interrelations In and Around Armenia. Cambridge Scholars Publishing, 2011, с. 117-127.
• Пособие по русскому языку для студентов-социологов. Ереван, 2010, 106 С. (соавтор К.Джанибекян).
• The Armenian Wishes as the Reflection of the National Mentality - 11 ÉMÉ CONFÉRENCE GÉNÉTALE DЕ L’ASSOCIATION INTERNATIONALE DES ETUDES ARMÉNIENNES, Pariz 10-12, septembre, 2008, pp. 34-35.

Առցանց դասընթացների հեղինակ և վարող՝
• Առցանց դասընթաց «Русский язык для делового общения» , 2014-2015гг. (տևողությունը՝ 6 շաբաթ) - http://vle.sci.am/moodle/?lang=ru
• Առցանց դասընթաց «Էթիկետ և միջմշակութային հաղորդակցություն», 2015 /տևողությունը՝ 6 շաբաթ/ - https://vle.sci.am/moodle/course/view.php?id=66

ORCID ID  https://orcid.org/0000-0003-1743-5716

Պարգևներ
2003թ. Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիայի նախագահության պատվոգիր (Nо 51):
2003թ. Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի Պատվոգիր:
2012թ. Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի «Մանկավարժական համալսարան 90-ամյակ» մեդալ:

Լեզուներ՝ հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն