ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Միսակ Վարդգեսի Մելքոնյան
18.02.2016

Դոցենտ

melqonyanmisak22@aspu.am

Դոցենտ/Կերպարվեստի ամբիոն

Կրթություն

1985 -1991թթ. Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտի Գեղարվեստական դաստիարակության ֆակուլտետ

Աշխատանքային փորձ
2000թ-ից՝ Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի կերպարվեստի ամբիոնի դասախոս
1993թ-ից Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտի գունանկարի ամբիոնի քանդակի ուսումնական վարպետ

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ՝ Գծանկար, քանդակ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Արվեստի պատմություն, քանդակագործություն, մշակույթ

Անդամակցություն
2002 թ-ից Հայաստանի նկարիչների միության անդամ

Հրապարակումներ
1. Սովորողների ստեղծագործական ընդունակությունների զարգացումը կերպարվեստի պարապմունքներում, Մանկավարժական միտք թիվ 58, Երևան, 2015թ., էջ 49-54
2. Կավով և պլաստիլինով ծեփակերտման տեխնոլոգիական առանձնահատկությունները դպրոցում, ՈՒսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, Հեղինակային հրատարակություն, 2015թ., 30էջ
3. Մարդու մարմնաձևի պատկերման օրինաչափություններն ու առանձնահատկությունները, Մանկավարժական միտք թիվ 50-51, Երևան, 2013թ., էջ 150-155
4. Մշակույթի զարգացման օրինաչափություննները, Գեղարվեստական միտք թիվ 1, Երևան, 2011թ., էջ 151-154

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն