ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Նելլի Սամվելի Մելքոնյան
24.02.2016

Դասախոս, գիտաշխատող

 

 

melqonyanneli37@aspu.am

Դասախոս / Սոցիոլոգիայի և սոցիալական աշխատանքի ամբիոն

Գիտաշխատող/ Շախմատ գիտահետազոտական ինստիտուտում

 

Կրթություն

2015-ից Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ, զարգացման և կրթության հոգեբանություն մասնագիտությամբ հայցորդ
2003-2005թթ Երևանի պետական համալսարան, սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ, սոցիալական աշխատանքի մագիստրոս
1999-2003թթ. Երևանի պետական համալսարան, փիլիսոփայության, հոգեբանության և սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ, սոցիալական աշխատանքի բակալավր
1988-1999թթ Սյունիքի մարզի Ագարակ քաղաքի Եղիշե Չարենցի անվան միջնակարգ դպրոց

Աշխատանքային փորձ

2018թ-ից Խ. Աբովյանի ՀՊՄՀ Շախմատի գիտահետազոտական ինստիտուտում որպես գիտաշխատող

2017թ, ՅՈՒՆԻՍԵՖ և «Վորլդ Վիժն»-ի «Գիշերօթիկ խնամքի հաստատությունների վերակազմակերպումը համայնքային ծառայությունների» ծրագրում որպես սոցիալական ոլորտի փորձագետ

2016 թ.-ից առ այսօր՝ Հայաստանի շախմատի ակադեմիայում որպես վերապատրաստող «Շախմատ» ուսումնական առարկայի ուսուցիչների հավատարմագրման գործընթացում

2015թ-ից առ այսօր Խ.Աբովյանի ՀՊՄՀ «Շախմատի կրթական հետազոտությունների» կենտրոնում որպես գիտաշխատող

2010թ-ից առ այսօր Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Կրթության հոգեբանության և սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի սոցիոլոգիայի և սոցիալական աշխատանքի ամբիոնում որպես դասախոս

2006-2008թթ Հայաստանի հաշմանդամների «Փյունիկ» միությունում որպես հասարակայնության հետ կապերի պատասխանատու «Մատչելի միջավայր» ծրագրում

2005-2007թթ /համատեղությամբ/ ԵՊՀ-ի սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի սոցիալական աշխատանքի և սոցիալական տեխնոլոգիաների ամբիոնում որպես դասախոս

2005-2006թթ «Սկարպ» առողջարարական կենտրոն» հասարակական կազմակերպությունում որպես սոցիալական ոլորտի փորձագետ

2003-2005թթ. Հայաստանի հաշմանդամների «Փյունիկ» միությունում որպես «Վաղ միջամտություն» ծրագրի սոցիալական աշխատող

2001-2003թթ Հայաստանի հոգեկան առողջության հիմնադրամի ցերեկային խնամքի կենտրոնում որպես կամավոր սոցիալական աշխատող

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ`սոցիալական աշխատանքի հոգեբանական հիմքեր, սոցիալական աշխատանքի բժշկական հիմքեր, սոցիալական աշխատանքի մեթոդներ, սոցիալական ապահովագրում, կենսաթոշակային ապահովագրում, այլընտրանքային սոցիալական ծառայություններ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Սոցիալական աշխատանքի հոգեբանություն, սոցիալական բժշկություն, սոցիալական աշխատանքի տեսություն և պրակտիկա, սոցիալական քաղաքականություն

Վերապատրաստումներ

«Կրթության ժամանակակից պարադիգման» մեթոդաբանական սեմինար, Երևան, Հնագիտության և Ազգագրության ինստիտուտ, փետրվարի 18, 2015:
«Սոցիալական աշխատանքի մասնագիտական էթիկական չափորոշիչներ» գիտա-պրակտիկ քննարկում, Երևան, Հայաստան, AASW, ԵՊՀ, նոյեմբերի 4, 2015:
«Սոցիալական աշխատանքի կրթության և վերապատրաստումների չափորոշիչներ» գիտա-պրակտիկ քննարկում, Երևան, Հայաստան, AASW, ԵՊՀ, մարտի 19, 2015
2009, 10-14 սեպտեմբեր, Վանաձոր, Հայաստան, «ՄԻ կրթության ազգային ուսուցում», ՀՍԻԿ, Եվրոպայի Երիտասարդական կենտրոն, «Բոլորը տարբեր-բոլորը հավասար» հայաստանյան ազգային քարոզարշավ;
2008, 14-15 նոյեմբեր, Երևան, Հայաստան, «Որակական տվյալների վերլուծություն»; Քաղաքացիական զարգացման և համագործակցության հիմնադրամ /ՔԶՀՀ/;
2007, 10-13 հուլիս, Երևան, Հայաստան, «Ռազմավարական պլանավորում», Քաղաքացիական զարգացման և համագործակցության հիմնադրամ /ՔԶՀՀ/;
2007, 01.05-01.06, Երևան, Հայաստան,Դասախոսների վերապատրաստման ամենամյա ծրագիր, ԵՊՀ;
2007, 01 – 05 մայիս, Երևան, Հայաստան, «Երեխայի պաշտպանություն»; «Յուրաքանչյուր երեխային» ՀԿ – ՀՕՖ;
2006, 13-17 փետրվար, Սևան, Հայաստան, «Կոնֆլիկտների կառավարում»; ՄԶՄԿ, Բրիտանական Խորհուրդ;
2005, 11-15 հուլիս, Երևան, Հայաստան, «Հանուն համագործակցության և արդյունավետության», ԱՄՆ ՄԶԳ, AED;
2005, 15.04-15.05, Երևան, Հայաստան, «համայնքային զարգացում. Մասնակցային մոնիտորինգ», ԵՊՀ, Համաշխարհային բանկ:

Անդամակցություն
«Ներդաշնակ հասարակություն» սոցիալական աշխատողների հայկական ասոցիացիա

Հրապարակումներ

• Проблема «эмоционального выгорания» у социальных работников, «Научная мысль» ежеквартальный научно-методический журнал, № 2 (24) • 2017, СПбГЭУ,
• Mechanisms of Overcoming Ethical Dilemmas in Nowadays Social Work, Wisdom, Vol 2 No 7 (2016): 2-2016;
• “Empathic Capacity of Chess Teachers and Emotional Responses among Primary School Children”, Materials of international conference “Theoretical and Practical Issues of Chess Education in Schools”, Yerevan, «Zarprint» LLC, 2016, co-author;
• Overcoming Difficulties in Teaching Chess as a School Discipline from Teacher’s Perspective: Methodological Aspect”, Materials of international conference “Theoretical and Practical Issues of Chess Education in Schools”, Yerevan, «Zarprint» LLC, 2016, co-author;
• Chess as a Mechanism for Accumulating the Intellectual Capacity among Primary School Students, Materials of international conference “Theoretical and Practical Issues of Chess Education in Schools”, Yerevan, «Zarprint» LLC, 2016, co-author
• Chess as Social Value”, “Chess in School” International Conference, /coauthor with Sirarpi Movsisyan, Kristine Tanajyan/, Yerevan, 2015;
• «Կամավորության դերը սոցիալական աշխատանքի մասնագիտացման մեջ քաղաքացիական հասարակության համատեքստում», «Արդիականության մարտահրավերները. փիլիսոփայական և հոգեբանական հիմնախնդիրները» միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Երևան, 2015թ
• «Ինքնակատարելագործումը և ինքնահաստատումը սոցիալական աշխատանքի համատեքստում», Լրաբեր հասարակական գիտությունների 3(639), Երևան, 2013թ;
• «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց հիմնախնդիրները աշխատաշուկայում», Հաշմանդամների միջազգային օրվա 20-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութեր, Երևան, 2013թ;
• «Հաշմանդամ երեխաների կենսակերպի դժվարությունների հաղթահարումը ներկայիս հայ ընտանիքում», «Երիտասարդների արժեքային կողմնորոշումները և նրանց հուզող հարցերը» գիտաժողովի նյութեր, Երևան, 2012;
• «Սոցիալական աշխատանքը. զարգացման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում», «Անցումային հասարակության առանձնահատկությունները» գիտաժողովի նյութեր, Վանաձոր, 2011;
• «Սուպերվիզիան որպես սոցիալական աշխատանքի մասնագետների պատրաստման գործիք», «Սոցիալական աշխատանքի արդի բարեփոխումները» գիտաժողովի նյութեր, Երևան, 2007:

 

 

Պարգևներ` ոսկե մեդալ կրթության մեջ ունեցած գերազանց առաջադիմության համար

Լեզուներ` ռուսերեն (գերազանց), անգլերեն (լավ), գերմաներեն (խոսակցական)