ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Մերի Արզումանի Գռաբսկա
05.09.2016

Հոգ. գիտ. թեկ., դասախոս

grabskamery24@aspu.am

Հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, դասախոս/Հոգեբանության ամբիոն

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ
1979-1982թթ. Վ. Բրյուսովի անվան ռուսաց և օտար լեզուների ինստիտուտ, հոգեբանության ամբիոնի ասպիրանտ, մասնագիտացումը` մանկավարժական հոգեբանություն
1975-1979թթ. Վ. Բրյուսովի անվան ռուսաց և օտար լեզուների ինստիտուտ, անգլերեն լեզվի ֆակուլտետ, որակավորում` անգլերեն լեզվի ուսուցիչ

ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՍՏՃԱՆ
1984 թ. հոգեբանական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան տարիքային և մանկավարժական հոգեբանություն մասնագիտությամբ
Թեմա “Օտար լեզվի սեմանտիկայի յուրացման էթնո-մշակութային առանձնահատկությունները”, 19.00.07. Թբիլիսիի պետական համալսարան, մասնագիտական խորհուրդ K 057.03.12

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՓՈՐՁ
2013- Խ․ Աբովյանի անվան պետական մանկավարժական համալսարան, տարիքային և մանկավարժական հոգեբանության ամբիոնի դասախոս
1991-2001թթ Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան, հոգեբանության ամբիոնի դոցենտ
1998-2001թթ Փարիզ 12 համալսարան, անգլերեն լեզվի դասախոս
1982-1991թթ Գյումրու պետական մանկավարժական ինստիտուտ, մանկավարժության և հոգեբանության դասախոս

ԿԱՐԴԱՑՎՈՂ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ
Բակալավրիատ՝ Տարիքային հոգեբանություն, Մանկավարժական հոգեբանություն
Մագիստրատուրա՝ Հոգեբանական խորհրդատվությունը կրթական համակարգում, Ժամանակակից կրթության հոգեբանական հիմնահարցեր, Խաղ-խաղալիքների ընտրությունը հոգեբանական խորհրդատվության կազմակերպելիս

ԳԻՏԱԿԱՆ ՀԵՏԱՔՐՔՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿԸ
կրթության հոգեբանություն, միջմշակութային հոգեբանություն և հաղորդակցում, անձի հոգեբանություն

ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄՆԵՐ
2014թթ. The Clinical Psychology of Children and Young People by UNIVERSITY OF EDINBURGH through Coursera. (Սերտիֆիկաթ)

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԱՆԴԱՄԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
1993-2001 թթ. Հայկական հոգեվերլուծական ասոցիացիայի հիմնադիր անդամ

ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ
 Mexico with the eyes of the Armenian children, “La enseñanza del arte, el español, a historia y a literatura a extranjeros. Evaluación y nuevas tecnoogias “ Materiales de 7o Simposio Internacional. Mexico D.F., 2011, p.29
 Algunos aspectos de la educación intercultural y e proceso de a globalización, “Psicología educativa y social y el bilingüismo” Materiales de 4o Simposio Internacional sobre Politica de lenguaje ” Merida, Mexico 2010,p 37
 El significado de la violencia familiar: Un estudio comparativo entre padres e hijos, “La interfaz entre formación y práctica profesional: el impacto social del Psicologo” Materiales del XIII Congreso Mexicano de Psicología. Acapuco, Guerrero, 2005, p20
 On some social psychological peculiarities of foreign language acquisition probem,“Globalization and language use: joining the global and the local ” Materiales de Secundo Simposio Internacional sobre Politica del Lenguaje. Mexico D.F. 2005, p 33.
 The semantic study of some aspects of intra-familial aggression, “Globalization and language use: joining the global and the local ” Materiales de Secundo Simposio Internacional sobre Politica del Lenguaje. Mexico D.F. 2005, p 32.
 The comparative study of intrafamilial aggression and violence in different cultures (Mexico and Armenia), “ Década de la Conducta “ Materiales de 11 Congreso Mexicano de Psicología, Merida 2003 p. 4
 Social- Psychological origins of Intra-familial violence in Armenia Aggressiveness and Anxiety in Armenian Families, “El perfil profesional del psicologo presente y futuro” Materiales de X Congreso Mexicano de Psicología, Acapulco 2002 p26
 Օտար լեզուների տիրապետման որոշ սոցիալ-հոգեբանական խնդիրների մասին, «Լեզուների դասավանդման պրոբլեմները և մեթոդները », Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր: Երևան 1998, էջ 50-52
 Օտար լեզվի յուրացումը որպես տազնապային հnգեվիճակի հադթահարման միջոց, ,,Կրթությունը և սովորողների առոդջության պահպանման խնդիրները,, Հանրապետական գիտաժոդովի նյութեք 1997թ.
 Օտար լեզվի բառային ֆոնդի յուրացման սոցիալ-հոգեբանական առանձնահատկությունները, Սովետական մանկավարժ հ. 5 1983թ. Էջ 14-17
 Սոցիալ-հոգեբանական գործոնների դերը օտար լեզվի յուրացման պրոցեսում, Սովետական մանկավարժ հ. 6 1983թ. Էջ 15-20

Լեզուներ՝ հայերեն(մայրենի), անգլերեն(ազատ), ռուսերեն(ազատ), իսպաներեն(ազատ), ֆրանսերեն և գերմաներեն(բառարանի օգնությամբ)