ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Մերի Հրաչի Շաբոյան
18.02.2016

Մանկ. գիտ. թեկ., դասախոս

shaboyanmery56@aspu.am

Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դասախոս/Լոգոպեդիայի և վերականգնողական թերապիայի ամբիոն

Կրթություն

2012թ.Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի, հատուկ մանկավարժության ֆակուլտետի, լոգոպեդիայի և վերականգնողական թերապիայի ամբիոնի հայցորդ: §Լոգոպեդական աշխատանքի օպտիմալացման ուղիները ձայնալարերի հեռացումից հետո¦:
2009-2011թթ.Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի, նախադպրոցական, սկզբնական և հատուկ մանկավարժության ֆակուլտետի մագիստրոս:
2004-2008թթ. Երևանի <Հրաչյա Աճառյան> համալսարանի, հատուկ կրթություն և հոգեբանություն ֆակուլտետ:

Աշխատանքային փորձ
2017 առայսօր- Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի, հատուկ կրության ֆակուլտետի, լոգոպեդիայի և վերականգնողական թերապիայի ամբիոն: Դասախոս
2016 առայսօր- Փսիլայֆ հոգեբանական աջակցման կենտրոնի –լոգոպեդ խորհրդատու:
2012 առայսօր–ԵՊԲՀ <Հերացի>թիվ 1համալսարանական հիվանդանոցային պոլիկլինիկա: Լոգոպեդ
2013-2015 Sand Land Արտ-թերապիայի մանկական զարգացման կենտրոն: Լոգոպեդ
2012 -2014- Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի, հատուկ կրության ֆակուլտետի, լոգոպեդիայի և վերականգնողական թերապիայի ամբիոն: Դասախոս
2010-2011- Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի, Ն/դ, սկզբնական և հատուկ կրության ֆակուլտետի, հատուկ մանկավարժություն և հատուկ հոգեբանություն ամբիոն: Լաբորանտ

Կարդացող դասախոսություն

Բակալավրիատ/ Ձայնի խանգարումներ, դիսլալիա, հոգելեզվաբանություն, ռինոլալիա, նախադպրոցականի խոսքի զարգացման մեթոդիկա, հնչունահնչութային թերզարգացում, բրադիլալիա, տախիլալիա,կակազություն, խոսքի խանգարումների հետազոտում և ախտորոշում, դասընթաց ուսանողի ընտրությամբ, ավարտական աշխատանքների ղեկավարում:

Գիտական հետաքրքրությունների ոլորտ

Մասնագիտական բնագավառի նորույթներ, տեսական և գործնական լոգոպեդական աշխատանք, հոգեբանություն, բժշկություն, միջազգային կապեր:

Վերապատրաստումներ

2018 սեպտեմբեր-նոյեմբեր <Արտ թերապևտիկ աշխատանք խորքային անգիտակցականի հետ 2> /48ժամ/: Վկայական:
08.09.2018-29.09.2018 <Մանկական և դեռահասության տարիքի հոգեկան և վարքային խանգարումներ>:Վկայական:
29.06.2017-30.07.2017 <Կակազության հաղթահարման արդի մոտեցումները>, տեսագործնական դասընթաց: Վկայական: Երևան
04.10.2016-07.10.2017 <Ծանրագույն հիվանդություններով տառապող մարդկանց բժշկական սպասարկում>: <Վեգետատիվ կոմայում գտնվող հիվանդներ> կազմակերպություն: Սեմինար 3: Վկայական: Երևան
2016-PECS մեթոդիկա:Վկայական
2015-<էթիկայի դպրոց>-ի երկամսյա դասընթացներ: Վկայական
06.10.2014-09.10.2014 -«Ծանր գանգուղեղային վնասվածքներով և ապոլիտիկ սինդրոմով հիվանդների բուժական հնարավորությունները» : <Վեգետատիվ կոմայում գտնվող հիվանդներ> կազմակերպություն:Սեմինար 2: Վկայական:Երևան
11.09.2014-07.10.2014 – «Ավազով զարգացնող աշխատանքի առանձնահատկությունները»: Վկայական:
Ապրիլ – Հիվանդանոցային դպրոց հատուկ կրթության զարգացման մանկաբուժություն:
Մարտ29, 2014. HAS PARTICIPATED IN THE WORKSHOP ORGANIZED BY INTERNATIONAL CHILD DEVELOPMENT CENTER NGO, INCLUSION: BEST PRACTICES 4,5 HOURS, Presenter: Ira Heilveil, Ph.d., Asst. Clinical Professor, UCLA School of Medicine,
20.10.2013 - 25.01.2014 Արտ-թերապիայիբազայինտեխնիկաներ 1» (48 ժամ): Վկայական: Երևան, ՀՀ
20.09.2013-01.11.2013 «Կլինիկական հոգեբանների աշխատանքի կազմակերպումը» (24 ժամ): Վկայական: Երևան, ՀՀ
26.08.2013-28.08.2013 Վեգետատիվ կոմայով և ծանր գանգուղեղային վնասվածքներով մարդկանց հետ շփումը: Վկայական: Երևան
06.05.2013-07.05.2013 Մոնտեսսորի-մեթոդ առողջ ապահական տեխնոլոգիաներ:Վկայական.Երևան, ՀՀ
02.21.2012 - 02.24.2012Աֆազիայով հիվանդների խոսքի վերականգնումը: Վկայական. ԱՄՆ
02.21.2012-02.24.2012 Աուտիզմով, վարքի, հուզակամային ոլորտի խանգարումներով 5-21 տարեկան երեխաների հետ տարվող լոգոպեդական աշխատանքները: Վկայական. ԱՄՆ
02.07.2012 – 02.20.2012 Աֆազիայով հիվանդների հետ տարվող լոգոպեդական մեթոդների կիրառումը: Վկայական. ԱՄՆ
11. 2011 Հետվիրահատական շրջանում ձայնի վերականգնման մեթոդների ուսուցում: Երևան, ՀՀ
10.06.2009-10.21.2009 Հետվիրահատական շրջանում ձայնի վերականգնման մեթոդների ուսուցում: Վկայական: Երևան, ՀՀ

Հրատարակումներ
1.<Վաղ մանկական տարիքի երեխաների հոգեբանական ախտորոշման մեթոդները>:Գորիսի պետ.համալսարան, Միջազգային գիտաժողով 2011, էջ7
2.<Խոսքը որպես վաղ մանկական տարիքի երեխաների ակնառու-գործնական մտածողության ուղղորդման միջոց>:Երևանի Խաչատուր Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Գիտական տեղեկագիր N 2-3 /14-15/ էջ39, Երևան 2011,
3.<Ձայնալարերի հեռացումից հետո ձայնաձևավորման խանգարումներ ունեցող անձանց համալիր վերականգնումը և դրա արդյունավետության պայմանները>: Ֆարմա գիտագործնական գրախոսվող հանդես, N11-2015,Երևան, էջ 97
4. <Ձայնի խանգարումներով անձանց բժշկամանկավարժական համալիր հետազոտման քարտ>:<Զանգակ - 97>, Երևան 2013, էջ7

ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-7227-1761 

Լեզուների իմացություն Ռուսերեն, գերմաներեն