ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Միջազգային գիտաժողով՝ առցանց հարթակում
10.07.2021
Միջազգային գիտաժողով՝ առցանց հարթակում

«Հայ բառարանագրության արդի վիճակն ու հեռանկարները» խորագրով միջազգային գիտաժողովի աշխատանքային երկրորդ օրը շարունակվեց առցանց հարթակում.բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Լալիկ Խաչատրյանի նախագահությամբ՝ մասնակիցները հանդես եկան զեկուցումներով:

Բանասիրական գիտությունների թեկնածու Լիլիթ Խաչատրյանը (Համազգային արևմտյան շրջանի գրական միավոր, Լոս Անջելես, ԱՄՆ) ներկայացրեց ՙԳրաբարի արդի բառարանագրությունը և նրա խնդիրները՚ թեմայով զեկույցը, իսկ ՙՀայերենի բառապաշարի տեղաշարժերը 16-18-րդ դարերում և դրա նպաստը նոր հայերենի համար՚ թեմայով զեկուցմամբ հանդես եկավ ԱՄՆ-ի Արևմտյան թեմի առաջնորդարանի Հայագիտական ծրագրերի և արխիվի պատասխանատու, բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Նորայր Պողոսյանը:

Միջազգային գիտաժողովին մասնակցում էր նաև Արցախի պետական համալսարանի Բանասիրական ֆակուլտետի դեկան, բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Լուսինե Մարգարյանը:

Վերջինս խոսեց անկախության շրջանի Արցախի բառարանագրության մասին, իսկ Կապանի տարածաշրջանի խոսվածքների բարբառային բառարանի կազմման սկզբունքներին անդրադարձավ Գորիսի պետական համալսարանի հումանիտար մասնագիտությունների ֆակուլտետի դեկանի պաշտոնակատար, բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Սվետլանա Մանուչարյանը:

ՀՀ լեզվի կոմիտեի և ՀՊՄՀ-ի Լեզվաբանական հետազոտությունների գիտական լաբորատորիայի նախաձեռնությամբ կազմակերպված միջազգային գիտաժողովի ավարտին համանախագահներ պրոֆեսոր Լալիկ Խաչատրյանն ու ՀՀ Լեզվի կոմիտեի նախագահ Դավիթ Գյուրջինյանն ամփոփեցին երկօրյա աշխատանքի արդյունքները:

Վերջիններս շնորհակալություն հայտնեցին մասնակիցներին և հույս հայտնեցին, որ հետագայում ևս կշարունակեն իրենց համագործակցությունը՝ ի նպաստ բուհերում հայագիտական առարկաների դասավանդման արդյունավետության և հայագիտության զարգացման։

Գիտաժողովի զեկուցումները լույս կտեսնեն առանձին ժողովածուով։