ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

10:00

Նոյեմբեր 21
2020
Մանկավարժական համալսարան
Միջազգային գիտաժողով՝ «Հայ բառարանագրության արդի վիճակն ու հեռանկարները»

Խ. Աբովյանի անվ. ՀՊՄՀ Լեզվաբանական հետազոտությունների լաբորատորիան և ՀՀ Լեզվի կոմիտեն համատեղ կազմակերպում են միջազգային գիտաժողով՝ «Հայ բառարանագրության արդի վիճակն ու հեռանկարները» խորագրով։
Գիտաժողովի հետաքրքրության շրջանակում են՝

  • էլեկտրոնային բառարանագրություն,
  • ուսումնական բառարանագրության խնդիրները,
  • տերմինաբանության հարցեր և բառարանագրական լուծումներ,
  • հայերենի բառային կազմի տեղաշարժերը և դրանց արտացոլումը բառարաններում։

Մասնակցության հայտը լրացնելու և ուղարկելու համար խնդրում ենք անցնել հետևյալ հղումով՝  գիտաժողովի մասնակցության հայտ։

 

Նորություններ