ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Նելլի Արտաշեսի Մինասյան
10.02.2016

Պատմ. գիտ. թեկ., դոցենտ

minasyannelli17@aspu.am

Պատմ. գիտ. թեկ., դոցենտ/Համաշխարհային պատմության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Կրթություն
• Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, Համաշխարհային պատմության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն, հեռակա ասպիրանտուրա 2007-2011
• Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, պատմության և աշխարհագրության ֆակուլտետ, պատմության և իրավագիտության բաժին 2001-2006 (գերազանցության դիպլոմ)
• Ծովինարի միջնակարգ դպրոց 1991-2001 (ատեստատ)

Գիտական աստիճան
Պատմական գիտությունների թեկնածու, 2011, մարտ (վկայական) Ատենախոսության թեման` «Թուրքիայի քաղաքականությունը Կենտրոնական Ասիայում 20-րդ դարի վերջին-21-րդ դարի սկզբին»: ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտի գիտական աստիճաններ շնորհող ՀՀ ԲՈՀ-ի 006 “Համաշխարհային պատմություն” մասնագիտական խորհուրդ

Աշխատանքային փորձ

• Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, Համաշխարհային պատմության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն, 2016թ. մայիսից մինչ օրս
• Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, Համաշխարհային պատմության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն, դասախոս, 2011 թ. սեպտեմբերից-2016 թ. մայիս 
• Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարանի հենակետային վարժարան, պատմության և հասարակագիտության ուսուցչուհի, 2006-2014 թթ.

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ` Համաշխարհային մշակույթի պատմություն, Եվրոպայի և Ամերիկայի երկրների նոր և նորագույն պատմության պատմագրություն, Ասիայի և Աֆրիկայի երկրների նոր և նորագույն պատմություն
Մագիստրատուրա` Իսլամական քաղաքակրթություն. գաղափարաբանությունը, կառուցվածքը, միջավայրը

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Թուրքիայի Հանրապետության արտաքին քաղաքականության խնդիրները, Կենտրոնական Ասիայի նկատմամբ իրականացրած քաղաքականությունը, Թուրքիայի քաղաքականությունը թյուրքալեզու ժողովուրդների ու երկրների նկատմամբ, արտաքին քաղաքական հայեցակարգերի ուսումնասիրությունը, ինչպես նաև համաթյուրքականության և նոր համաթյուրքականության գաղափարներին և դրսևորումներին վերաբերող խնդիրները

Հրապարակումներ
1. «Թուրքական զարգացման նմուշաձևի» կիրառումը Կենտրոնական Ասիայի թյուրքալեզու հանրապետություններում, Մերձավոր Արևելք, հ. 7., Երևան, ՀՀ ԳԱԱ, 2011, 204-210
2. Թուրքիայի և Կենտրոնական Ասիայի թյուրքալեզու երկրների միջև հարաբերությունների հաստատման հարցի շուրջ /1990-ական թթ. 1-ին կես/, Թյուրքագիտական և օսմանագիտական հետազոտություններ, հ. 7., Երևան, 2011, 221-237
3. Թուրքիայի քաղաքականությունը Կենտրոնական Ասիայում «Արդարություն և զարգացում» կուսակցության կառավարման առաջին տարիներին /2002-2007/. նոր միտումներ, Մերձավոր և Միջին Արևելքի երկրներ և ժողովուրդներ, h. 28, Երևան, 2011, 285-291
4. Կրթամշակութային հարաբերությունները Թուրքիայի և Կենտրոնական Ասիայի թյուրքալեզու երկրների միջև (1990-ական թթ.), Մերձավոր Արևելք, հ. 8, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ, 2012, 288-296
5. Ֆեթուլլահ Գյուլենի գործունեությունը Կենտրոնական Ասիայի թյուրքալեզու հանրապետություններում, Լրաբեր. Հասարակական գիտությունների, 1 (637), ՀՀ ԳԱԱ, Երևան, 2013, 228-237
6. Թուրքիայի քաղաքականությունը Կենտրոնական Ասիայում, Երան, «Լուսաբաց հրատարակչություն», 2013, 240
7. Հենխորհրդային Կենտրոնական Ասիայում Թուրքիայի և Իրանի մշակութային քաղաքականության առանձնահատկությունների ու նպատակների շուրջ, Ժամանակակից Եվրասիա, հատոր III (1), ՀՀ ԳԱԱ, Երևան, 2014, 63-74
8. «Թյուրքական համագործակցության և զարգացման գործակալություն» (TIKA). ստեղծման նպատակներն ու գործունեության բնագավառները, Ժամանակակից Եվրասիա, հատոր III (2), ՀՀ ԳԱԱ, Երևան, 2014, 106-113
9. Քոչվորական քաղաքակրթության տարածական կազմակերպման հիմնախնդիրները Չինգիզ խանի ընկալումներում, Անհատը պատմության հոլովույթում, գիտական նյութերի ժողովածու, Երևան, 2015, էջ 45-55
10. Военно-политическое сотрудничество Турции со странами Центральной Азии: некоторые наблюдения, САЛЮТ, ПОБЕДА! Сборник трудов международной научно-практической военно-исторической конференции, Томск, 2015, 246-249.
11. Մոնղոլական տերության կազմավորումը և անկումը, (դասախոսությունների նյութեր), Երևան, Տիր հրատարակչություն, 2015, 118

Լեզուներ
• անգլերեն
• ռուսերեն
• թուրքերեն