ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Սվետլանա Սանասարի Միքայելյան
26.02.2016

Դասախոս

miqayelyansvetlana04@aspu.am

Դասախոս/ Ռուսաց լեզվի ամբիոն

Կրթություն
1973-1978 թթ. Վ. Բրյուսովի անվան Երևանի պետական մանկավարժական ինստիտուտի ռուսաց և օտար լեզուների ֆակուլտետ

Աշխատանքային փորձ
2015 թ. Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Ռուսաց լեզվի ամբիոնի դասախոս
2014-2015 թթ. Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Ռուսաց լեզվի ամբիոնի մասնագետ
2012-2014 թթ. Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Ռուսաց լեզվի կաբինետի վարիչ
1989-2012 Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Ռուսաց լեզվի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի լաբորանտ
1988-1989 թթ. Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտի լինգաֆոնային կաբինետի վարիչ
1977-1989 թթ. Վեդիի № 1 միջնակարգ դպրոցի ռուսաց լեզվի և գրականության ուսուցիչ

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ՝ ռուսաց լեզուն որպես օտար լեզու
Մագիստրատուրա ՝ ռուսաց լեզուն մասնագիտական հաղորդակցման ոլորտում

Գիտական հետազոտությունների շրջանակը`Ռուսաց լեզու, մեթոդիկա

Վերապատրաստումներ
1. 2015- Ռուսաստանի գիտության և մշակույթի կենտրոն Երևանում: Ռուսաստանի Նոր Համալսարան (РосНОУ). Որակավորում <<Ռուսաց լեզվի դասավանդման տեսություն և մեթոդիկա>> /72 ժամ/.
2. 2015 - Ռուսաստանի Ազգերի Բարեկամության Համալսարան (РУДН): ՌՕԼ–ի (РКИ) դասախոսների որակի բարձացման ֆակուլտետ: <<Ռուսաց լեզվի, ռուս գրականության և մշակույթի դասավանդման արդի տեսանկյունները>> /36 ժամ/:
3. Федеральная целевая программа “Недели русского языка в Абхазии, Армении и Японии” (36 часов)

Անդամակցություն
МАПРЯЛ-ի անդամ

Հրապարակումներ
11 հոդված

Լեզուներ՝ հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն