ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Լուսինե Գարեգինի Միրզոյան
25.02.2016

Դասախոս

mirzoyanlusine46@aspu.am

Դասախոս/Անգլերեն լեզվի ուսուցման ամբիոն

Կրթություն
2008-2010թթ.՝ Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ oտար լեզուների ֆակուլտետ, մասնագիտացում` Անգլերեն լեզու և գրականություն. առաջին լեզու անգլերեն, երկրորդ` ֆրանսերեն, Մագիստրոսի աստիճան
2004-2008թթ.՝ Բակալավրի աստիճան
1994-2004թթ.՝ Վ. Համբարձումյանի անվան №12 միջն. դպրոց

Աշխատանքային փորձ
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Օտար Լեզուների Ֆակուլտետ-Անգլերեն լեզվի ուսուցման ամբիոնի դասախոս (2011թ.-ից մինչ օրս)
CESCO, Ltd (գործում է USAID-ի, Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանատան հովանու ներքո-Կադրերի բաժնի աշխատակից, թարգմանիչ)
Հայաստանում Եվրոպական Տարածաշրջանային Ակադեմիա (Ericta տարածաշրջանային քոլեջ) - Անգլերեն և ֆրանսերեն լեզուների դասախոս (2010-2011)

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ՝ Գործնական անգլերեն
Մագիստրատուրա՝ մասնագիտական հաղորդակցում

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ

Դասավանդման մեթոդիկա, Լեզվաբանություն, Խաղերի կիրառումը դասապրոցեսին, Նյարդալեզվաբանական ծրագրավորում:

Վերապատրաստումներ
1. IELTS դասընթացներ կազմակերպված Բրիտանական Խորհրդի կողմից(12.03.2012-12.05.2012):

Հրապարակումներ
Նյարդալեզվաբանական ծրագրավորումը անգլերեն լեզվի ուսուցման գործընթացում: «Ակունք» գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան
2013, թիվ 1 /7/, էջ 175-179:

https://orcid.org/0000-0001-8317-3721

Լեզուներ` հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն