ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Սամվել Մայիսի Միրզոյան
06.09.2016

Դասախոս

mirzoyansamvel06@aspu.am

Դասախոս/Ինֆորմատիկայի և դրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն 

Կրթություն
2012-2017թթ. Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավար¬ժական համալսարանի, մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և ինֆորմատիկայի ֆակուլտետի «Ինֆորմատիկայի և դրա դաս. մեթոդիկայի» ամբիոնում, հայցորդ,
1994-1997թթ. Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավար¬ժական համալսարանի, «Ընդհանուր մանկավարժության» ամբիոնում, ասպիրանտ,
1985-1991թթ-Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավար-ժական համալսարանի գեղ. դաստիարակության ֆակուլտետ

Աշխատանքային փորձ
2003թ առ այսօր-Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի «Ինֆորմատիկայի, և դրա դաս. մեթոդիկայի» ամբիոնի դասախոս,
1991թ- Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի «ինֆորմատիկայի ՀՏ-ի և դրանց դասավանդման մեթոդիկայի» ամբիոնում, լաբորանտ:

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ` ՏՀՏ մասնագիտական նպատակներով, Ինֆորմատիկայի հիմունքներ, Համակարգչային գրաֆիկայի հիմունքներ, Ժամանակակից ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաներ, Մուլտիմեդիայի և անիմացիայի ծրագրային փաթեթներ:

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաներ,
Գրաֆիկական խմբագրիչներ,
Եռաչափ տպիչներ,
Անիմացիոն ծրագրեր:

Վերապատրաստումներ
2005թ (Մանկավարժության տեսություն) ծրագրով ՀՊՄՀ-ի ուսումնական վերապատրաստման դասընթաց:

Հրապարակումներ
2010 Գրաֆիկական խմբագրիչների դասավանդումը էլեկտրոնային գրատախտակի օգնությամբ: Պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի, ասպիրանտների, հայցորդների և գիտաշխատողների 54-րդ գիտաժողովի նյութերի III ՊՐԱԿ Երևան 2010թ. էջ 219-221:

2008 Գրաֆիկական խմբագրիչների դերն ու նշանակությունը կերպարվեստում: Պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի, ասպիրանտների, հայցորդների և գիտաշխատողների 53-րդ գիտաժողովի նյութերի II ՊՐԱԿ Երևան 2008թ. էջ 262-264:

2005 Գրաֆիկական խմբագրիչների կիրառությունը կերպարվեստի ստեղծագործական աշխատանքներում: Մանկավարժահոգեբանական գիտությունների ակադեմիա IV-Գիտական հոդվածների ժողովածու
«Մանկավարժ» 2005թ. էջ143-148:

2004 «Paint գրաֆիկական խմբագրիչ» ուսումնամեթոդական ձեռնարկ: «Մանկավարժ» 2004թ. էջ 1-52:

ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-4720-6351 

Պարգևներ
Պատվոգիր՝ Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավար-ժական համալսարանի 80-ամյա հոբելյանի կապակցությամբ:

Լեզուներ՝ հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն գրել, կարդալ, հաղորդակցվել` բառարանի օգնությամբ: