ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Նաիրա Յուրիկի Մխիթարյան
18.02.2016

Դասախոս

mkhitaryannaira52@aspu.am

Դասախոս/Կերպարվեստի ամբիոն

Կրթություն
1989-1994թթ.` Խ. Աբովյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտի գեղարվեստական դաստիարակության ֆակուլտետի կերպարվեստ և գծագրության բաժին


Գիտական աստիճան
2005 թ. -2010թ. Հայաստանի պետական մանկվարժական համալսարանի հայցորդ
«Համակարգչային գրաֆիկան որպես ուսանողների գեղագիտական մտածողության զարգացման միջոց» ԺԳ .00.02 - Դասավանդման և դաստիարակության մեթոդիկա (կերպարվեստ) մասնագիտությամբ մանակավարժական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման համար, նախապաշտպանություն

Աշխատանքային փորձ
2010թ.-ից Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի դասախոս
2010թ.-ից «Տերյան մշակութային կենտրոն» հասարակական կազմակերպություն, նկարիչ
2005թ.-ից «Հայ երիտասարդ էրուդիտներ» հասարակական կազմակերպության անդամ
1998-2010թ.թ. «Ջոն Կիրակոսյանի անվան թիվ 20 միջնակարգ դպրոց» ուսուցչուհի

Կարդացվող դասախոսություններ
Բակալավրիատ՝ Գործվածքի դիզայն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Գորգագործություն, դեկորատիվ կիրառական արվես, դասվանդման մեթոդներ

Վերապատրաստումներ
2013թ.- հատուկ և ամբողջական կուրսերը ներառական կրթության՝ ASPIRE ծրագրով

Անդամակցություն
2012թ.-ից ՀՀ Նկարիչների միության անդամ
2005թ.-ից «Երիտասարդ Էրուդիտներ» հասարակական կազմակերպության անդամ

Հրապարակումներ
1.«Դպրոցականների գեղագիտական դաստիարակությունը կերպարվեստի դասավանդման միջոցով», «Ժողովածու պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ասպիրանտների, հայցորդների և գիտաշխատողների 54–րդ գիտաժողովի նյութերի»: Նվիրված Խ.Աբովյանի ծննդյան 200 ամյակին: Երևան 2010թ.:
2.«Построение пространства в изобразительном искусстве». «Մխիթար գոշ» գիտամեթոդական հանդես հասարակական գիտություններ 3(15)Երևան 2010թ.:
3.«Ոճիրը մեր հուշերում», «Մանկավարժական համալսարան» Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի պաշտոնաթերթ, Երևան 2010թ.:
4. «Նատյուրմորտում գունային կոնտրաստը տարածածավալային խնդիրների լուծման գործընթացում», «Գեղարվեստական միտք» Տաթև գիտական համալիր Զանգակ 97, Երևան 2011թ.:
5.«Համակարգչային տեխնոլոգիաների կիրառաումը կրթական գործընթացում», «Օտար լեզուները մասնագիտական նպատակների համար», N 2(11), Երևանի պետական Համալսարանի հրատարակչություն: Երևան 2014թ.:
6. «Ուսանողների գեղագիտական մտածողության ձևավորումը համակարգչային գրաֆիկայի միջոցով» «Օտար լեզուները մասնագիտական նպատակների համար», Երևանի պետական Համալսարանի հրատարակչություն: Հաձնված է տպագրման:

Լեզուներ՝ հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն