ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Նունե Նորիկի Մխիթարյան
04.09.2016

Մասնագետ

Մասնագետ/Ֆիզիկայի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Կրտսեր գիտաշխատող/Քվանտային էլեկտրոնիկայի և ինտեգրալային օպտիկայի նոր նյութերի լաբորատորիա

Կրթություն
2017 – առ այսօր ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիկական հետազոտությունների ինստիտուտ, Լազերային ֆիզիկա (ասպիրանտուրա), համատեղությամբ Ֆրանսիայի Լորանի համալսարանի ասպիրանտուրա, LMOPS, Centrlale Supelec
2014-2016թթ Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ (մագիստրատուրա)
2010-2014 թթ. Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ (բակալավրիատ)

Աշխատանքային փորձ
2015թ. առ այսօր -Ֆիզիկայի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն, մասնագետ
2020թ. առ այսօր- Քվանտային էլեկտրոնիկայի և ինտեգրալային օպտիկայի նոր նյութերի լաբորատորիա, կրտսեր գիտաշխատող

Անդամակցություն
Optica (formerly OSA )student Chapter (IPR Armenia)– անդամ
Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Բյուրեղագիտություն, լազերային ֆիզիկա, ոչ գծային օպտիկա:

Հրապարակումներ
1. N. Kokanyan,N. Mkhitaryan, G. Demirkhanyan, A. Kumar, M. Aillerie, D. Sardar, E. Kokanyan “LiNbO3-Tm3+ Crystal. Material for Optical Cooling” Crystals, 11, 50-57, 2021 https://doi.org/10.3390/cryst11010050
2. Nune Mkhitaryan, Jean Zaraket, Ninel Kokanyan, Edvard Kokanyan, Michel Aillerie,"Electro-optic properties of singly and doubly doped lithium niobate crystal by rare earth elements for optoelectronic and laser applications”, The European Physical Journal Applied Physics (EPJ AP),Vol 85,3, 2019,
https://doi.org/10.1051/epjap/2019180317
3. Taroyan A. S., Kokanyan E. P., Taroyan Yu. A., Mkhitaryan N. N.- “Phenomena of Absorption of Soft and Hard Components of Space Rays in the Atmosphere in Yerevan Conditions” Armenian Journal of Physics, v 15,2-3, p. 42-45, Yerevan, Armenia, 2022
4. Թարոյան Ա.Ս., Ասատրյան Ա.Խ., Մխիթարյան Ն.Ն. – «Երկրամերձ օդային շերտում երկրորդային տիեզերական ճառագայթների կլանման գործակցի թվային արժեքի որոշումը», Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համլսարան -Գիտական Տեղեկագիր, 2019, 1(39), 12-17,
5. Ա. Ա. Թարոյան, Ա. Խ. Ասատրյան, Լ. Վ. Ավետիսյան, Ն. Ն.- «Տիեզերական ճառագայթների բևեռային անկյունային բաշխման էմպիրիկ բանաձև» Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան - Գիտական Տեղեկագիր, 2017,1 (30, 46-51)
Գիտաժողովների նյութեր
1. N. Mkhitaryan, G. Demirkhanyan, N. Kokanyan, M. Aillerie, E. Kokanyan “LiNbO3:Tm3+ Crystal: Material for Radiation Balanced laser”, The annual International Conference Laser Physics 2022, Ashtarak, Armenia, 14.09.22-16.09.22, /Oral report/, Book of Abstracts p. 43, 2022
2. N. Kokanyan,N. Mkhitaryan, G. Demirkhanyan, A. Kumar, M. Aillerie,D. Sardar, E. Kokanyan, “New Material for Optical Cooling: Tm-doped Lithium Niobate”,The annual International Conference Laser Physics 2021, Ashtarak, Armenia, 21.09.21-24.09.21, /oral report/, Book of Abstracts p. 42, 2021
3. Nune Mkhitaryan, Ninel Kokanyan, Gagik Demirkhanyan, Edvard Kokanyan, “LiNbO3:Tm3+ crystal: Material for optical cooling”, International Conference -Laser Physics 2019,Ashtarak, Armenia, (17.09.19-20.09.19) /Poster report/, Book of Abstracts p. 43,
4. Nune Mkhitaryan , Michel Aillerie, Ninel Kokanyan, Jean Zaraket, Narine Babajanyan, Edvard Kokanyan, “Electro-optic properties of rare earth ions doped lithium niobate” ,Internaional Conference Laser Physics 2018 Ashtarak, Armenia, (18.09.21-21.09.21) /Poster report/, Book of Abstracts p. 44-45,

ORCID ID https://orcid.org/0000-0003-1184-3399

Դրամաշնորհներ
Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանսավորման շրջանակներում ազդեցության գործակցով գիտական պարբերականներում տպագրված հոդվածների համար երիտասարդ գիտնականներին հավելավճարի տրամադրման մրցույթի շահառու:

Գիտաժողովներ,վերապատրաստումներ
• 2022թ. - The annual International Conference Laser Physics 2022 ,Ashtarak, Armenia /14.09.22-16.09.22/
• 2021 թ.- The annual International Conference Laser Physics 2021 Ashtarak, Armenia /21.09.21-24.09.21/
• 2021 թ.- The 6th International Advanced School Frontiers in Optics & Photonics, Yerevan Armenia /30.09.21-11.09.21/
• 2019թ.- The annual International Conference - Laser Physics 2019 Ashtarak, Armenia, /17.09.19-20.09.19/
• 2018 թ.- The Internaional Conference Laser Physics 2018 Ashtarak,Armenia, /18.09.21-21.09.21/
• 2017թ.- International Centre for Theoretical Physics (ICTP) Career Development Workshop for Women in Physics, Italy, 2017.
• 2019թ․- ՀՊՄՀ պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի վերապատրաստում, ՀՊՄՀ /Երևան, Հայաստան/

Համակարգչային հմտություններ
• Operating Systems: Windows
• Origin , QtiPlot, Fityk
• Ms Word/Power point/ Excel/ Access
• Wolfram Mathematica

Լեզուներ
Հայերեն (Մայրենի լեզու), ռուսերեն, անգլերեն