ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Գոհար Սերգեյի Մկոյան
24.02.2016

Սոց. գիտ. թեկնածու, դասախոս

mkoyangohar37@aspu.am

Սոց. գիտ. թեկնածու, դասախոս/Սոցիոլոգիայի և սոցիալկան աշխատանք ամբիոն

Կրթություն

2015-2017 թ.թ. Սանկտ-պետերբուրգի պետական համալսարանի Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի Սոցիալական հաղորդակցման և մշակույթի սոցիոլոգիա ամբիոնի ասպիրանտ, մշակույթի սոցիոլոգ
2011 -2016 թ.թ. ՀՀ Ազգային ժողովի երիտասարդական խորհրդարանի պատգամավոր

2002 -2006 թ.թ. ԵՊՀ Սոցիոլոգիա ֆակուլտետ, Սոցիալական աշխատանք բաժին  (բակալավր, ավարտել է գերազանց)
2006-2008 թ.թ. ԵՊՀ Սոցիոլոգիա ֆակուլտետ, Սոցիալական աշխատանք բաժին (մագիստրատուրա, ավարտել է գերազանց)
2007-2008 թ.թ ԱՄՆ Կոնեկտիկուտի համալսարան,Սոցիալական քաղաքականություն և երեխաների պաշտպանության համակարգը
2005-2009 թ.թ. Կոմիտասի անվան Երևանի Պետական Կոնսերվատորիա, Ակադեմիական երգեցողություն, (բակալավր, ավարտել է գերազանց)
2010-2011 թ.թ. Կոմիտասի անվան Երևանի Պետական Կոնսերվատորիա Ակադեմիական երգեցողություն,(մագիստրատուրա,ավարտել է գերազանց)
1992-2002 թ.թ. N 120 Ավագ-դպրոց վարժարան ( ավարտել է ոսկե մեդալով)

Ոչ ֆորմալ կրթություն
2018-2019 թ.թ. Մարկետինգ և առաջին բիզնես դպրոց
2015-2016թ.թ. Քաղաքագիտական դասընթացների եվրոպական դպրոց,Եվրոպայի խորհուրդ (Всемирном форуме за демократию» в Страсбурге, вобода и контроль: за демократическое решение)
2014-2015 թ.թ. ՀՀ Քաղաքագիտական դասընթացների երևանյան դպրոց
2014 թ. МШПИ, Մոսկվայի քաղաքական հետազոտությունների դպրոց
2011 թ. Արտագերս շարքից Հայկական քաղաքակրթություն. անցյալը, ներկան և հեռանկարը¦խորագրով 2-րդ Հայագիտական  միջատարկայական դպրոց
2011-2012 թ.թ. NDI Ադենհաուեր հիմնադրամ, Երիտասարդ առաջնորդների դպրոց
2010-2011 թ.թ. ԵԱԴ, Երիտասարդ առաջնորդների դպրոց
2010-2011 թ.թ. CMI , Հանրային ճգնաժամի կառավարման նախաձեռնություն, Երիտասարդ առաջնորդները հանուն խաղաղության
2010 թ. Համագործակցություն հանուն զարգացման ՀԿ , Երիտասարդների մասնագիտական կողմնորոշում դասընթաց
2007 թ. ՀՕՖ, Երեխայի պաշտպանության համակարգը թեմայով վերապատրաստման

Գիտական աստճան
սոցիոլոգիական գիտությունների թեկնածու, Թեկնածուական և դոկտորական ատենախոսությունների պաշտպանություն թեմա՝
Социокультурные ценности в современном армянском обществе: межпоколенный анализ

Կարդացվող դասընթացներ

Մշակույթի ուսումանսիրության ժամանակակից սոցիոլոգիկան մեթոդները
Սոցիոլագիայի որակական և քանակական մեթոդները
Սոցիոլոգիական հետազոտոթւյան մեթոդաբանություն
Միջմշակութային մենեջմենթ
Մշակույթի սոցիոլոգիա
Կրոնի Սոցիոլոգիա
Երաժշտության սոցիոլոգիա
Սոցիալական ձեռներեցություն
Քաղաքական սոցիոլոգիա
Սոցիալական ձեռներեցություն
Սոցիոլոգիայի հիմունքներ
ՀՀ Սաոցիալական պաշտպանության համակարգը
Սոցիալական աշխատանքի հոգեբանկան հիմքեր
Սոցիալական աշխատանքը երեխաների հետ
Սոցիալական աշխատանքի իրավական հիմքեր
Սոցիալական աշխատանքի տնտեսական հիմքեր
Սոցիալական աշխատանքի մոդելներ
Սոցիալական աշխատանքի պատմություն
Սոցիալական աշխատանքի էթիկական հիմքեր
Սոցիալական դեպքի կառավարում
Սոցիալական էկոլոգիա
Սոցիալական աշխատանքի մեթոդներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
մակույթի սոցիոլոգիա, կրոնի սոցիոլոգիա,քաղաքական սոցիոլոգիա,սոցիալական ձեռներեցություն,
սոցիալական աշխատանքի տեսական և պրակտիկ հիմնախնդիրներ , Սոցիալական քաղաքականություն, ընդհանուր սոցիոլոգիա, կրթության սոցիոլոգիա, Արվեստի սոցիոլոգիա,սոցիալական աշխատանքի իրավական հիմքեր,

Աշխատանքային փորձ
2018 թ. Սոցիալական ձեռներեցների դպրոցի հիմնադիր տնօրեն
2017- առ այսօր Հյուսիսիասային համալսարանի դասախոս
2017 թ. Հայաստանի Հանրապետություն Աշխատանքի և
սոցիալական հարցերի նախարարություն,ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամ «Փորձագիտական
աջակցության երեխաների իրավունքների պաշտպանության համակարգի բարեփոխումների
ծրագրիշրջանակներում» փորձագետ, «Երեխայի իրավուքնների մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի մշակում
2014 մինչ օրս Մոսկվայի մարզի Պուշկինո շրջանի ԱՐԳԻՇՏ Հայ ազգամշակութային ինքնավար կազմակերպության պաշտոնական ներկայացուցիչը ՀՀ-ում
2015 թվականից առ այսօր - Սոցիալական խորհրդատվական կենտրոնի նախագահ
2011 թվականից առ այսօր - ՀՊՄՀ Կրթության հոգեբանության և սոցիոլոգիայի
ֆակուլտետի , Սոցիոլագիա և սոցիալկան աշխատանք ամբիոնի դասախոս

Մրցանակներ ու պարգևներ

2019 թ. Диплом 1 степени номинация «Достижения молодежной науки»за участиев конкурсе научных работ молодежи по вопросамсоциально-экономического развития территорий, Научная работа «Традиционная и новая культура на постсоветском пространстве: синтез или сосуществование? (на материалах опросов в России и Армении)», Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Вологодский научный центр Российской академии наук», 2018 г.
2018 թ. Диплом 2 степени «Сравнительный анализ ценностных ориентаций поколений в армянском обществе», Ежегодная международная научно-практическая интернет-конференция«Глобальные вызовы и региональное развитие в зеркале социологических измерений», ФГБУН ВолНЦ РАН, г. Вологда 26–30 марта 2018 г.
2017 թ. Диплом 1 степени Социально-экономическое положение населения республики Армения, круглый стол «Международное сотрудничество молодых ученых стран Евразийского экономического союза», ФГБУН ВолНЦ РАН, г. Вологда, 15 декабря 2017 г.
2016թ. ՀՀ ԱԺ նախագահի պատվոգիր / հասարակական և քաղաքական ակտիվության համար/
2016 թ. ՀՊՄՀ Լավագույն ընթերցող
2011թ. «Ազգային ստեղծագործության լավագույն կատարող» դիպլոմ/Երաժիշտ կատարողների «Վերածնուննդ» միջազգային երրորդ մրցույթ –փառատոն`նվրված ՀՀ անկախության 20-րդ տարելիցին/
2011 թ. Բիզեյի Կարմեն Օպերա « Խաբանեռա» արիայի կատարումը նվագախմբի հետ
2009 թ. Հայ երգը մեր օրերում փառատոն, Ռուսասատան
2009 թ. Հոգևոր փառատոն, Ռուսասատան
2008թ- Ֆինլանդիայում հոգևոր երգի փառատոնին «pyha laulu» Sacred Song
2002թ «ՈՍԿԵ» մեդալ գերազանց ուսման համար,
2001 թ. «Տաղանդավոր երեխաներ» հանրապետական մրցույթ /2-րդ տեղ/,
2000 թ. «Սահմանադրություն և իրավունք» օլիմպիադա /2-րդ տեղ/, Օտար լեզվի մարզային օլիմպիադա /1-ին տեղ/,

Հրապարակումներ

2012
1. Мкоян, Г.С. Особенности восприятия истинной сущности культуры Армении // «Финансы и экономика». – Ереван. – 2012. – №145. – С. 33-35. (на арм. яз.)
http://www.fineco.am/pdfs/Gohar_Mkoyn.pdf
2. Мкоян, Г.С., Геворкян Н. Свободное время как социально-культурное явление. // Сборник научно-практической конференции «Ценностные ориентиры молодежи и интересующие их вопросы» 27-28 июня 2012. – Ереван. – 2012. – С. 82-84.
3. Мкоян, Г.С. Особенная роль культуры в деле удовлетворения духовных потребностей. // «Новый учитель для новой школы: перспективы реформ педагогического образования. Теория и практика» / Mатериалы научно-практической конференции? посвященной. 90-летию АГПУ им. Х. Абовяна, 14 декабря 2012 г. Ч.1– Ереван: Изд-во «Педагогика» АГПУ ун-та. – 2013. – С. 88-90. (на арм. яз.)
4. Мкоян, Г.С. Современная молодежь и социокультурные ценности. // «Социальные технологии в современном обществе» / IV Санкт-Петербургские социологические чтения Материалы научно-практической конференции, 19-20 апреля 2012 г. – Ч.2. / Отв. ред. А.О. Бороноев и др. – СПб: Изд-во СПбГЭУ. – 2012. – С. 228 –231.
5. Социально-культурные ценности и их динамическое развитие в современном обществе. // Армянский государственный педагогический университет им. Х. Абовяна, Арменоведческий научный журнал. – Ереван. – 2012. – С. 159-161. (на арм. яз.)

2013
6. Мкоян, Г.С., Роль национального телевидения в вопросе решения проблем людей с ограниченными возможностями. // Сборник научно-практической конференции к 20-летию международного дня инвалидов, объявленного решением ООН / Армянский государст¬вен¬ный педагогический университет им. Х. Абовяна. –Ереван. – 2013. – С. 44-47. (на арм. яз.)
7. Мкоян, Г.С. Современная молодежь и социокультурные ценности// Сборник научно-практической конференции к 20-летию международного дня инвалидов, объявленного решением ООН. / Армянский государст¬вен¬ный педагогический университет им. Х. Абовяна – Ереван. – 2013. – С. 48-51.

2014
8. Мкоян, Г.С. Созданное на основе социокультурных ценностей интеллектуальное общество как предпосылка демократии в преобразующемся обществе // «Финансы и экономика». – Ереван. – 2014. – № 7-8 (169-170). – С. 82-85 (на арм. яз.)
http://www.fineco.am/?pg=view&vid=3028&sfx=_am


2015
9. Мкоян, Г.С. Кризис Армянской культуры // «Россия в новых социально-экономических и политических реалиях: проблемы и перспективы развития» / IV Международная межвузовская научно-практическая конференция - 22 апреля 2015 г. – Ч.1. – СПб: Изд-во СПбГЭУ. – 2015 . – С. 167-171.
10. Мкоян, Г.С. Национальная культура и пути её сохранения в преобразующемся обществе // «Финансы и экономика». – Ереван. –2015. – № 9-10 (181-182) – С. 77-78. (на арм. яз.)
http://www.fineco.am/?pg=view&vid=3275&sfx=_am

2016
11. Мкоян, Г.С. Взаимосвязь интеллектуальной, экономической, политической и властвующей элиты в деле совершенствования демократии в современной Армении // материалы научно-практической конференции «Четверть века армянской новой государственности» 15 июля 2016 г. – отдел арменоведения и социальных наук Национальной Академии Наук РА: ЕГУ ун-та./ отв.ред. академик Г.А. Погосян – Ереван. – 2016. – С. 23-26. (на арм. яз.)
12. Мкоян, Г.С. Потенциал интеллектуального генофонда общества как предпосылка внедрения демократических отношений в преобразующемся обществе // IX Международная научно-практическая конференция «Высшая школа: опыт, проблемы, перспективы» (21-22 апрель 2016 г.), Российский университет дружбы народов. – Москва. –2016. – Т.1. – С. 219-222.
http://preschool.selfip.net:85/fw-informacionnoe-pismo-21-22-04-2016/
13. Мкоян, Г.С. Особенности развития демократических отношений в преобразующемся обществе // «Новая экономика и региональная наука». – Москва. – Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. Владимирский филиал. – 2016. –№ 1 (4). – С.42-48.
http://www.fa.ru/fil/vladimir/newecomag/Pages/default.aspx
https://interactive-plus.ru/ru/article/113747/discussion_platform
14. Мкоян, Г.С. Значение свободного времени и организации досуга в современной Армении// «Социология и право». – СПб. – 2016. – № 4. – С. 86-94.
http://www.spbume.ru/file/pages/71/SP_4_2016.pdf
15. Мкоян, Г.С. Национальная культура и пути её сохранения в преобразующемся обществе// Журнал «Известия» СПБГЭУ – Санкт-Петербург – 2016. – №2 (98).– С.103-106.
https://cyberleninka.ru/article/n/natsionalnaya-kultura-i-puti-ee-sohraneniya-v-preobrazuyuschemsya-obschestve
16. Мкоян, Г.С. Армянская Апостольская церковь, семья и государство как единая система социализации и символ формирования социально-культурных ценностей членов общества // «Общество: социология, психология, педагогика». – Краснодар. – 2016. – № 5. – С. 28-30.
http://dom-hors.ru/vipusk-5-2016-obshchestvo-sociologiya-psihologiya-pedagogika/
17. Мкоян, Г.С. Особенности трансформации экономических и политических институтов Армении // «Общество: социология, психология, педагогика». – Краснодар. – 2016. – № 10 (9). – С. 41-44.
http://dom-hors.ru/vipusk-10-2016-obshchestvo-sociologiya-psihologiya-pedagogika/
18. Mkoyan G.S. The Role and Meaning of the Free Time in Context of Formation of Socio-Cultural Values in Modern Armenian Society, № 2, 2016, pp. 197-204
http://www.wisdomperiodical.com/index.php/wisdom/article/view/158

2017
19. Мкоян Г.С. Сравнительный анализ трансформации социокультурных ценностей двух возрастных групп в армянском обществе (по методике М. РОКИЧА// ежеквартальный научно-методический журнал «Научная мысль » . –Череповец. – №2(24) . – С.31-36.
20. Мкоян Г.С. Сравнительный анализ трансформации социокультурных ценностей двух возрастных групп (молодежи и старшего поколения) в армянском обществе по методике Р. Инглхарта// II Международной научно-практической конференции «Научные исследования: теория, методика и практика» .– Чебоксары, 8 окт. 2016 г. / Отв. ред. О. Н. Широков [и др.]. — Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2017. — № 4 (9). — С. 171-181.
https://interactive-plus.ru/ru/article/463799/discussion_platform
21. Мкоян Г.С. Воздействие Армянской Апостольской церкви на формированиe духовных ценностей среди двух поколений в современном армянском обществе// ХХ Международную конференцию «Культура, личность, общество всовременных условиях: методология, опыт эмпирического исследования» памяти профессора Л.Н. Когана» Уральский Федеральный Университет имени первого президента РФ Б.Н. Ельцина, .–, Екатеринбург .–2017. С. 80-87
http://elar.urfu.ru/handle/10995/46808
22. Мкоян Г.С. «Закон о правах ребенка» и системы защиты прав ребенка РА // ежеквартальный научно-методический журнал. –Череповец. 2017.
23. Мкоян Г.С. Деконструкция мифа столичности на примере
столицы армении города Еревана // межрегиональной конференции «Социология городу и региону»,15-16 ноября,Череповец, 2017. С. 119-125
24. Саакян А.К., Мкоян Г.С. Отношение современной армянской молодежи к образованию // Социология и право. – 2017. – № 4. – Сс. 6-11.
https://www.spbume.ru/file/pages/71/sip_2017_4.pdf

2018
25. Golovchin M.A., Mkoyan G.S. Youth in former Soviet republics in conditions of value transformation
of society (case study of Russia and Armenia). Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast, 2018, vol. 11, no. 3., – Pp215–229. DOI: 10.15838/esc.2018.3.57.14 // http://esc.vscc.ac.ru/issue/57 , file:///C:/Users/Admin/Downloads/журнал_3(11)_2018_3.pdf Журнал размещается в следующих рефератив- ных и полнотекстовых базах данных: Web of Science (ESCI), ProQuest, EBSCOhost, Directory of Open Access Journals (DOAJ), RePEc, Ulrich’s Periodicals Directory, ВИНИТИ РАН, Российский индекс научного цитирования (РИНЦ).
26. Մկոյան Գ., Եփրիկյան Ա. Հայաստանի Հանրապետության անկախացմանը հաջորդած տարիներին Արցախահայության կյանքում ծավալված գործընթացների պատմասոցոլոգիական վերլուծություն , Տարեգիրք, ՀՊՄՀ, տարեգիրք 4, 2018, էջ 242-248:
27. Մկոյան Գ., Եփրիկյան Ա. (ՀՊՄՀ, Հայաստան), Նախիջևանի պատմության լուսաբանման մանկավարժական խնդիրը դպրոցահասակների շրջանում, «ԱԶԳ, ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ, ՀԱՅՐԵՆԻՔ.
ՊԵՏԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳԱՂԱՓԱՐԸ»,երրորդ միջազգային գիտաժողովնվիրված հայաստանի առաջին հանրապետության անկախության 100-ամյակին, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի պատմության եվ իրավագիտության ֆակուլտետ, Երեվան, 04 մայիս 2018,
28. Մկոյան Գ., Եղիազարյան Ս. Հայրենասիրության դրսեվորումները ժամանակակից հայ երիտասարդության շրջանում, Ղարաբաղյան շարժման 30-րդ տարեդարձին Գ 602 նվիրված գիտաժողովի նյութեր.- Ստեփանակերտ: ԱրՊՀ hրատ., 2018.էջ 227-234:
29. Մկոյան Գ., Սահակյան Ա. Սոցիոմշակութային արժեքները Պ. Սորոկինի և Դ. Անհաղթի գիտական տեսություններում, Մոսկվայի Մ. Լոմոնոսովի անվան պետական համալսարանի Սոցիոլոգիական ֆակուլտետ, 12-րդ միջազգային գիտական կոնֆերանս`«Սորոկինյան ընթերցումներ 2018 Սոցիալական անարդարությունները սոցիալական չափումներում. ժամանակակաից աշխարհի մարտահրավերները» խորագրով, Փետրվարի 19-20, 2018.
30. Mkoyan G.S. Apostolski Kościół Ormiański i duchowe wartości dwóchpokoleń współczesnego społeczeństwa Armenii), /katedra socjologii uniwersytetu warmińsko-mazurskiego w olsztynie, polskie towarzystwo socjologiczne sekcja socjologii religii, sekcja socjologii etniczności, a także wydział teologii uniwersytetu warmińsko-mazurskiego w olsztynie/, 2018, Poland- Olsztyn.7-8 czerwca 2018 . pp. 335-346
31. Мкоян Г.С. Распространения социокультурных ценностей и нормовс помощи массовой культуры
// «Тенденции развития практической социологии и психологии» материалы армяно-русской международной научной конференции (19-21 апреля 2017 ) , АГПУ . – СПб. – 2018 . – С. 66-69.
32. Мкоян Г.С. Социально-экономическое положение населения республики АРМЕНИЯ , Молодые ученые – экономике региона [Текст] : сборник материалов XVII науч.-практ. конф., г. Вологда, 15 декабря 2017 г. – Вологда: ФГБУН ВолНЦ РАН, 2018. – С. 289-294.

2019

33. Головчин М.А., Мкоян Г.С. Молодое поколение постсоветских стран в зеркале жизненных ценностей и стратегий:на примере РОССИИ И АРМЕНИИ, Молодежь и молодежная политика: новые смыслы и практики.Серия «Демография. Социология. Экономика». Том 5, No 1 / Под редакцией чл.-корр. РАН Рязанцева С.В., д.с.н., Ростовской Т.К., д.с.н.,Зубок Ю.А. – М.: Изд-во «Экон-информ», 2019, стр. 129-136.
34. Мкоян Г.С. , Еприкян А. Армянская католическая паства в Нахиджеванев XVII-XVIII веках и сегодня // II Международная научная конференция и выставка «300-летнее культурное наследие Армянской Апостольской церкви Российской и Ново-Нахичеванской епархии» .–СПб.–2019.
35. Головчин Максим Александрович, кандидат экономических наук ФГБУН «Вологодский научный центр Российской академии наук», г. Вологда Мкоян Гоар Сергеевна, кандидат социологических наук, Армянский государственный педагогический университет им. Х. Абовяна, г. Ереван «Семья и ее социальные функции в современном обществе (на примере России и Армении)»,2019
36. Головчин М.А., Мкоян Г.С. Возможности образования для развития предпринимательства на постсоветском пространстве, Сборник научных статей Всероссийской научно-практической конференции с международным участием/ отв. ред. Пыж В.В. СПб.: Издательско-полиграфический центр «Политех», 2019. – 164 с. (Материалы конференции). стр. 64-67.

Լեզուներ՝ Հայերեն, Ռուսերեն, Անգլերեն , Իտալերեն