ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Աննա Ֆահրադի Մկրտչյան
07.02.2016

Դասախոս

mkrtchyananna09@aspu.am

Դասախոս/ Տնտեսագիտության և կառավարման ամբիոն

Կրթություն

2001-2005թթ.՝ Երևանի Պետական Համալսարան, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ. ասպիրանտուրա «Տնտեսության, նրա ճյուղերի տնտեսագիտություն և կառավարում» մասնագիտությամբ
1992-1997թթ.` Երևանի Պետական Համալսարան, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ. Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ մասնագիտություն (ավարտել է գերազանցությամբ)

Աշխատանքային փորձ
09. 2015 մինչ այժմ` ՀՊՄՀ, տնտեսագիտության և կառավարման ամբիոն, դասախոս
2009- մինչ այժմ` ԵՊՀ , տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ, կառավարմա և գործարարության ամբիոն, ասիստենտ
2003-2009 ԵՊՀ, տնտեսագիտության ֆակուլտետ, կառավարման և գործարարության ամբիոն, դասախոս
07.2002-12.2002` Աղքատության հաղթահարման ռազմավարական ծրագիր, փորձագետ
1997-2003թ.՝ ԵՊՀ, տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ամբիոնի լաբորանտ

Կարդացվող դասընթացներ
ՍՄԳ մենեջմենթ
ՍՄԳ էկոնոմիկա և ֆինանսներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը

Մենեջմենթ
Մարքեթինգ
Նեյրոմարքեթինգ
Հոգեբանություն

Վերապատրաստումներ
2009 թ. ՝ Դասախոսների մանկավարժական-հոգեբանական վերապատրաստման դասընթաց ԵՊՀ
2011-2012 թթ.` Անգլերենը ակադեմիական միջավայրում A2 մակարդակ
2011-2012թթ.` Դասավանդման ուսումնառության և գնահատման ժամանակակից մեթոդներ
2011-2012թթ.`Մանակավարժական հոգեբանություն
2011-2012թթ.`Խոսքի մշակույթ
2012-2013թթ.`Մասնագիտական արդի հիմնախնդիրները 1-ին մակարդակ
2012-2013թթ.`Համակարգչային գրագիտություն
2012-2013թթ.`Լսարանային ցուցադրություն
2012-2013թթ.`Ուսուցողական Case փաթեթ
2013-2014թթ.` Անգլերենը ակադեմիական միջավայրում B2 մակարդակ, iTEP, Certificate of Proficiency, Upper-Intermidiate level (B2)
2014-2015թթ.`Introduction to Marketing , University of Pensylvania (on line), Statement of Accomplishment
2015-2016թթ.`Բնագիտության զարգացման պատմություն
2015-2016թթ.`Հայոց հին պատմության արդի հիմնախնդիրները
2015-2016թթ.`Մտածողական հմտությունների զարգացում
2015-2016թթ.`Դասախոսի վարպետության դասեր
2015-2016թթ.`Ուսումնական ծրագրերի մշակում

Հրապարակումներ

1. «Функционально-стоимостный анализ и его применение в логистике» Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում, 2004թ, թիվ 2, Երևան, Encyclopedia-Armenia, 8 տպ էջ;
2. << Логистика как фактор повышения конкурентоспособности фирм>> Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում, 2004թ, թիվ 2, Երևան, Encyclopedia-Armenia, 8 տպ էջ;
3. <<Роль логистики в стратегическом планировании>> Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում, 2004թ, թիվ 4-2, Երևան, Encyclopedia-Armenia, 5 տպ էջ;
4. <<Логистика и маркетинг>> Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում, 2004թ, թիվ 4-2, Երևան, Encyclopedia-Armenia, 6 տպ էջ;
5. <<Прогнозирование спроса в логистике>> Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում, 2006թ, թիվ 2-1, Երևան, Encyclopedia-Armenia, 6 տպ էջ;
6. <<Управление запасами в логистике>> Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում, 2006թ, թիվ 2-1, Երևան, Encyclopedia-Armenia, 5 տպ էջ;
7. <<Логистические основы обслуживания потребителей>> Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում, 2006թ, թիվ 2-2, Երևան, Encyclopedia-Armenia, 8 տպ էջ;
8. <<Նորամուծական ծրագրերի մշակման և արդյունավետության գնահատման հիմնախնդիրները կազմակերպություններում>> Գավառի Պետական Համալսարանի Գիտական հոդվածների ժողովածու, թիվ 2, 2014-2015
9. <<Некоторые вопросы прогнозирования спроса в логистике>> 

Լեզուներ`հայերեն` մայրենի, ռուսերեն` գերազանց, անգլերեն` գերազանց