ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Հասմիկ Աշոտի Մկրտչյան
19.02.2016

Մաթեմատիկայի  ուսուցչուհի

Հեռ.՝ 59-22-72
mkrtchyanhasmik1988@mail.ru

Մաթեմատիկայի ուսուցչուհի / հենակետային վարժարան

Կրթություն

2009-2011թթ., Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական հմալսարանի մաթեմատիկա և ինֆորմատիկա ֆակուլտետի, մագիստրոս
2005-2009թթ., Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական
հմալսարանի մաթեմատիկա և ինֆորմատիկա ֆակուլտետի, բակալավր

Աշխատանքային փորձ
2014թ. սեպտեմբերից մինչև օրս Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի հենակետային վարժարան /ավագ դպրոց/
2012-2014թթ., Երևանի «Իմաստասեր» վարժարան

Կարդացվող դասընթացներ
Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր, երկրաչափություն


Վերապատրաստում
2015թ. հունիսին մասնակցություն ԿԱԻ-ի կողմից ատեստավորման ենթակա
ուսուցիչների համար իրականացրած վերապատրաստման դասընթացին:


Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն