ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Մրցույթ՝ Ֆինլանդիայի Օուլուի համալսարանում դասավանդելու համար
06.03.2018

Էրազմուս+ կրեդիտային շարժունության ծրագրի շրջանակներում ՀՊՄՀ-ն հայտարարում է մրցույթ Ֆինլանդիայի Օուլուի համալսարանում դասավանդելու համար: Շարժունության տևողությունը 7 օր է: Տեղերի քանակը 2-ն է: Շարժունությունը նախատեսվում է ապրիլ կամ մայիս ամիսների ընթացքում:

Ֆինանսավորում.
Ֆինանսավորումը կատարվում է ըստ Էրազմուս+ կրեդիտային շարժունության ծրագրի պայմանների: Մասնակցին տրամադրվում է օրեկան 120 Եվրո դրամաշնորհ, ինչպես նաև 530 Եվրո ճանապարհածախսը հոգալու համար:
Իրավասության չափանիշները
Դիմողը՝
• պետք է լինի սկզբնական կրթության ֆակուլտետի կամ օտար լեզուների ֆակուլտետի /դասավանդվող առարկան՝ անգլերեն լեզու/ դասախոս
• պետք է տիրապետի անգլերեն լեզվին՝ Լեզուների եվրոպական շրջանակի B2* մակարդակին համապատասխան
• պետք է ունենա առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձ
• այլ հավասար պայմանների դեպքում նախընտրությունը կտրվի Էրազմուս+ կրեդիտային շարժունության ծրագրին չմասնակցած աշխատակիցներին

Մրցույթին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է մինչև ս.թ. մարտի 19-ը Միջազգային համագործակցության բաժնի էլեկտրոնային հասցեին՝ interdep@aspu.am ուղարկել հետևյալ փաստաթղթերը՝
• անգլերեն լեզվի իմացությունը հաստատող փաստաթուղթ /եթե առկա է/
• երաշխավորագիր համապատասխան ֆակուլտետի դեկանի կամ ամբիոնի վարիչի կողմից /հայերեն կամ անգլերեն/
• ինքնակենսագրություն անգլերեն լեզվով
• մասնակցության հիմնավորում-նամակ անգլերեն լեզվով՝ նվազագույնը մեկ էջ /շարժունության նպատակը, կատարվելիք գործողությունները, սպասվելիք արդյունքները, որքանո՞վ կազդի շարժունությունը մասնակցի մասնագիտական աճի վրա, ինչպե՞ս մասնակիցը կնպաստի ֆակուլտետի միջազգայանացմանը վերադարձից հետո, ինչպե՞ս է պատկերացնում մասնակիցը շարժունության վերադարձից հետո փորձի փոխանակումը/
• դասընթացների անվանումները` թեմատիկ տրոհումով անգլերեն լեզվով / յուրաքանչյուր դասախոսից ակնկալվում է առնվազն 7 հատ 45 րոպեանոց դասընթաց /
• վարկանիշավորման արդյունքները
• նախկինում անգլերեն լեզվով դասավանդումը հավաստող փաստաթուղթ կամ ձայնագրություն /եթե առկա է/

Ինչպես նաև լրացնել դիմում անցնելով հետևյալ հղումով՝ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefy-pfRVuFwdt1wPIuW58P_xunckkMXKVsPZyYwXp-Ps90kA/viewform

Մրցույթը հաղթահարած դասախոսների վերաբերյալ ամբողջական տեղեկատվությունը ուղարկվում է ընդունող համալսարան: Վերջնական ընտրությունը կատարվելու է ընդունող համալսարանում` համաձայն իրենց ուսումնական պլաններում տվյալ առարկայի առկայության կամ տվյալ դասընթացի անհրաժեշտության ու կարևորության:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող եք նամակ հղել հետևյալ էլեկտրոնային հասցեին՝ interdep@aspu.am:

*B2 - այս մակարդակում կարող եք հասկանալ որոշակի և աբստրակտ թեմաներ՝ ներառյալ ձեր մասնագիտական ոլորտին վերաբերող տեխնիկական տեքստեր: Կարող եք հեշտությամբ հաղորդակցվել տվյալ լեզուն կրողների հետ: Կարող եք հստակ և մանրակրկիտ արտահայտել Ձեր միտքը լայն թեմաների շուրջ և ներկայացնել ձեր տեսակետը որոշակի թեմայի առավելությունների և թերությունների մասին:

Նորություններ