ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Հայկուհի Սերգեյի Մուկոյան
18.02.2016

Մանկ. գիտ. թեկ.,դոցնետ

mukoyanhaykuhi22@aspu.am

Մանկ. գիտ. թեկ.,դոցենտ/Կերպարվեստի ամբիոն

Կրթություն

2007-2010 Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի հայցորդ
1986-1991 Երևանի Կ. Մարքսի անվան պոլիտեխնիկական ինստիտուտ, հաշվողական տեխնիկա ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան

Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու: Ատենախոսության թեմա՝ Սովորողների գեղարվեստական հետաքրքրությունների ձևավորումը համակարգչային դիզայնի ուսուցման գործընթացում:Մասնագիտական խորհուրդ` Մանկավարժության – 020, մասնագիտությունը` ԺԳ -00.02 «Դասավանդման և դաստիարակության մեթոդիկա:

Աշխատանքային փորձ

2016թ-ից մինչ օրս՝ Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի Կերպարվեստի ամբիոնի՝ համակարգչային գրաֆիկայի դոցենտ

2012-2016թթ.՝ Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի Կերպարվեստի ամբիոնի՝ համակարգչային գրաֆիկայի դասախոս
2015-2016 Հայաստանի ֆրանսիական բարձրագույն ինժեներական ինստիտուտի՝ համակարգչային գրագիտության դասախոս
2012-2014 Երևանի պետական լեզվահասարակագիտական համալսարանի՝ ինֆորմատիկայի դասախոս
2011-2012 Երևանի Մ. Մաշտոցի անվան համալսարան՝ ինֆորմատիկայի դասախոս
2008-2012 Անանիա Շիրակացու անվան ճեմարան՝ ինֆորմատիկայի ուսուցչուհի
2001-2004 Երևանի օտար լեզուների համալսարանին կից վարժարան՝ Ինֆորմատիկայի ուսուցչուհի
1995-2008 Երևանի հումանիտար քոլեջ՝ ինֆորմատիկայի դասախոս (ավագ)

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ՝ Համակարգչային գրաֆիկա
Մագիստրատուրա՝ Համակարգչային դիզայն, Դիզայն, Դիզայնի ուսուցման մեթոդիկա, Երեխայի գեղարվեստական դաստիարակության ժամանակակից տեխնոլոգիաները, Համակարգչային գրաֆիկան նախադպրոցական կերպարվեստային գործունեության մեջ, Համակարգչային գրաֆիկա:

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը

Համակարգչային գրաֆիկա և դիզայն, տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ: CAD համակարգեր և եռաչափ մոդելավորում (Autodesk AutoCAD, 3DS Max), երկչափ և եռաչափ նախագծում: Մանկավարժական և գեղարվեստական ժամանակակից տեխնոլոգիաներ:
Հրապարակումներ` 2 մեթոդական, ուսումնական ձեռնարկ, 19 հոդված:
2010- 2015 թ.թ. տպագրումներ
1. Համակարգչային տեխնոլոգիաների նշանակությունը գրաֆիկական առարկաների ուսուցման գործընթացում: Կրթությունը և գիտությունը Արցախում Թիվ 3-4. 2010 թ.
2. Գեղարվեստական հետաքրքրությունների ձևավորումը համակարգչային դիզայնի ուսուցման գործընթացում Մանկավարժական միտք Թիվ 3-4. 2010 թ.
3. Կրտսեր դպրոցներում նոր տեղեկատվական տեխնոլոգիաների օգտագործման առավելությունները Մանկավարժական միտք Թիվ 3-4. 2011 թ.
4. Կրտսեր դպրոցականների ստեղծագործական մտածողության ձևավորման հիմնախնդիրը Մանկավարժական միտք Թիվ 1-2. 2012 թ.
5. Կրտսեր դպրոցներում համակարգչային գրաֆիկայի օգտագործման առավելությունները Մանկավարժական միտք Թիվ 3-4. 2012 թ.
6. Հիմնական դպրոցում կերպարվեստային գոծունեության գործընթացում համակարգչային գրաֆիկայի կիրառմամբ սովորողների ստեղծագործական ունակությունների զարգացումը: Ժամանակակից դպրոցի նորարարություններ և ավանդույթներ: VI Միջազգային հեռակա գիտապրակտիկ գիտաժողով Չեբոկսարի 2012թ.
7. Համակարգչային գրաֆիկայի ազդեցությունը հիմնական դպրոցի սովորողի զարգացման վրա: XIII Միջազգային գիտապրակտիկ գիտաժողով: Նոր մանկավարժական տեխնոլոգիաներ Մոսկվա 2013թ.
8. Coreldraw X5 Անգլիական և ռուսական տարբերակներ Ուսումնական ձեռնարկ ՀԱՅԱՍՏԱՆ, 2013թ.
9. Կոմպետենտության մոտեցման պայմաններում համակարգչային գրաֆիկայի ուսուցման առանձնահատկությունները Մանկավարժական միտք հանդեսի Թիվ 1-2 2014 թ
10. Coreldraw ծրագրի առանձնահատկությունները ներբուհական պրակտիկայի գործընթացում Մանկավարժական միտք Թիվ 3-4. 2014 թ.
11. Հանրակրթական դպրոցում համակարգչային գրաֆիկայի օգտագործման առավելությունները Կրթությունը և գիտությունը Արցախում Թիվ 1-2. 2015 թ.


Լեզուներ

ռուսերեն, անգլերեն