ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Էլեկտրոնային գրադարան Մանկավարժականում
17.02.2012
Հայկական պետական մանակավարժական համալսարանում գործում է բնագիտական առարկաների գծով էլեկտրոնային գրադարան:
Ընթերցողները կարող են գտնել ֆիզիկա, մաթեմատիկա, աստղագիտություն, ինֆորմատիկա և այլ առարկաներին վերաբերող բազմաբովանդակ գրականություն և ուսումնական նյութեր, այդ թվում` մասնագիտական դասագրքեր, ուսումնամեթոդական ձեռնարկներ, ծրագրեր:

Էլեկտրոնային գրադարանը հասանելի է ֆիզիկատեխնոլոգիական ֆակուլտետի համակարգչային N 304 լսարանում, ինչպես նաև համալսարանի ընթերցասրահի համակարգչային ցանցերում: