ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Նադյա Սայադյան
01.07.2015

Մասնագետ

sayadyannadya-10@aspu.am

Մասնագետ/Օտար լեզուների ֆակուլտետ

Կրթություն
• 2000- 2010թթ.- Երևանի թիվ 140 հիմնական դպրոց
• 2010-2014թթ.-Վ. Բրյուսովի անվան Լեզվահասարակագիտական համալսարան-բակալավրի աստիճան <<Անգլերեն լեզու/լեզվաբան/>> մասնագիտությամբ (գերազանցության դիպլոմով)
• 2014-2016թթ. Վ. Բրյուսովի անվան Լեզվահասարակագիտական համալսարան-մագիստրոսի աստիճան <<Անգլերենի և հայերենի զուգադրական տիպաբանություն>> մասնագիտությամբ (գերազանցության դիպլոմով)
• 2020-2022թթ.-Խ Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան,մագիստրոսի աստիճան <<Անգլերենի լեզու և գրականություն >> մասնագիտությամբ (գերազանցության դիպլոմով)
• 2022 թ.-ից ի վեր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան- հետբուհական կրթություն /առկա ասպիրանտուրա/, Սկզբնական կրթության ֆակուլտետ

Աշխատանքային փորձ
01.10.2021թ.-ից ցայսօր ՀՊՄՀ-ի Օտար լեզուների ֆակուլտետի դեկանատի մասնագետ

Մեդալներ
Грамота, Мэра Москвы

Գիտական աշխատանքներ
• Համահեղինակությամբ հոդված պրոֆեսոր Ելենա Մխիթարյանի հետ <<A Conversation Analysis of Dispreferred Social Acts in the Notting Hill Film>> վերնագրով
• Հոդված << The Lingo-Stylistic Peculiarities of the Queen’s Christmas Messages >> վերնագրով
• Հոդված <<The Role of the Concept of "Home" in the Linguistic Picture of the World of Armenians, British and Americans>> վերնագրով
• Հոդված <<Distribution of Semantic Roles in Written Advertising Speech in English and Armenian / Based on the Product Material>> վերնագրով
• Հոդված <<Word-Formation Condensation As a Translation Tool>>
• Հոդված <<Prerequisites for the Development of Speech of Preschool Children>> վերնագրով

Համակարգչային իմացություններ
Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft power Point, Internet Explorer

Լեզուների իմացությունը
Անգլերեն, իսպաներեն, հայերեն, ռուսերեն, արաբերեն