ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Գոհար Հենրիկի Նահապետյան
19.02.2016

Առկա ուսուցման գծով մասնագետ

gohar.nahapetyan@gmail.com

 

Առկա ուսուցման գծով մասնագետ/Մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և ինֆորմատիկայի ֆակուլտետ

Կրթություն
2015-2017թթ․ Խաչատուր Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի Մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և ինֆորմատիկայի ֆակուլտետ, մագիստրատուրա՝ «Ինֆորմատիկա» մասնագիտությամբ
2009-2013թթ. Խաչատուր Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի Մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և ինֆորմատիկայի ֆակուլտետ, բակալավրիատ՝ «Ինֆորմատիկա» մասնագիտությամբ
1999-2004թթ. Երևանի «Մենեջմենթի» Համալսարանի Գյումրու մասնաճյուղի Իրավագիտության ֆակուլտետ, «Իրավագիտություն» մասնագիտությամբ

Աշխատանքային փորձ
09.2009 – առ այսօր ՀՊՄՀ Մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և ինֆորմատիկայի ֆակուլտետի դեկանատում որպես մասնագետ
2004-2006թթ. Ժամանակակից Հումանիտար Ակադեմիայի Իրավագիտության ֆակուլտետում որպես դասախոս

Վերապատրաստումներ
09.12.13-13.12.13թթ. «Մտավոր սեփականություն և գյուտերի առևտրայնացում»

Լեզուներ՝ հայերեն (մայրենի), ռուսերեն, անգլերեն