ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Գոհար Հենրիկի Նահապետյան
19.02.2016

Դասախոս

nahapetyangohar06@aspu.am

Դասախոս/Ինֆորմատիկայի և դրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Կրթություն
2015-2017թթ․ Խաչատուր Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի Մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և ինֆորմատիկայի ֆակուլտետ, մագիստրատուրա՝ «Ինֆորմատիկա» մասնագիտությամբ
2009-2013թթ. Խաչատուր Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի Մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և ինֆորմատիկայի ֆակուլտետ, բակալավրիատ՝ «Ինֆորմատիկա» մասնագիտությամբ
1999-2004թթ. Երևանի «Մենեջմենթի» Համալսարանի Գյումրու մասնաճյուղի Իրավագիտության ֆակուլտետ, «Իրավագիտություն» մասնագիտությամբ

Աշխատանքային փորձ

2023 թվականից՝ Ինֆորմատիկայի և դրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դասախոս
2009 – 2023թթ․ՀՊՄՀ Մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և ինֆորմատիկայի ֆակուլտետի դեկանատում որպես մասնագետ
2004-2006թթ. Ժամանակակից Հումանիտար Ակադեմիայի Իրավագիտության ֆակուլտետում որպես դասախոս

Վերապատրաստումներ
09.12.13-13.12.13թթ. «Մտավոր սեփականություն և գյուտերի առևտրայնացում»

Լեզուներ՝ հայերեն (մայրենի), ռուսերեն, անգլերեն