ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Նաիրա Ռաֆիկի Հակոբյան
08.09.2017

Հոգ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

hakobyannaira24@aspu.am

Հոգեբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր/Կիրառական հոգեբանության ամբիոն

Կրթությունը
1983-1988թթ.՝ Երևանի պետական hամալսարան, ուսանող 

1988-1990թթ.՝ ՀՀ ԳԱԱ փիլիսոփայության և իրավունքի ինստիտուտ, ասպիրանտ

2000-2004թթ.՝ Խ. Աբովյանի անվան պետական մանկավարժական համալսարան դոկտորանտ 

Գիտական աստիճան
Հոգեբանական գիտությունների դոկտոր

Աշխատանքային փորձ
2013 թ.մինչ օրս ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Գիտակրթական միջազգային կենտրոն, դեկան
2011-2013թթ.՝ Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի մագիստրատուրայի և կրթական ոլորտում համագործակցության վարչության պետ
2007-2011թթ.՝ Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի միջազգային համագործակցության և ստանդարտացման վարչության պետ
2005-2008թթ.՝ Մանկավարժության 020 մասնագիտական խորհրդի նախագահի տեղակալ
2005-2007թթ.՝ «PR տեխնոլոգիաների և սոցիալ-հոգեբանական կենտրոնի» տնօրեն
2002-2005թթ.՝ Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայի ուսումնական գծով պրոռեկտոր
2005-2010թթ.՝ Երևանի պետական համալսարանի հոգեբանության ամբիոնի պրոֆեսոր
1995-2005թթ.՝ Երևանի պետական համալսարանի հոգեբանության ամբիոնի դոցենտ
1990-1995թթ.՝ Երևանի պետական համալսարանի համալսարանական կրթության հեռանկարային զարգացման գիտական խմբի ավագ գիտաշխատող
1988-1990թթ.՝ Մանկավարժական գիտությունների գիտահետազոտական ինստիտուտի գիտաշխատող

Կարդացվող դասընթացներ
Մագիստրատուրա՝ Սոցիալ-հոգեբանական տեխնոլոգիաներ, Սթրեսի կառավարում

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Սոցիալական հոգեբանություն
Էթնոհոգեբանություն
Կառավարման հոգեբանություն

Վերապատրաստումներ
ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիա, «Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման երաշխիքները», 2013 թ., Երևան
ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիա, «Ուսուցման ժամանակակից տեխնոլոգիաներ և մեթոդներ», 2014 թ., Երևան
Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, «Կրթության կառավարման հիմնախնդիրներն ու զարգացման միտումները» , 2014 թ., Երևան
ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային կենտրոն, «Դիստանցիոն կրթություն», 2015 թ., Երևան
Պրահայի տնտեսագիտական համալսարան, «Կրթության հիմնախմդիրներն ու տեսլական¬նե¬րը 21-րդ դարում», 2015 թ., Պրահա
Սանկտ Պետերբուրգի պետական համալսարանի մասնաճյուղ Չերեպովեցում, « Հասարա¬կու¬թ¬յան կրթական պրակտիկան և հոգևոր արժեքները», 2015 թ., Չերեպովեց

Անդամակցություն
Ամերիկյան հոգեբանական ասոցիացիայի անդամ
Միջազգային սոցիոլոգիական ասոցիացիայի անդամ
Հոգեթերապևտների միջազգային լիգայի անդամ
«Միջբուհական կոնսորցիում» հիմնադրամի տնօրեն
«Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրներ» միջբուհական կոնսորցիումի գիտական հանդեսի գլխավոր խմբագիր
«Հայպետծառայող կանանց ասոցիացիա» հասարակական կազմակերպության նախագահ

Հրապարակումներ

«Մարգինալություն և հոգեբանական հարմարում, մենագրություն, Երևան, 2009 թ.
«Մարգինալության դրսևորման յուրահատկությունները փոխակերպվող հասարակութ¬յու-նում», մենագրություն, Երևան, 2010 թ.
Migration Social-psychological Service: The Factors Improving Social Inclusion, Adaptation, Naturalisation and Integration. 1st International Conference On Cultural Psychiatry in the French-Speaking World 2011, Paris, France.
«Ղեկավարման գործընթաց. ղեկավարի անձնային-հոգեբանական առանձնահատկությունները», Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրներ, Հմ.1, Երևան, 2012 թ.
«Մանկավարժական հաղորդակցություն», ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, 2012 թ.
Деятельность психолога по обеспечению оптимального взаимодействия госслужащих в трудных конфликтогенных ситуациях, §Седьмая годичная научная конференция¦, Российско-Армянский (Славянский) Университет, 2013
Հոգեբանամանկավարժական Բառարան, Երևան, 2014
“Problems of cultural marginal identity in transformational societies” /Philosophical, psychological and pedagogical aspect/, Materials of the IV international scientific conference. Venice, Italy, 2015
«Սոցիալականացումը որպես անձի արժեհամակարգի ձևավորման գործընթաց», ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային կենտրոն, Գիտական հոդվածներտ ժողովածու, Երևան, 2014 թ.
«Ինքնություն և միջավայր», մենագրություն, 2014 թ.
«Հոգեբանական թեսթերի և զարգացնող վարժությունների ժողովածու», ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, 2015 թ.

ORCID ID  https://orcid.org/0000-0003-0753-2774 

Լեզուներ՝ ռուսերեն, գերմաներեն, անգլերեն