ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Նարինե Եղիշի Ստեփանյան
24.02.2016

Հոգ. գիտ. թեկ., դոցենտ

stepanyannarine23@aspu.am

Հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ/Կիրառական հոգեբանության ամբիոն 

Կրթություն
2001-2005թթ. Երևանի պետական համալսարանի Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, հոգեբանության ամբիոնի ասպիրանտ
1999-2011թթ. Երևանի պետական համալսարանի Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, հոգեբանության բաժին մագիստրատուրա
1995-1999թթ. Երևանի պետական համալսարանի Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, հոգեբանության բաժին, բակալավրիատ

Գիտական աստճան
հոգեբանական գիտությունների թեկնածու
Թեմա Փոխարինող ընտանիքի հոգեբանական առանձնահատկությունների ազդեցությունը դեպրիվացված երեխաների վրա (ՍՕՍ ընտանիքի մոդել)
ԲՈՀ- ի 020 մասնագիտական խորհուրդ

Աշխատանքային փորձ

2011 թ. առ այսօր Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Կիրառական հոգեբանության ամբիոնի դոցենտ
2009-2011 թթ. Գործնական հոգեբանության և սոցիոլոգիայի <<Ուրարտու>> համալսարան` դասախոս
2002-2007թթ. <<Վորլդ Վիժն>> բարեգործական կազմակերպության Հայաստանյան ներկայացուցչություն <<Ներառական ծրագիր>>` հոգեբան
2004 թվականից թրենինգների և սեմինարների վարում (թեմաներ՝ Յունգյան հոգեթերապիա ` արխետիպեր, վշտի թերապիա, անձնային աճին ուղղված Յունգյան տրանսային վարժություններ, «Նախադպրոցական, դպրոցական տարիքի երեխաների հետ տարվող հոգեշտկողական աշխատանքի առանձնահատկությունները», «Նախադպրոցական, դպրոցական տարիքի երեխաների զարգացման խանգարման հոգեբանամանկավարժական ախտորոշում»:
2002- 2006 թթ. N 131 մանկապարտեզ ` հոգեբան
2003-2007թթ. Երևանի Լ. Քալաշյանի անվան հայկական բաց համալսարան` դասախոս
1999-2000 թթ. Երևանի << Հյուսիսային համալսարան>>` դասախոս
1999-2000թթ. ՀՀ կառավարությանն առընթեր լեզվի պետական տեսչություն

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ՝ 

Սոցիալական հոգեբանություն
Հաղորդակցման հոգեբանություն
Հաղորդակցման դժվարությունների հոգեբանություն
Հոգեբանության դասվանդման մեթոդիկա
Ժամանակակից հոգեբանական տեսություններ
Մագիստրատուրա՝ 

Մանկան հոգեթերապիա
Ահաբեկչության հոգեբանություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Կլինկական, սոցիալական, տարիքային հոգեբանություն, հատուկ հոգեբանություն, խորքային հոգեբանություն:

Վերապատրաստումներ
Վորլդ Վիժն Հայաստան կազմակերպության երեխաների պաշտպանության ծրագրեր<<Ներառական ուսուցման կազմակերպման և իրականացման ուղիները >> դասընթաց 2003թ
Վորլդ Վիժն Հայաստան կազմակերպության երեխաների պաշտպանության ծրագրեր Հատուկ կարիքներ ունեցող երեխաների հետ տարվող հոգեբանական աշխատանքներ դասընթացին 2003թ
Վորլդ Վիժն Հայաստան կազմակերպության երեխաների պաշտպանության ծրագրեր Աուտիզմով երեխաների հետ տարվող հոգեբանական աշխատանքի առանձնահտկությունները դասընթացին 2004թ
Յունգյան թերապիայի դասընթացներ.
Արխետիպեր
Անձնային աճին ուղղված տրանսային վարժությունների կիրառում
Վշտի թերապիա 2002թ
«Հաշմանդամություն ունեցող անձանց կենսամակարդակի բարելավում զբաղվածության խթանման միջոցով » ծրագիր Երևան 2013АSPIRE2013թ
Մասնակցություն "Привязанность и сепарация в раннем психоэмоциональном развитии детей" սեմինարին։2014թ
ՀՊՄՀ Վահան Թոթովենցի № 57 հիմնական դպրոց-վարժարան- սովորողի համակողմանի զարգացմանը, մասնագիտական կողմնորոշմանն ու կրթությանը միտված բարենպաստ կրթական միջավայրի զարգացման ծրագրում որպես հոգեբան 2014թ
ԱՌՆ կրթության ամրապնդումը ՀՊՄՀ-ի ուսումնական պլանում 2015 թ.

Հրապարակումներ

1. Ծնողական խնամքից զուրկ երեխաների խնամքն ապահովող մասնագետների պրոֆեսսիոգրամմայի առանձնահատկությունները Միջազգային գիտական կոնֆերանսների ժողովածու<<Կարիերայի ուղղորդման հիմնախնդիրներն ու զարգացման միտումները>> Երևան 2014թ․100-106 էջ
2. Մանկական հաստատություններում դեպրիվացված երեխաների հետ տարվող հոգեբանաման-կավարժական աշխատանքների առանձնահատկությունները Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ Հեղինակային հրատարակություն Երևան 2014 էջ 104
3. Ուշադրության պակասով և գերակտիվ վարքով երեխայի ներառական ուսուցման կազմակերպման հոգեբանական առանձնահատկությունները Դպրոցական հոգեբանական ծառաայության հիմնախնդիրները նյութեր գիտաժողովի 2014
4. Դեպրիվացաված երեխաների հետ տարվող հոգեբանական աշխատանքների առանձնահատկությունները Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավրժական համալսարանի 90- ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութեր Երևան 2013
5. Նախադպրոցական տարիքի երեխայի տագնապյնության դրսևորման հոգեբանական պատճառներն և հաղթահարման ուղիները Երևան 2013

ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-1153-6228 

Պարգևներ
Շնորհակալագիր կարերայի ուղղորդման հիմնախնդիրները և զարգացման միտումները գիտաժողովին ակտիվ ներգրավվածություն ունենաու համար2014

Լեզուներ`ռուսերեն, անգլերեն