ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Նարինե Կարենի Բաղդասարյան
10.02.2016

Դասախոս

baghdasaryannarine46@aspu.am

Դասախոս/ Օտար լեզվի ուսուցման ամբիոն

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ
2016-2018- Հայաստանի Ամերիկյան Համալսարան, հումանիտար և հասարակական գիտությունների քոլեջ, անգլերենի դասավանդումը որպես օտար լեզու բաժին

2009-2013-Երևանի պետական համալսարան, ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, անգլերեն լեզվի և գրականության բաժին

ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆ
Մագիստրոսի աստիճան

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՓՈՐՁ
2018-մինչև օրս - Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, օտար լեզուների ամբիոն, դասախոս
2018-մինչև օրս - «Շորեշ» ՍՊԸ, թարգմանիչ, ասիստենտ
2017 (փետրվար) - 2017 (մարտ) – “Easy Way” լեզվի կենտրոն, անգլերեն լեզվի ուսուցիչ

ԿԱՐԴԱՑՎՈՂ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ
Բակալավրիատ՝ գործնական անգլերեն
Մագիստրատուրա՝ գործնական անգլերեն (մասնագիտական հաղորդակցում)

ԳԻՏԱԿԱՆ ՀԵՏԱՔՐՔՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿԸ
Օտար լեզուների դասավանդման մեթոդիկա, անգլերենը մասնագիտական նպատակների համար

ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄՆԵՐ
2019- «Ստեղծագործական Օջախ» բարձրագույն կրթություն ձեռնարկության ծրագրի մասնակից
2018- Յոթերորդ ուսանողական գիտաժողովի մասնակցության վկայագիր
2017- Ջերեմի Հարմերի կողմից ներկայացված պրոֆեսիոնալ մասնագիտական զարգացման ամենամյա միջոցառում
2016- Սքոթ Թորնբերիի կողմից ներկայացված ամենամյա մասնագիտական զարգացման դասընթացների շարք

https://orcid.org/0000-0002-6610-7770

ԼԵԶՈՒՆԵՐ՝ հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն