ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Նարինե Վանիկի Խաչատրյան
05.09.2016

Դեկանի օգնական, մասնագետ

narine.vaniki.khachatryan@aspu.am

Դեկանի օգնական, մասնագետ/Կրթության հոգեբանության և սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի դեկանատ