ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Նելլի Վանիկի Հունանյան
17.02.2016

Դասախոս

hunanyannelly56@aspu.am

Դասախոս/Լոգոպեդիայի և վերականգնողական թերապիայի ամբիոն 

Կրթություն
2009-2014թթ. ՀՊՄՀ Հատուկ մանկավարժության ամբիոնի ասպիրանտուրայի հայցորդ
2000-2005 թթ. Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտի տարրական կրթության և դեֆեկտոլոգիայի ֆակուլտետի սուրդոմանկավարժության և լոգոպեդիայի բաժինը (ուսուցիչ սուրդոմանկավարժ, լոգոպեդ):

Աշխատանքային փորձ
2015թ. Նոյեմբեր- առ այսօր Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Լոգոպեդիայի և վերականգնողական թերապիայի ամբիոնի դասախոս
2014թ., «Սոցիալ-տնտեսական վիճակի ազդեցությունը դպրոցահասակ տարիքի երեխաների կրթության ստանալու իրավունքի իրացման վրա» ծրագրի հետազոտող, «Սուրբ Սանդուխտ կանանց» ՀԿ, Հայաստան, Երևան
2014թ. Հունվար «Երեխաների զարգացման միջազգային կենտրոն» ՀԿ-ն, լոգոպեդ, ABA ծրագրի համակարգող, գլխավոր վարքային թերապևտ
2014թ. Փետրվար Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Լոգոպեդիայի և վերականգնողական թերապիայի ամբիոնի դասախոս
2009-2013թթ. օգոստոս Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ տարրական կրթության և դեֆեկտոլոգիայի ֆակուլտետի դասախոս
2009թ. «Երեխաների զարգացման միջազգային կենտրոն» ՀԿ-ն լոգոպեդ, ավագ վարքային թերապևտ
2008-2009թթ. «Երեխաների զարգացման միջազգային կենտրոն» ՀԿ-ն ավագ վարքային թերապևտ
2006-2008թթ. «Երեխաների զարգացման հայ միջազգային կենտրոն» ՀԿ-ն վարքային թերապևտ

Կարդացվողդասընթացներ
Բակալավրիատ/ Լոգոպեդիայի տեսական հիմքեր, Կակազություն, տախիլալիա, բրադիլալիա, Գրավոր խոսքի խանգարումներ:
Մագիստրատուրա/ Դասընթաց ուսանողի ընտրությամբ, Աուտիզմ ունեցող երեխաների հետ կիրառվող ժամանակակից լոգոպեդական աշխատանքի մոտեցումները, մագիստրոսական թեզերի ղեկավարում:

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Լոգոպեդիա, Հատուկ հոգեբանություն, Աուտիզմ, Բժշկություն, Արտթերապիա, Նախադպրոցական հատուկ մանկավարժություն:

Վերապատրաստումներ
2015թ., փետ.-մարտ, «Ավազով զարգացնող աշխատանքի առանձնահատկությունները» դասընթաց, Մանկական զարգացման և արտ-թերապիայի «Sand Land» կենտրոն, Երևան
2015թ., փետրվար «Ասպերգերի սինդրոմ և նրա ախտորոշման DSM-5 համակարգը» 6 HOURS, Presenter: Izabelle Tane-Mory, Speech therapist. Specialized in autism Lecturer at the Paris VI University Cognitive Science specialist, ԵՊՀ Կիրառական հոգեբանության կենտրոն
2014թ., հոկտեմբեր «Ծանր գանգուղեղային վնասվածքներով և ապոլիտիկ սինդրոմով հիվանդների բուժական հնարավորությունները», սեմինար «Վեգետատիվ կոմայում գտնվող հիվանդներ» կազմակերպություն և գերմանական դեսպանատուն, Երևան, Հայաստան
2014թ., մայիս «Էրգոթերապիա մասնագիտության զարգացումը Հայաստանում և Վրաստանում, 10 տարի անց», Էրգոթերապիայի 2-րդ համակովկասյան գիտաժողով, Երևան, Հայաստան
2014թ., մարտ «HAS PARTICIPATED IN THE WORKSHOP ORGANIZED BY THE INTERNATIONAL CHILD DEVELOPMENT CENTER NGO INCLUSION: BEST PRACTICES» 4,5 HOURS, Presenter: Ira Heilveil, Ph.D., Asst. Clinical Professor, Ucla Schol of Medicine, ICDC NGO
2014թ.,28.02.-01.03. «Cognitive, Perceptive and Intersubjective Specifications of Autism. Cognitive and Psychodynamic Perspectives» թեմայով կազմակերպված 6 ժամյա սեմինար, ԵՊՀ Կիրառական հոգեբանության կենտրոն, Երևան, Հայաստան
2013 թ., մայիս Սեմինար «Մոնտեսսորի-մեթոդ առողջապահական տեխնոլոգիաներ» թեմայով, «ՄՈՆՏԵՍՍՈՐԻ ՍԻԹԻ» Երեխաների զարգացման կենտրոն, Երևան, Հայաստան
2013 թ., ապրիլ Սեմինար «INCIDENTAL TEACHING AND NATURAL LANGUAGE PARADIGM» թեմայով, «Երեխաների զարգացման միջազգային կենտրոն» ՀԿ, Երևան, Հայաստան
2007թ. Մասնակցություն ՀՀ Ընտրական օրենսգրքի և ընտրությունների վերաբերյալ ուսուցանողների ուսուցման դասընթացին, IFES, Ծաղկաձոր
2007թ., փետրվար-մարտ Մասնակցություն «BRIDGE-Հայաստան» ուսուցանողների ուսուցման դասընթացին, IDFA-ի Հայաստանյան դիվանագիտական գրասենյակ
2007թ. Մասնակցություն «Երիտասարդների իրավական և սոցիալական աջակցություն» ՀԿ-ի կողմից կազմակերպված ընտրական գործընթացների նվիրված «Մասնակցենք մեր ապագայի կերտմանը» ուսուցողական ծրագրին, Երևան, Հայաստան
2006թ., հունիս Մասնակցություն «Հիվանդանոցային դպրոց - Հատուկ կրթություն» թեմայով վերապատրաստման դասընթացին, Երևան, Հայաստան
2006թ., ապրիլ-մայիս Մասնակցություն «Դասախոսությունների և քննարկումների շարքին», Քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտ և Պատերազմի և խաղաղության լուսաբանման ինստիտուտ (IWPR), Երևան, Հայաստան
2005թ., ապրիլ Մասնակցություն «Երեխաների քթի, կոկորդի և ըմպանի խնդիրներին վերաբերող ուսումնական դասընթացին», «Արաբկիր» Բժշկական կենտրոն, ՀՀ Առողջապահության նախարարություն, VAD Association, Switzerland, Երևան, Հայաստան
2005թ. «Կանանց ներգրավումը Գեղարքունիքի մարզի տեղական ինքնակառավարման մարմիններում ընթացող ընտրական գործընթացներին» ծրագրի համա-համադասող, Գեղարքունիքի մարզ, Հայաստան
2004թ., մարտ «Թրաֆֆիկինգի կանխարգելումը Հարավային Կովկասում» միջազգային խորհրդաժողով, Թբիլիսի, Վրաստան

Հրապարակումներ
1. Հունանյան Ն.Վ., Վաղ մանկական աուտիզմ ունեցող երեխաների խոսքի զարգացման առանձնահատկությունները, Հատուկ մանկավարժություն և հոգեբանություն գիտամեթոդական ժողովածու, 2009թ., №8, էջ 50-59:
2. Կարապետյան Ս.Գ., Հունանյան Ն.Վ., Վաղ մանկական աուտիզմով երեխաների հետ անցկացվող լոգոպեդական աշխատանքների առանձնահատկությունները, Պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի, ասպիրանտների, հայցորդների և գիտաշխատողների 54-րդ գիտաժողովի նյութեր, 2010թ., էջ 115-117:
3. Հունանյան Ն.Վ., Վաղ մանկական աուտիզմով երեխաների բժշկահոգեբանամանկավարժական դասակարգման համակարգերը, Մանկավարժություն գիտամեթոդական ամսագիր, ՀՀ ԿԳՆ Կրթության ազգային ինստիտուտ, 2012թ., №6, էջ 34-40:
4. Հունանյան Ն.Վ., Վաղ մանկական աուտիզմի մեկնաբանության ժամանակակից մոտեցումների վերլուծությունը, Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիա, Էրեբունի բժշկական կենտրոն, 2013թ., № 4(56), էջ 10-16:
5. Հունանյան Ն.Վ., Վաղ մանկական աուտիզմ ունեցող երեխաների հաղորդակցման զարգացմանը նպաստող նախադրյալների նկարագիրը, Մխիթար Գոշ ուսումնամեթոդական հոդվածներ, 2016թ., էջ 303-306:
6. Հունանյան Ն.Վ., Վաղ մանկական աուտիզմ ունեցող երեխաների իմպրեսիվ խոսքի առանձնահատկությունների հետազոտություն, Հատուկ կրթության հիմախնդիրներ գիտամեթոդական հանդես, Խաչատուր Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ, Երևան 2016, էջ 75-79:
7. Հունանյան Ն.Վ., Վաղ մանկական աուտիզմ ունեցող երեխաների հետ տարվող լոգոպեդական աշխատանքների առանձնահատկությունները, Մանկավարժություն գիտամեթոդական ամսագիր, ՀՀ ԿԳՆ Կրթության ազգային ինստիտուտ, 2016թ., №5, էջ 38-44:

ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-3600-3196 

Լեզուներ՝ ռուսերեն, գերմաներեն