ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Խաչատուր Վլադիմիրի Ներկարարյան
06.09.2016

Ֆիզ. մաթ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

nerkararyankhachatur38@aspu.am

Ֆիզ. մաթ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր/Ֆիզիկայի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Կրթություն

1972 – 1976 Երևանի պետական համալսարան, ֆիզիկայի ֆակուլտետ, տեսական
ֆիզիկա մասնագիտություն

Գիտական աստիճան
1994 Ֆիզմաթ գիտությունների դոկտոր, «Ոչգծային և կոլեյտիվ պրոցեսներ
էքսիտոնների մասնակցությամբ», Երևանի պետական համալսարան
1983 Ֆիզմաթ գիտությունների թեկնածու, «Կուլոնյան փոխազդոցության
առանձնահատկությունները պարբերական կիսահաղորդչային կառուցվածքներում»,
Ռադիոֆիզիկայի և էլեկտրոնիկայի ինստիտուտ

Աշխատանքային փորձ
2000-առ այսօր Երևանի պետական համալսարան, պրոֆեսոր
1992-2000 թթ. Երևանի պետական համալսարան, դոցենտ
1988-2000 թթ. ԵՊՀ, Լազերային ֆիզիկա գիտաարտադրական միավորում, ավագ գիտական աշխատակից
1983-1998 թթ. ԵՊՀ, Լազերային ֆիզիկա գիտաարտադրական միավորում, գիտական աշխատակից
1978-1983 թթ. ԵՊՀ, Լազերային ֆիզիկա գիտաարտադրական միավորում, կրտսեր գիտական աշխատակից
1976-1978 թթ. Երևանի պետական համալսարան, լաբորանտ
Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ
ՀՀՏ և էլեկտրադինամիկա

Մագիստրատուրա
Լազերային ֆիզիկայի տեսական հիմունքերը
Քվանատային տեսության զարգացման հիմանական փուլերը
Նանոօպտիկա և մետանյութեր

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Նանոօպտիկա, մակերևույթային ալիքներ, նանոպլազմոնիկա, պլազմոնային ալիքատարներ և ռեզոնատորներ

Վերապատրաստումներ
2011, 2009, 2008 թթ. Հարավդանեական համալսարան, Դանիա
2010թ. Իենայի համալսարան, Գերմանիա
2007, 2005 թթ Կայզերսլաուտերնի համալսարան, Գերմանիա
2000 թ. Սան-Դիեգոյի օպտիկական կապի համակարգերի ինստիտուտ, ԱՄՆ

Անդամակցություն
Armenian journal of Physics ամսագրի խմբագրական խորհրդի անդամ
Գրախոս Applied Physics Letters, Journal of Applied Physics, Physics Letters A ամսագրերի

Ընտրովի հրապարակումներ

1. K. V. Nerkararyan and S. Bozhevolnyi, “Entanglement of two qubits mediated by a localized surface plasmon”, Phys. Rev. B 92, 045410 – 1-7 (2015).
2. K. V. Nerkararyan and S. Bozhevolnyi. “Relaxation dynamics of a quantum emitter resonantly coupled to a coherent state of localized surface plasmon”, Faraday Discussions, 178, 295-306, (2015).
3. Khachatur V. Nerkararyan, Sergey I. Bozhevolnyi, Relaxation Dynamics of Quantum Emitters Resonantly Coupled to a Localized Surface Plasmon, International Journal of Mathematical, Computational, Natural and Physical Engineering vol. 9, No. 5, 2015, pp. 219-224.
4. A. J. Babajanyan, T. A. Abrahamyan, H. A. Minasyan, Kh. V. Nerkararyan, Sensitive Detection of Nano-Scale Vibrations by the Metal-Coated Fiber Tip at the Liquid-Air Interface, Computational, Natural and Physical Engineering vol. 9, No. 5, 2015, pp. 651-654.
5. K. V. Nerkararyan, and I. Bozhevolnyi, “Relaxation dynamics of a quantum emitter resonantly coupled to a metal nanoparticle”, Optics Letters, Vol. 39, Issue 6, pp. 1617-1620 (2014).
6. A. Pors, K. V. Nerkararyan, and I. Bozhevolnyi, “Scaling in light scattering by sharp conical metal tips”, Optics Letters, Vol. 39, Issue 11, pp. 3308-3311 (2014).
7. Tekkozyan V., Babajanyan A., NerkararyanKh., K. Lee, "Surface plasmonpolaritons modes in a convex cylinder microresonator", Proceedings of the YSU, Physical and Mathematical Sciences, 1, 57-60, (2014).
8. Tekkozyan V., Babajanyan A., NerkararyanKh., K. Lee, Formation of excitons in semiconductor nanostructures in the presence of electron-hole plasma, Journal of Contemporary Physics (Armenian Academy of Sciences), Volume 49, Issue 3, pp 123-126 (2014)
9. V. Mkhitaryan, A. Babajanyan, K. Nerkararyan, K. Lee & B. Friedman , “The periodically graded metal–insulator–metal gap structure for plasmonic waveguides”, Plasmonics, v.8, pp.613–618 (2013).
10. V. Tekkozyan, A. Babajanyan, K. Nerkararyan, ”Analytic description of microcylindrical cavity for surface plasmonpolariton”, Optics Communications, v.305, pp.190-193 (2013).

Պարգևներ
Երևանի պետական համալսարանի «Ոսկեզօծ մեդալ» 2011թ.

Լեզուներ
Հայերեն և ռուսերեն՝ ազատ, անգլերեն՝ աշխատանքային իմացություն