ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Սերգեյ Երեմի Ներսիսյան
06.09.2016

Ֆիզ. մաթ. գիտ. թեկ., դոցենտ, պրոֆեսորի պ/կ

nersisyansergey39@aspu.am

Ֆիզ. մաթ.գիտ. թեկնածու, պրոֆեսորի պ/կ/Ֆիզիկայի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Կրթություն
1964-1970թ.՝ Երևանի պետական համալսարանի ֆիզիկայի ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան
Ֆիզ. մաթ.գիտ. թեկնածու, մասնագիտությունը 01.03.02 աստղաֆիզիկա, ատենախոսություն` «Ածխածնային աստղերի սպեկտրալ լուսաչափություն»

Աշխատանքային փորձ
2001-ից մինչև այսօր՝ ՀՊՄՀ դասախոս
1973-2001թթ.՝ Բյուրականի աստղադիտարան, գիտական աշխատակից
1971-1973թթ.՝ Խորհրդային բանակ, դասակի հրամանատար, ավագ լեյտենանտ
1970-1971թթ.՝ ՀՀ ԳԱԱ Վ. Համբարձումյանի անվ. Բյուրականի աստղադիտարան

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ՝ Ընդհանուր աստղագիտություն, Աստղաֆիզիկայի հիմունքներ Տիեզերագնացության հիմունքներ, Աստղագիտության պատմություն

Մագիստրատուրա՝ Արեգակնային համակարգերի հետազոտումը ՄԱԿ-երով, Տիեզերական աստղա-գիտության հեռանկարները, Ռադիոաստղագիտություն, Ժամանակակից աստղագիտության հիմնախնդիրները, Արտերկրային քաղաքակրթություններ և հնարավոր կապը նրանց հետ, Բնագիտության ժամանակակից հիմունքները, Կոսմոգոնիա, Արտարեգակնային մոլորակներ, Անկայուն երևույթները տիեզերքում, Արտագալակտիկական աստղագիտություն, Գալակտիկաների էվոլյուցիայի ժամանակակից պատկերացումները, Կոսմոլոգիայի տարրերը

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
Երիտասարդ աստղակույտեր, H II տիրույթներ, ածխածնային աստղերի սպեկտրալուսաչափություն և տեսական աշխատանքներ

Վերապատրաստումներ
25.01.2016-05..02.2016 Խ. Աբովյանի անվ. ՀՀ ՊՄՀ պրոֆեսորադասախոսական կազմի համար կազմակերպված որակավորման բարձրացման դասընթացներ

Անդամակցություն
Բյուրականի աստղադիտարան

Հրապարակումներ
Տպագրված է շուրջ 42 գիտահետազոտական և ուսումնամեթոդական աշխատանքներ և մեկ դասագիրք
Միայնակ ընդդեմ տիեզերքի 2013 Բնագետ Զորաց քարերը /քարահունջ/ ,որպես աստղադիտական դիտումների հնարավոր կառույց 2014 ՀՊՄՀ 90-ամյակ
Ուխտասարի ժայռապատկերները 2014 ՀՊՄՀ 90-ամյակ
Ֆիզիկա և աստղագիտություն – դասագիրք 2015թ.

Պարգևներ
Պատվոգրեր, 2013թ. Դրաստամատ Կանայան մեդալ, Խ.Աբովյանի մեդալ,
ՀՊՄՀ 90-ամյակի առթիվ մեդալ

Լեզուներ՝ հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն /բառարանով/