ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Նիերի-Գրեյս Լևոնի Բարդակջյան
29.09.2015

Դասախոս

bardakjianniery-grace47@aspu.am

Դասախոս/ Ռոմանագերմանական լեզուների և դրանց դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն