ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Սուսաննա Լյուդվիգի Նիկողոսյան
12.02.2016

Դասախոս

nikoghosyansusanna48@aspu.am

Դասախոս/Օտար լեզուների ուսուցման

Կրթություն

1971-1975 թթ. – Վ.Բրյուսովի անվան Մանկավարժական ինստիտուտ

Աշխատանքային փորձ

2004 - առ այսօր - Խ.Աբովյանի անվան Օտար լեզուների ուսուցման ամբիոն
1999-2004 թթ. - Խ.Աբովյանի անվան ԵՊՄՀ Գիտական քարտուղարի բաժնի տեսուչ

Հետաքրքրությունների ոլորտ

Նախադասության շարադասության խնդիրներ, բայի խնդրառության հիմնահարցեր, բառագիտական խնդիրներ, քերականական այլ խնդիրներ:

Տպագրումներ
1. ՙԱլեքսանդր Դյուման հայերի մասին՚ - Հայագիտական հանդես, Մանկավարժ հրատարակչություն, 2006 թ.
2. ՙՖրանսիական Դիմադրության շարժման մասնակիցներ Միսաք Մանուշյան՚ - Հայագիտական հանդես, Մանկավարժ հրատարակչություն, 2010 թ.

Լեզուներ՝ ֆրանսերեն, ռուսերեն, անգլերեն (բառարանի օգնությամբ)