ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Նինա Գառնիկի Հոբոսյան
15.02.2016

Քիմ. գիտ. թեկ., դոցենտ

hobosyannina13@aspu.am

Քիմիական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ/Կենսաբանության, քիմիայի և նրանց դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Կրթություն
1981-1986թ.թ Երևանի Կ.Մարքսի անվան պոլիտեխնիկական ինստիտուտի քիմիկատեխնոլոգիական ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան 
1997թ. քիմիական գիտությունների թեկնածու, ատենախոսության թեմա՝ «Էլիմինացման որոշ անոմալ ռեակցիաների բացահայտում՝ էլիմինացման ընդհանրացված կանոնի հիման վրա» Բ. 00. 03 – «Օրգանական քիմիա» մասնագիտությամբ:

Աշխատանքային փորձ
2009-2016թ.թ Խ. Աբովյանի ՀՊՄՀ , դասախոս
2009-2016թ.թ. Այբ կրթական հիմնադրամի «Պատանի քիմիակոսների համահայկական մրցաշար» ծրագրի ղեկավար
2003-2011թթ. Երևանի Խ. Աբովյանի անվան թ.84 միջնակարգ դպրոց, քիմիայի ուսուցիչ
1997-2016թթ. ՀՀ ԳԱԱ ՕԴՔ ԳՏԿ օրգանական քիմիայի ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող
1986-1997 թթ ՀՀ ԳԱԱ ՕՔԻ կրտսեր գիտաշխատող

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ- Օրգանական քիմիա,
Քիմիայի ուսուցման տեսություն և մեթոդիկա:
Մագիստրատուրա- Մանկավարժական տեխնոլոգիաների կիրառումը քիմիայի դասավանդման գործընթացում
Միջառարկայական կապերի կիրառումը քիմիայում

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Բնական չհագեցած միացությունների սինթեզ, մետաղօրգանական քիմիա, թեստային և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառումը բուհում և դպրոցում:

Անդամակցություն
Հայկական քիմիական ընկերության անդամ
2010-2016 թթ. Քիմիայի հանրապետական օլիմպիադայի ժյուրիի անդամ
2015 թ Մենդելեևյան 49-րդ միջազգային օլիմպիադայի ժյուրիի անդամ
2008-2011թթ ՀՀ ԳԱԱ ՕԴՔ ԳՏԿ ՕՔԻ գիտական խորհրդի անդամ
1996-1999 թթ. ՀՀ ԳԱԱ ՕՔԻ գիտական խորհրդի անդամ

Հրատարակված գիտական հոդվածները և ձեռնարկները - 70
1. Hobosyan N.G., Balyan K.V., Nersisyan H.S., Sargsyan H.B, Chobanyan Zh.A. / Interaction of nitrogen-containing propargyl compounds with CH-acids in the presence of mercury (II) acetate/ Russian Journal of General Chemistry, 2016, Volume 86, Number 5, Page 1011–1016.
2. N.G.Hobosyan, V.S. Hovsepyan, A.V., S.A.Hovakimyan / Interaction оf 2 methylbut 3 yn 2 yl acetate with some nucleophiles under the electrophilic promoting of mercury acetate/ European Journal of Analytical and Applied Chemistry, 2016, № 1, Page 19-22.
3. N.G.Hobosyan, V.S.Hovsepyan, S.A.Hovakimyan, Babakhanyn A.V/ About interaction of amines with propargyl ethers in the presence of mercury (II) acetate /European Journal of Technical and Natural Sciences/ 2016, N4, Page 72-74.
4. N.G.Hobosyan /Mercuration of propargyl ethers with OH-acids /European Journal of Technical and Natural Sciences/ 2016, N4, Page 66-68.
5. Hobosyan N.G., Balyan K.V., Petrosyan A.L., Hovakimyan S.A., Chobanyan Zh.A. Nersisyan H.S. Alkylation of 1-(prop-2-ynyl)piperidine with СН-acids in the presence of mercury(II) acetate/ Russian Journal of General Chemistry, 2017, Volume 87, Number 1, Page 29-32.
6. Hobosyan Nina Garnikovna, Balyan Qristine Valerikovna, Petrosyan Aida Levonovna, Nersisyan Hripsime Sargisovna /C-alkylation of CH-acids with N,N-diethylpropargylamine/ Сборник статей X Международной научно-практической конференции. Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». 2017.
7. Hobosyan N. G., Balyan K. V., Petrosyan A. L., Sargsyan A. B., Chobanyan Zh. A., Nersisyan H. S. Mercuration of a Terminal Triple Bond of Substituted Azoles /Russ. J.Org Chem. 2018, Volume 54, Page 1268-1269.
8. Hobosyan N.G., Hovakimyan S.A., Balyan K.V., Nersisyan H.S., Sargsyan A. B., Chobanyan Zh.A. / The use of tetrahydrofuran derivatives in the synthesis of components of sex pheromone of the oriental fruit moth/ Proceedings of the YSU, 2018, Volume 52(3), Page 174-179.
9. Hobosyan N.G., Balyan K.V., Nersisyan H.S., Ghalechyan L.M., Hovakimyan S.A., Sargsyan A. B., Chobanyan Zh.A./ On the interaction of propargyl malonate with nucleophiles in the presence of mercury(II) acetate/ Chemical Journal of Armenia, 2018, Volume 71, N4, Page 609-613.
10. Քիմիա, 2016-2018թ. միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան /մաս1-3/
11. Քիմիա, 2016-2019թ. 9-րդ դասարանի ավարտական քննության թեստերի ժողովածուներ

Լեզուներ՝ անգլերեն, ռուսերեն