ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Նինա Վանիկի Հովհաննիսյան
17.02.2016

Առկա ուսուցման գծով մասնագետ

Առկա ուսուցման գծով մասնագետ/Հատուկ և ներառական կրթության ֆակուլտետ

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ
2014-2016թթ. Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Հատուկ կրթության ֆակուլտետ, Լոգոպեդիա մասնագիտություն, մագիստրատուրա
2010-2014թթ. Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Հատուկ կրթության ֆակուլտետ, Լոգոպեդիա մասնագիտություն, բակալավր

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՓՈՐՁ
2017թ. մինչ օրս՝ Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Հատուկ և ներառական կրթության ֆակուլտետի դեկանատ, առկա ուսուցման համակարգի մասնագետ
2016-2017թթ․«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր՝ որպես հատուկ մանկավարժ, լոգոպեդ-հոգեբան
2015-2016թթ․ «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր՝ որպես ուղեկցող
2015թ․ «Բալու» երեխաների զարգացման կենտրոն՝ որպես լոգոպեդ

ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄՆԵՐ
2017թ. «Համաշխարհային Առաքելությունների Պատմոս Հիմնադրամ», Հենաշարժողական համակարգի խանգարումներ ունեցող երեխաների շարժման ակտիվության գնահատման բացահայտումը
2017թ. «Համաշխարհային Առաքելությունների Պատմոս Հիմնադրամ», Ներառական կրթության սկզբունքները

ԼԵԶՈՒՆԵՐ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն