ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Նոր ուղեցույցներ՝ ASPU Google Classroom և ASPU Google Meet հավելվածներից օգտվելու համար
20.03.2020
Նոր ուղեցույցներ՝ ASPU Google Classroom և ASPU Google Meet հավելվածներից  օգտվելու համար
ՀՊՄՀ-ն շարունակում է ուսումնական գործընթացը առցանց ASPU Google Classroom և ASPU Google Meet հավելվածների միջոցով:
Մի շարք ուղեցույցներ էլեկտրոնային հարթակից օգտվելու վերաբերյալ կարող եք գտնել ԿԷԿ բաժնի innovedu.aspu.am պաշտոնական կայքէջի Ուղեցույցներ բաժնում, այդ թվում նաև նոր ուղեցույցները
 

Ինչպես նաև ուսանողները կարող են ուսումնական գործընթացին վերաբերող իրենց հարցերն ուղղել համապատասխան ֆակուլտետներին՝ էլ․ հասցեների միջոցով․

 

 

Բանասիրական ֆակուլտետ

bs-1@aspu.am


Մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և ինֆորմատիկայի ֆակուլտետ

mfi-2@aspu.am

 
 

Կենսաբանության, քիմիայի և աշխարհագրության ֆակուլտետ

kqa-3@aspu.am

 

Պատմության և իրավագիտության ֆակուլտետ

pi-4@aspu.am

 
 

Գեղարվեստական կրթության ֆակուլտետ

gk-5@aspu.am

 

Կրթության հոգեբանության և սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ

khs-6@aspu.am

 

Կուլտուրայի ֆակուլտետ

k-7@aspu.am

 

Սկզբնական կրթության ֆակուլտետ

sk-8@aspu.am

 

Հատուկ և ներառական ֆակուլտետ

hk-9@aspu.am

 

Օտար լեզուների ֆակուլտետ

ol-10@aspu.am