ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Ստելլա Էդուարդի Նուրալովա
25.02.2016

Բան. գիտ. թեկ., պրոֆեսորի պ/կ

nuralovastella03@aspu.am

Բանասիրական գիտությունների թեկնածու, պրոֆեսորի պ/կ/Արտասահմանյան գրականության ամբիոն

Կրթություն
1976-1981 թթ.՝ Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական մանկավարժական ռուս և օտար լեզուների ինստիտուտ

Գիտական աստիճան
Բանասիրական գիտությունների թեկնածու, ատենախոսություն՝ “Теккерей в России. Середина XIX века” պաշտպանել է փետրվարին 1986-ին ԽՍՀՄ ԳԱ ռուս գրականության ինստիտուտում (Пушкинский Дом). 1990 թ.-ից դոցենտ է:

Աշխատանքային փորձ
1981-2013, Վ. Բրյուսովի անվան ԵՊԼՀ, 2009- առ այսօր Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ:

Կարդացվող դաընթացներ
Բակալավրիատ՝ Գրականության ներածություն, Ռուս գրական քննադատության պատմություն, Համեմատական գրականագիտություն:
Մագիստրատուրա՝ Գրականության տեսության, Ռուս գրականությունը համաշխարհային գրականության համատեքստում, Գրական գործընթացի տիպաբանություն, Գրականության պատմություն և պոետիկա:

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը՝ համեմատական գրականության ուսումնասիրություն, 19-րդ դարի ռուս գրականություն, Անգլիայի գրականություն, թարգմանություններ:

Վերապատրաստումներ
2015, փետրվար – 32 ժամ,
2015, հոկտեմբեր – 32 ժամ,
2012, հոկտեմբեր – 32 ժամ,
2012, մայիս – 32 ժամ:

Հրապարակումներ
6 գրքի և 90 հոդվածի հեղինակ:
Մենագրություններ և դասագրքեր:
1. Лев Толстой и викторианский роман. Ереван: Лусабац, 2010.
2. Проблемы русско- и армяно-английских литературных связей. Ереван: Изд-во РАУ, 2003.
3. Вопросы литературных взаимосвязей. Ереван: Мегапарт,1990.
4. Русская литература XIX века. Учебное пособие. Ереван: Ер. Филиал ИВЭСЭП. 2003
5.Теккерей в России. Ереван: Республиканский учебно-методический кабинет Минвуза Арм. ССР,1988.
6. Викторианский роман и русская литература второй половины XIX века. Ереван: Лусабац, 2011.
Հոդվածները հրատարակված են հայկական և արտասահմանյան գիտական ամսագրերում՝ Ռուսաստանի գիտությունների ակադեմիայի, Լեհաստանի Գիտությունների ակադեմիայի, Կանադայի և ԱՄՆ-ի (անգլերեն լեզվով):

https://orcid.org/0000-0001-9701-5329

Լեզուներ՝ ռուսերեն, անգլերեն