ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Նվարդ Պողոսի Վարդանյան
26.02.2016

Դոցենտ

vardanyannvard47@aspu.am

Դոցենտ/Ռոմանագերմանական ամբիոն

Կրթություն
1959-1964 Երևանի պետական համալսարանի օտար լեզուների ֆակուլտետ, (ֆրանսերեն)

Աշխատանքային փորձ
2017 թվից առ այսօր Խ․ Աբովյանի անվան պետական մանկավարժական համալսարանի Ռոմանագերմանական լեզուների դասախոս։
2005 առ այսօր ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ամբիոնի դոցենտ
1994-1997 ԵՊՀ- ի Ռոմանական բանասիրության ֆակուլտետի, Ռոմանական լեզուների ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար
1989- Ռոմանական բանասիրության ամբիոնի դոցենտի պաշտոնակատար
1966 -2016 ԵՊՀ- ի Ռոմանական բանասիրության ֆակուլտետի, Ռոմանական լեզուների ամբիոնի դասախոս
1964-1966 Գառնիի N 1 միջնակարգ դպրոցի ֆրանսերենի ուսուցչուհի
1966-ից առ այսօր ֆրանսերենի դասախոս
2004 «Կանթեղ» թարգմանական մրցանակ (Հայաստանի գրողների միություն, Օրհնությամբ և աջակցությամբ Մայր Աթոռ Ս․ Էջմիածնի)
1995 Հայաստանի գրողների միության անդամ

Կարդացվող դասընթացներ
Ընտրական դասընթաց(մագիստրատուրա II կ), լեզվաբանական հետազոտությունների մեթոդներ (մագիստրատուրա, II կ), հոգելեզվաբանություն (մագիստրատուրա, II կ), լեզուն և տեքստը հաղորդ․ տեսանկյունից (մագիստրատուրա II կ),  օտար լեզվի բանավոր և գրավոր հաղորդակց․ (բակալավր, IV կուրս), ընտր/դաս․ մասնագիտական թարգմանություն) (բակալավր, IV կուրս) օտար լեզվի և հայերենի զուգադրական քերականություն (բակալավր, IV կուրս)

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
գործնական լեզվաբանություն, զուգադրական լեզվաբանություն և գրականություն, ոճագիտություն, բառագիտություն, թարգմանության տեսություն և պրակտիկա։
2000 թ․ Ֆրանսիայի Էքս-ան-Պրովանսի համալսարանի բանասիրական ֆակուլտետի կողմից հրավիրված (մարտ-մայիս)․ հայ գրականություն դասավանդելու

Վերապատրաստումներ
1988 Վեցամսյա (հունվար-հուլիս) վերապատրաստում (Ֆրանսերեն լեզու և երկրի ճանաչողություն) Գրենոբլ համալսարանում (Ֆրանսիա)
1993 (հուլիս-սեպտեմբեր) , 2003 (սեպտեմբեր-դեկտեմբեր), 2006 (հուլիս-սերտեմբեր), 2011 (հուլիս-օգոստոս), 2014 (հուլիս-օգոստոս)թթ․ գրական գեղարվեստական թարգմանության ստաժավորումներ Ֆրանսիայի Մշակույթի նախարարության կողմից կազմակերպված։ CNL, (Գրքի Ազգային Կենտրոն)

Հրապարակումներ
Դասագրքեր, ձեռնարկներ.
1. Ֆրանսերենի դասագիրք միջնակարգ դպրոցի 6-րդ դասարանի համար, «Լույս» հրատ․Երևան, 1986 / Լ.Չալգուշյան , Պ.Ութուջյան , Ն. Վարդանյան/
2. Ֆրանսերենի դասագիրք միջնակարգ դպրոցի 7-րդ դասարանի համար, «Լույս» հրատ, Երևան, 1989 / Լ.Չալգուշյան, Պ.Ութուջյան, Ն. Վարդանյան/
3. Ֆրանսերենի դասագիրք միջնակարգ դպրոցի 8-րդ դասարանի համար, «Լույս» հրատ, Երևան, 1991 / Լ.Չալգուշյան , Պ.Ութուջյան, Ն. Վարդանյան/
4. Թարգմանության տեսություն և մեթոդաբանություն, "Ասողիկ", ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2004 թ,180 էջ
5 « Թարգմանչական արվեստ» տեսական և գործնական ուսումնասիրություններ (ուսումնական ձեռնարկ) «Վարդ հրատ», Երևան, 2011 թ, 293 էջ

Հոդվածներ
1․ Թարգմանության տեսության որոշ հարցեր ժամանակակից լեզվաբանության մեջ», Բանբեր Երևանի համալսարանի, N. 2, 1975 (էջ 202-210)
2․ Հայ բանաստեղության ֆրանսերեն անթոլոգիայի թարգմանական արվեստը, Բուհ-երի օտար լեզուների հանրապետական գիտ․ կոնֆերանսի զեկուցման թեզիս, Երևան, 1979
3․ «Գեղարվեստական թարգմանության մի քանի հարցեր», Բանբեր Երևանի համալսարանի, N. 1, Երևան,1981 (էջ 125-131)
4 Մերիմե Պրոսպեր, ՀՍՀ, հատոր 7, Երևան, 1982
5 Մինաս Իսկուհի, ՀՍՀ, հատոր 7, Երևան, 1982
6 Ռասին Ժան, ՀՍՀ, հատոր 9, Երևան, 1983
7 Հայկական ինքնուրույն սղագրություն, հատոր 10, ՀՍՀ, Երևան, 1984
8 Սագան Ֆրանսուազ, ՀՍՀ, հատոր 10, Երևան, 1984
9 Ալֆրեդ դը Վինյի, հատոր 10, ՀՍՀ, Երևան, 1984
10 Հայ գրականության դեսպանը Ֆրանսիայում (Ա. Չոպանյան), «Աստղիկ», թիվ 1, Երևան, 1988, ԵՊՀ հրատ․ (էջ 189-194)
11 Ժորժ Սանդ. կյանքն ու գրական գործունությունը («Ինդիանա» վեպի նախաբանը), «Խորհրդային գրող», Երևան, 1990 (էջ 268-271)
12 Ռասինի «Ֆեդրա» ողբերգության թարգմանության մեջ կիրառված հնարները, «Աստղիկ»,նո․ 4, Երևան, 1991, «Սահակ Պարթև¦ հրատ․ (էջ 992-999)
13 Գրիգոր Նարեկացու «Մատյան Ողբերգության» պոեմում հոմանիշների ֆրանսերեն վերարտադրությունները, Հայ-ֆրանսիական ԳԱ գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան, 1997 (էջ 106-114)
14 Մտորումներ թարգմանական արվեստի շուրջ, «Աստղիկ», թիվ 8, Երևան, «Սահակ Պարթև¦ հրատ․ (էջ 143-150)
15 Ռընե Շարի արվեստի լեզվական և ոճական առանձնահատկությունները (բանաստեղծությունների ժողովածուի նախաբան), «Աննա և Միքայել» հրատ., Երևան, 1998 (էջ 9-12)
16 «Արշակ Չոպանյան գեղարվեստական թարգմանության հիմունքները», հայ-ֆրանսիական պատմամշակութային առնչություններ, Երևան, 1998, (էջ 49-53)
17 Ֆրեդերիկ Միստրալի և Արշակ Չոպանյանի նամակները ու նրանց մեկնաբանությունները, «ԲանբերԵրևանի համալսարանի» ԵՊՀ-ի հրատ, Երևան, 2000 (էջ 84-88)
18 Հայ- պրովանսական տնտեսական, քաղաքական և մշակութային կապեր, Հայ- ֆրանսիական կապերի ԳԱ գիտաժողովի պատմամշակութային առնչությունների ժողովածու,, Երևան, 2001 (էջ 66-76)
19 Խոհեր Ժ. Սանդի կյանքի և արվեստի շուրջ, «Գարուն», թիվ 3, Երևան, 2004 SPFA,
20 Ուրվագծեր գեղարվեստական թարգմանության վերաբերյալ, «Պոեզիայի ապագան թարգմանության միջոցով» հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2003, «Աննա-Միքայել» հրատ (էջ 93-111)
21 Volonté de séduire (extrait de l'article présenté à la conférence du bicentenaire de la naissance de G. Sand), Journal des clubs des étudiants de SPFA, Erevan 2004
22 Quelques observations sur la traduction poétique, Ռոմանական բանասիրության հանդես, Երևան, 2005, (146-158)
23 «Չոպանյանի քննադատական հայացքները գեղարվեստական թարգմանության շուրջ», «Ռոմանագերմանական բանասիրության հանդես», «Ասողիկ» հրատ․ Երևան, 2006, (91-112)
24 «Ժան Ժիոնոյի նովելների հայերեն թարգմանությունն իմ պատկերացմամբ», Ռոմանական բանասիրության հանդես, «Ասողիկ» հրատ․ Երևան, 2007, (12-20)
25 «Գեղարվեստական թարգմանության սկզբունքները» Проблемы романо-германской филологии теория и методика преподавания иностранных языков, изд РАУ, Երևան, 2008
26 «La poésie, le poète et le traducteur », Ռոմանական բանասիրության հանդես, Երևան, 2008, «Ասողիկ» հրատ․ (12-22)
27 Charles Juliet, son oeuvre « Lambeau » et sa traduction, «Ռոմանական բանասիրության հանդես», 2009 «Ասողիկ» հրատ․ Երևան, (3-10)
28 «Թարգմանության տեսական և գործնական հարցեր», ծրագիր և թեզիսներ ապրիլի
14-15,22, «Գեղարվեստական թարգմանության առաջնային խնդիրներըև նպատակը», ԵՊՀ հրատ․ (13-15)
29 Հեքիաթի ժանրը - «Հեքիաթի ժանրի առանձնահատկությունները և նրանց փոխանցում այլ լեզվով։ (թեզիս, ապրիլ) 2011 թ․ք «Զանգակ» հրատ(34-35)
30 «Հեքիաթի թարգմանությունն իմ պատկերացմամբ», Ոսկե Դիվան - Հեքիաթագիտական հանդես, պրակ 4, 2012-2013, Երևան, Ոսկե Երևանցի տպագրատուն (128-135)
31 «Ժան Ժիոնոյի «Պանի Նախերգում» խորհրդանիշ արտահայտող բառապաշարի ու ոճի առանձնահատկությունները և դրանց համարժեքը հայերենում», ծրագիր և թեզիսներ, 2013, հոկտեմբերի 17-18, (Հանրապետական գիտաժողովը նվիրվում է ռոմանագերմանական ֆակուլտետի թարգմանության տեսության և պրակտիկայի ամբիոնի հիմնադրման 5-ամյակին), Երևան 2013
32 «Բանաստեղծություն և թարգմանություն։ Բանաստեղծ և թարգմանիչ» «Աստղիկ» հանդես, նո 24, «Սահակ Պարթև» հրատ․, Երևան, 2013-2014 (135-146)
33 «Լուի-Ֆերդինանդ Սելինի «Ճամփորդություն կեսգիշերից անդին» վեպի լեզուն ու ոճը և դրանց առանձնահատկությունների վերարտադրումը հայերենում»։ Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում 1(18), Երևան - 2015, (էջ 232-242)
34 Դավիթ Ֆոենկինոս «Շարլոթ» վեպի կառուցվածքի առանձնահատկությունները և արտացոլումը հայերեն տարբերակում»։ «Աստղիկ», Երևան, 2016
35 Դավիթ Ֆոենկինոսի «Շարլոթ» վեպը (վեպի վերջաբան), «Անտարես» հրատ․ Երևան, 2016 (էջ 227-238)

Գեղարվեստական գրականության թարգմանություն
1. Ալֆոնս Դոդե «Նամակներ իմ հողմաղացից», «Հայաստան» հրատ», Երևան 1976
2. Ֆրանսուազ Սագան «Մի քիչ արև պաղ ջրի մեջ», «Սիրու՞մ եք Բրամս», «Սովետական գրող» հրատ., Երևան, 1978, (255 էջ)
3. Ստենդալ «Մոցարտի կյանքը և Չորս նովել» «Սովետական գրող» հրատ. Երևան, 1982, (174 էջ)
4. Ռասին «Ֆեդրա», Երևանի համալսարանի հրատ., Երևան, 1982, 90 էջ
5. Անդրե Ժիդ «Անառակ որդու վերադարձը», «Գարուն» ամսագիր, Երևան, 1984, (16 էջ)
6. Լամարթին, Պոեմներ, Երևանի համալսարանի հրատ., Երևան, 1984, (30էջ)
7. Ժորժ Սանդ «Ինդիանա», «Խորհրդային գրող» հրատ., Երևան, 1990, (271 էջ)
8. Քրիստիան Վերդու, Ժան Կոեն «Սեռական կյանքի հանրագիտարան», «Փյունիկ» հրատ., Երևան, 1992, (34 էջ)
9. Իսկուհի Մինաս «Աստվածային խաբկանք», «Փյունիկ» հրատ., Երևան, 1995, 64 էջ
10. Պոլ Էլյուար, Բանաստեղծությունների ժողովածու, «Աննա և Միքայել» հրատ., Երևան, 1996, 64 էջ
11. Մորիս Մետերլինկ, Թատերգություններ, «Աննա և Միքայել» հրատ., Երևան, 1997, 282 էջ
12. «Վան Գոգի նամակները Թեոյին և այլոց», «Սարգիս Խաչենց» հրատ., Երևան, 1998, 471 էջ
13. Ռընե Շար, Բանաստեղծություններ, «Աննա և Միքայել» հրատ., Երևան, 1998, (161)
14. Օգյուստ Ռոդեն «Արվեստը», «Սարգիս Խաչենց» հրատ., Երևան, 2000, 171 էջ
15. Մորիս Մետերլինկ «Մեղուների կյանքը», «Խոնարհների գանձը», «Աննա և Միքայել» հրատ., Երևան, 2000, 265 էջ
16. Պաուլո Կոելհո «Ալքիմիկոսը», Գրողների միության հրատ. «Արտասահմանյան գրականություն» հանդես, Երևան, 2004, 65 էջ
17. « Poetes arméniens », «Լուսակն» հրատ., Երևան, 2004, 125 էջ
18. Էդվարդ Միլիտոնյան, «Les aventures de Vahagn, le cueilleur des dragons», «Զանգակ 97» հրատ., Երևան, 2005, 143 էջ
19. « Մի բույլ ֆրանսիական քնարերգությունից (XIX-XX դդ.) «Տի Սո Գրաֆիքս» հրատ., Երևան, 2006, 191 էջ
20. Մարսել Պրուստ «Կորուսյալ ժամանակի որոնումներում», « Զանգակ 97» հրատ., Երևան, 2006, 400 էջ
21. Դընի Դոնիկյան «Այլ երկիրը մեր», «Ակտուալ արվեստ» հրատ. Երևան, 2007, 279 էջ
22. Դընի Դոնիկյան «Քոչվորություն և նստակեցություն», «Ակտուալ արվեստ» հրատ., Երևան, 2007, 103 էջ
23. Ժան Ժիոնո «Մարդը, որ ծառեր էր տնկում», «Ակտուալ արվեստ» հրատ., Երևան, 2008, 129 էջ
24. Դընի Դոնիկյան «Մոլորուն ճամփորդություններ», «Ակտուալ արվեստ» հրատ., Երևան, 2008, 129 էջ
25. Շառլ Ժուլիե «Ծվեններ», «Ակտուալ արվեստ» հրատ», Երևան, 2009, 235 էջ
26. « Les merveilles d’Arménie » «Հայաստանի հրաշալիքները» (թարգմանություն հայերենից ֆրանսերեն), «Արեգ» հրատ., Երևան, 2009, 115 էջ
27. Հովհաննես Թումանյան « Mardi gras (« Բարեկենդանը), (թարգմ․ հայերենից ֆր․) «Ոսկան Երևանցի» հրատ., Երևան 2009, 9 էջ
28. Անտուան դը Սենտ էքզյուպերի «Փոքրիկ Իշխանը», «Անտարես» հրատ., Երևան, 2011 ( 80 էջ)
29. Յուրի Սահակյան Le Lapereau IV(մանկական բանաստեղծությունների ժողովածու (թարգմ հայերենից ֆրանսերեն), 2011, Երևան, 85 էջ
30. Դընի Դոնիկյան «Սյունիք հրաշափառ», «Ակտուալ արվեստ» հրատ., Երևան, 2010, 115 էջ
31. Je prends note ANTHOLOGIE, « Action Poétique », Paris, 2011 (Hovhannes Grigorian, Violette Grigorian, Marine Petrossian, Hasmik Simonian, Arpi Voskanian, Robert Aram Yessaian)
32 Պասկալ Քինյար, ՙԱշխարհի բոլոր առավոտները՚, ՙԱկտուալ արվեստ՚ հրատ, Երևան, 2011 թ, 152 էջ
33 Լևոն Անանյան, «Նամակ թուրք գրողին, (ֆրանսերեն), «Ամարաս» հրատ․ Երևան, 2011
34 Սեդեֆ Էսեր «Ժառանգները» (թատերգություն), «Արտասահմանյան գրականություն, (no 12), 2012
35. Hovhannes Toumanian, "Le maître et le domestique de ferme", «Ոսկան Երևանցի» հրատ., Երևան 2012, 14 էջ
36. "Poesie contemporaine armenienne", (Anthologie en français traduite par Nvart Vartanian et Edouard Harents), éd. Apollon, Erevan, p. 172 2012թ․
37. Ժերար դը Ներվալ - Յոթ Սոնետ (Պատրանքներ, Միրթո, Հորուս, Անթերոս, Դելֆիկա, Արտեմիս, Մեղեդի), Գրական թերթ, թիվ 33, 2013թ
38. Ժորժ Մունեն - «Բանաստեղծ ընկեր» ժողովածուից , Նախաբան և բանաստեղծական վայելք (Ձկնկուլը և Խորին ճշմարտություն)
39 Շարլ Ժուլիե - «Բլուրների վրա», Էմիլ Վերհարն, «Հողմաղացը», (Գրական համալսարան, ԵՊՀ հրատ, Երևան 2013 թ)
40 Անտուան դը Սենտ էքզյուպերի «Փոքրիկ Իշխանը», «Անտարես» հրատ., Երևան, 2014, 2015 թթ, 80 էջ վերահրատ․, Կենդանի գիրք, Երևան։
41 Լուի-Ֆերդինանդ Սելին, «Ճամփորդություն գիշերից անդին», «Անտարես» հրատ, 2015, Երևան, (740 էջ)
42 La terre parle Œuvre des écrivains arméniens victimes du Génocide arménien 1915 (compilation et traduction de N. Vartanian, Edition UEA, Erevan, 2015)
43 Դավիդ Ֆոենկնոս «Շարլոթ» (չափածո վեպ), «Անտարես» հրատ, 2016 Երևան(220)
44 «Էնգր Ժան Օգյուստ Դմինիկ», «Էնգրը Էնգրի մասին», «Արտ․ գրականություն» 1/17, «Լուսակն» հրատ․ Երևան, 2017, (էջ 30-57)

Անձնական ստեղծագործություններ
41. Նվարդ Վարդանյան «Բաց հանգույցներ (վեպ), «Ակտուալ արվեստ» հրատ., Երևան, 2012, 375 էջ
42. Նվարդ Վարդանյան «Զրուցասեր գունապնակ» «Ակտուալ արվեստ» հրատ., Երևան, 2008, 415 էջ