ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Նվարդ Վազգենի Արզումանյան
05.09.2016

Հոգ. գիտ. թեկ., ասիստենտ

arzumanyannvard23@aspu.am

Հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ /Զարգացման և կրթության հոգեբանության ամբիոն

Կրթություն
2006 -2010թթ.՝ Երևանի Խ. Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի Կրթության հոգեբանության և սոցոլոգիայի ֆակուլտետ, Զարգացման և կիրառական հոգեբանության ամբիոնի ասպիրանտ
2001 – 2006թթ.՝ Երևանի Խ. Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի Կուլտւրայի ֆակուլտետի հեռուստարեժիսուրայի բաժին:
1991-2001թթ.՝ Երևանի Բելինսկու անվան թիվ 38 միջն. դպրոց:

Գիտական աստիճան
«Դեռահասության ճգնաժամի ընթացքի առանձնահատկությունների պայմանավորվածությունը անձի խառնվածքի տիպով, բնավորության շեշտվածությամբ և ինտելեկտի մակարդակով»
ԺԹ.00.05 «Զարգացման և կրթության հոգեբանություն (մանկավարժական, տարիքային և հատուկ)» մասնագիտությամբ հոգեբանական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան
Աշխատանքային փորձ
2021թվականից առ այսօր «Երևանի «Ժպիտներ» հ126 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ, Տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար
2006 թվականից առ այսօր Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի Կրթության հոգեբանության և սոցոլոգիայի ֆակուլտետ, Զարգացման և կրթության հոգեբանության ամբիոնի դասախոս, ասիստենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ՝ Մանկան հոգեբանության պրակտիկում, շեղվող վարքի հոգեբանություն, մասնագիտական կողմնորոշում և հոգեդիագնոստիկա, էթնոհոգեբանություն, հոգեբանամանկավարժական հետազոտության մեթոդ, մեթոդաբանություն:
Մագիստրատուրա՝ Հոգեբանամանկավարժական հետազոտության մեթոդ մեթոդաբանություն, աշխատանքի հոգեբանություն:

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Տարիքային հոգեբանություն, մանկավարժական հոգեբանություն, սոցիալական հոգեբանություն, ընտանիքի հոգեբանություն, շեղվող վարքի հոգեբանություն

Վերապատրաստումներ
• 2023թ. EDUX LEARNING AQADEMY «Աշխատանքային օրենսդրության հաստատված փոփոխություններ»
• 2022թ. «Հովակիմյան գրուպ» ՍՊԸ «Նախադպրոցական ուսումնական հաստատության տնօրենի ղեկավարման իրավունքի հավաստագրում»
• 2021թ. «Հովակիմյան գրուպ» ՍՊԸ «Տնօրենի աշխատանքային փաթեթ»
• 2021թ. ՀՊՄՀ «Կիրառական և կլինիկական հոգեբանության հիմնախնդիրնեը»
• 2019թ. Միջազգային գիտաժողով և վերապատրաստում Դ.Ա. Լեոնտևի կողմից «Հոգեբանական պրոբլեմներ, բնութագրերը դասակարգման և ախտորոշման սկզբունքները»
• 2017թ. Սեմինար «Ազգային և ինստիտուցիոնալ զարգացման ուղղությունները բարձրագույն կրթության ոլորտում և ծրագրային հայտերի մշակում»
• 2016թ. Միջազգային կլոր սեղան «Культурно-историческая методология в трудах Л.С. Выготского и вариативное развивающее образование: психологические и педагогические аспекты»
• 2015թ. Եվրոպական հանձնաժողովի Մարդասիրական օգնության և քաղաքացիական պաշտպանության հարցերով գլխավոր վարչության կողմից ֆինանսավորվող և ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի կողմից իրականացվող «Աղետների ռիսկերի նվազեցման գործողությունների կայունության ապահովման» ծրագրի շրջանակներում «ԱՌՆ-ն մանկավարժական ուսումնական պլանում ամրապնդելու» խորագրով վերապատրաստում
• 2014թ. ՀՊՄՀ «Դպրոցական հոգեբանական ծառայության հիմնախնդիրները» թեմայով գիտաժողով

Հրապարակումներ
• Զարգացման ճգնաժամի ընթացքը պայմանավորող ներքին գործոնների հիմնախնդիրը: Տաթև գիտակրթական համալիր. Հոգեբանություն և կյանքը 3-4.2010
• Խառնվածքի տիպերի և սթրեսներին տրվող հակազդումների փոխհարաբերության hիմնախնդիրը: Տաթև գիտակրթական համալիր, Հոգեբանություն և կյանքը 1-2 . 2010
• Դաստիարակությունը և դեռահասության ճգնաժամի ընթացքը: Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ 90-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 2014
• Դեռահասության տարիքի ճգնաժամը և դրա հնարավոր բացասական դրսևորումները բանակում, «Բանակ և հասարակություն. Փողոցային արատավոր բարքերի դեմ պայքարի արդիական հիմնախնդիրը» հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, 2015
«Դեռահասության տարիքի ճգնաժամի դեստրուկտիվ դրսևորումները, և դրանց առանձնահատկությունները», 2022թ.

Լեզուներ՝ հայերեն , անգլերեն, ռուսերեն