ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Նվարդ Վազգենի Արզումանյան
05.09.2016

Հոգ. գիտ. թեկ., ասիստենտ

arzumanyannvard23@aspu.am

Հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ/Հոգեբանության ամբիոն

Կրթություն
2006 -2010թթ.՝ Երևանի Խ. Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի Կրթության հոգեբանության և սոցոլոգիայի ֆակուլտետ, Զարգացման և կիրառական հոգեբանության ամբիոնի ասպիրանտ
2001 – 2006թթ.՝ Երևանի Խ. Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի Կուլտւրայի ֆակուլտետի հեռուստարեժիսուրայի բաժին:
1991-2001թթ.՝ Երևանի Բելինսկու անվան թիվ 38 միջն. դպրոց:

Գիտական աստիճան
«Դեռահասության ճգնաժամի ընթացքի առանձնահատկությունների պայմանավորվածությունը անձի խառնվածքի տիպով, բնավորության շեշտվածությամբ և ինտելեկտի մակարդակով»
ԺԹ.00.05 «Զարգացման և կրթության հոգեբանություն (մանկավարժական, տարիքային և հատուկ)» մասնագիտությամբ հոգեբանական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան

Աշխատանքային փորձ
2006 թվականից առ այսօր Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի Կրթության հոգեբանության և սոցոլոգիայի ֆակուլտետ, Հոգեբանության ամբիոնի դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ՝ Մանկան հոգեբանության պրակտիկում, շեղվող վարքի հոգեբանություն, մասնագիտական կողմնորոշում և հոգեդիագնոստիկա, էթնոհոգեբանություն, հոգեբանամանկավարժական հետազոտության մեթոդ, մեթոդաբանություն:

Մագիստրատուրա՝ Հոգեբանամանկավարժական հետազոտության մեթոդ մեթոդաբանություն, աշխատանքի հոգեբանություն:

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը

Տարիքային հոգեբանություն, մանկավարժական հոգեբանություն, սոցիալական հոգեբանություն, ընտանիքի հոգեբանություն

Վերապատրաստումներ
2016 թ. ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի կողմից իրականացվող ՚՚՚«ԱՌՆ-ն մանկավարժական ուսումնական պլանում ամրապնդելու» վերապատրաստում

Հրապարակումներ
1. Զարգացման ճգնաժամի ընթացքը պայմանավորող ներքին գործոնների հիմնախնդիրը: Տաթև գիտակրթական համալիր. Հոգեբանություն և կյանքը 3-4.2010
2. Խառնվածքի տիպերի և սթրեսներին տրվող հակազդումների փոխհարաբերության hիմնախնդիրը: Տաթև գիտակրթական համալիր, Հոգեբանություն և կյանքը 1-2 . 2010
3. Դաստիարակությունը և դեռահասության ճգնաժամի ընթացքը: Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ 90-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 2014
4. Դեռահասության տարիքի ճգնաժամը և դրա հնարավոր բացասական դրսևորումները բանակում, «Բանակ և հասարակություն. Փողոցային արատավոր բարքերի դեմ պայքարի արդիական հիմնախնդիրը» հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, 2015

Լեզուներ՝ հայերեն , անգլերեն, ռուսերեն